Ръководството на "Топлофикация" ще се избира с конкурс

Новите идеи за отчитане на парното се натъкват на старите ограничения

Няма как да се избегнат дяловото разпределение и съседите, но пък ще може да се сменя топлинният счетоводител

Сн. БГНЕС

Разделяне на сметките за парно и топла вода, самоотчети на радиаторите всеки месец, таван на сградната инсталация, преносимост на данните на измервателните уреди. Това са част от предложените промени за отчитането на парното и топлата вода, които работната група към Столичния общински съвет (СОС), създадена по искане на кмета, ще предложи на “Топлофикация София”. Някои от възможностите, гарантиращи по-точно отчитане на консумацията, съществуват и сега, но тъй хората не ги знаели, ще се провежда широка информационна кампания.

Докладът на работната група предстои да бъде одобрен от съветниците в четвъртък. Тогава ще се вземе и решение за избор на ръководство на “Топлофикация София” чрез конкурс, както и инвестиционната програма на дружеството за 64 млн. лв. инвестиции.

Пак в четвъртък се очаква ДКЕВР да реши с колко ще падне цената на газа от 1 април, а оттам и цената на парното. За София предложението е между 3-4%.

Предложените мерки имат препоръчителен характер и тепърва ще се прецени дали могат да бъдат въведени в практиката, коментира общинският съветник от ДСБ Вили Лилков пред Mediapool. Част от тях ще бъдат дадени на “Топлофикация”, откъдето да върнат разчети дали могат да се изпълнят и колко ще струват. Други мерки, за които са нужни промени в енергийни наредби и закони, вече бяха представени от кмета Йорданка Фандъкова на служебния министър на икономиката Асен Василев.

Най-общо прави впечатление, че мерките ще предизвикат напрежение между онези абонати на "Топлофикация", които декларират, че ползват парно, и другите, които твърдят, че не ползват. Такова например е предложението за въвеждането на таван на процента за сградната инсталация.

Другият ефект от прилагането на някои мерки е, че допълнително ще увеличат сметките, защото за прилагането им са необходими инвестиции. Такова например е искането за разделяна на сметките за парно и топла вода и дистанционното отчитане на уредите.

За да не възникнат допълнителни конфликти в етажната собственост, се препоръчва основният принцип за приемането или отхвърлянето на мерките да става с решение на собствениците в сградата.

Метод на отчитане

С цел да се плаща реално използваната топлоенергия се предлага да има ежемесечно отчитане на измервателните уреди. Предложени са няколко възможности, всички свързани с допълнително заплащане.

Най-евтино излиза самоотчетът. За целта абонатите трябва да определят лице, което да снема показанията на измервателните уреди и да ги предава на топлинните счетоводители всеки месец. Те ще са задължени веднъж контролно през отоплителния сезон да засекат самоотчета. При този вариант се разчита съседът, натоварен с тази работа, да я върши безвъзмездно. Топлинните счетоводители обаче ще събират сума за контролното замерване. Такава възможност и сега има. Не е ясно обаче колко души я ползват.

Друга възможност е дистанционен отчет, което е свързано с разходи за купуване на уредите.

Предлага се и вариант за въвеждане на междинен отчет по време на отоплителния сезон, така както беше направено тази година. Междинното засичане няма да се плаща от потребителите. През останалите месеци обаче ще се плащат прогнозни сметки.

Идеята на столичния кмет да не се плащат лихви върху прогнозните дялове до получаване на изравнителната сметка не е включена в доклада на работната група.

Процент сградна инсталация

Направени са четири предложения за ограничаване на процента на сградната инсталация. Едната възможност е да се определи максимален процент за дял. Такава опция имаше до преди две години, но беше премахната, защото ощетяваше абонатите, които ползват парно и за това се въведе формула.

Етажната собственост сама да реши какъв метод да прилага за дела на сградната инсталация, препоръчва докладът.

Друго предложение е при изготвянето на техническите паспорти на сградите да се определи експертно и размерът на относителния дял на топлоенергията, която се отдава от сградната инсталация.

Фандъкова настояваше за таван от 30% на сградната инсталация, защото иначе било несправедливо.

Индивидуални договори

Абонатите в сгради с хоризонтална отоплителна инсталация може да се сключват индивидуални договори с “Топлофикация София”. При този случай абонатът ще заплаща не само енергията за отопление на дома му, но и дела за сградната инсталация. За въвеждането обаче са необходими промени в Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването.

Работната група предлага още да се въведат стимули за преустройства на вертикалните и сградни инсталации при ремонтни дейности и подмяна на съществуващите вертикални щрангове с хоризонтални. Това е свързано с големи инвестиции и може да стане при основен ремонт на жилището.

Мерки срещу кражби

Пет са предложените мерки срещу кражбата на топлоенергия. Нужно е да се създаде ефективен механизъм, чрез налагането на санкции. Сега такъв няма, както няма и наказани, е посочено в документа.

Топлинните счетоводители да правят задължителна проверка на заявените по-ниски прогнозни дялове в рамките на отоплителния сезон е друго предложение. Предлага се още и да се разработи механизъм, с който при установяване на по-голяма консумация на топлинна енергия от заявената, разликата да се плаща на по-висока цена.

При отказали се от парно топлинните счетоводители да пломбират входа и изхода на радиатора. Да се монтират водомери за гореща вода във всяко жилище, предлага още работната група.

Отделни сметки за топла вода и парно

Работната група предлага на “Топлофикация София” да изготви програма за монтаж на допълнителни уреди в абонатните станции, които да дадат възможност за отделни сметки за топла вода и парно.

За това ще е необходимо монтирането на два допълнителни уреда, което отново ще е за сметка на потребителите.

Мерки чрез промени в законите

Част от мерките са свързани с промени в законите. Едната е опростяване на методиката за дялово разпределение, което трябва да стане с промени в Наредбата в топлоснабдяването.

Предлага се и чрез законово регламентиране да се осигури техническа възможност за преносимост на данните от измервателните уреди. По този начин ще имаме възможност да сменяме топлинния счетоводител, когато си поискаме.

Предложението се прави по аналогия на преносимостта на мобилния номер. По този начин ще се създаде конкуренция между топлинните счетоводители, което ще доведе до подобряване на услугата.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес