Огромната инфлация на борбата с престъпността

За 17 години цената на общата система "антипрестъпност" набъбна до 20 млн. лв., но все така я няма

Огромната инфлация на борбата с престъпността

Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) е сочена вече 17-та година като основен инструмент за реформа в правозащитния сектор. За изграждането ѝ са похарчени огромни средства, без да се постигне работещ краен резултат.

Днес ЕИСПП е близо 3 три пъти по-скъпа от първоначалните планове за нейното създаване.

Сериозните "инфлационни процеси" започват да си проличават публично в началото на 2006 година, когато екипът на тогавашния правосъден министър Георги Петканов (НДСВ) дава шумна пресконференция, за да се похвали със започналата работа на първите два модула от системата.

Тогава Петканов посочва ЕИСПП като "българското ноу-хау" в борбата с престъпността, а екипът му обявява, че общата цена на системата ще бъде около 7 милиона лева. Обявен е краен срок за нейното пускане - до края на 2006 година.

Системата трябва да свърже информационните масиви на съда, прокуратурата, следствието, затворите, МВР и военната полиция. Това ще позволи проследяването на делото от неговото образуване, включително кой го бави, до приключването му с присъда и статуса на осъдения в затвора.

Седем години по-късно общата сума за изграждането на система вече надминава 14 милиона лева, а до 2013 година, когато е новият "пусков срок" за завършването ѝ, сметката ще достигне 20 милиона лева. Към момента функционира единствено ядрото на системата в прокуратурата.

Къде отидоха 10 милиона лева?

За поне 10 милиона лева от изхарчените досега пари няма логично обяснение. В необяснимите суми попадат 7.1 милиона лева, дадени за ЕИСПП от бюджета на Министерството на правосъдието, стана ясно от отговора, предоставен на Mediapool по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Ведомството има водеща роля по изграждането и финансирането на системата от края на 2006 до началото на 2009 г., когато тя е предадена на прокуратурата. Единствената информация през този период бе, че са купени няколко сървъра.

Сравнителни данни показват, че правителствата не са жалили пари за ЕИСПП. Така например отпуснатите от държавата средства за компютри и софтуер на всички 341 съдилища за последните 10 години са 13.9 млн. лева или с 6 милиона лева по-малко от общата прогнозна стойност на ЕИСПП.

Справката бе предоставена на Mediapool от Висшия съдебен съвет също по Закона за достъп до обществена информация.

Отделно по програма ФАР съдебната система получава 5344 единици техника (компютри, монитори, сървъри и принтери) за 3 милиона лева – сума, която е направо смехотворна, сравнени с разходите за ЕИСПП.

"Хубаво е да е при нас"

През 2006 г. тогавашнят вътрешен министър и настоящ конституционен съдия Георги Петканов обявява стартирането на два модула на информационната система, които функционират в Националната следствена служба и военната полиция, а следствието бе институцията, която отговаряше за ядрото на ЕИСПП. Той обяснява, че би било "хубаво" неговото министерство да приеме ядрото.

В началото на 2007-та година прехвърлянето на ядрото е факт. Приемникът на Петканов - министър Миглена Тачева (НДСВ) обявява, че доизграждането на ЕИСПП е един от нейните главни приоритети. През февруари 2008 година Тачева съобщава, че системата вече е глътнала 14 милиона лева и все още не функционира в цялост.

Ръстът на разходите от 7 на 14 милиона лева само за 2 години намира обяснение единствено във въпросните 7 млн. лева, дадени за системата от бюджета на правосъдното министерство между 2006-та и 2008-ма година, когато институцията отговаря за системата.

Въпреки колосалната сума прокуратурата получава през 2009-та година продукт, който не работи. Фактите сочат, че първите 7 милиона лева са изсипани преди 2006-та година за изграждането на частите на ЕИСПП в следствието и военната полиция. Те също не функционират нормално, защото следователите са натоварени със задачата да вкарват ръчно хиляди дела, за да се попълва базата данни.

"Нещо беше правено по системата, но най-важната ѝ част не беше изградена - връзките с останалите институции", коментира заместник-главният прокурор Валери Първанов пред Mediapool. Той заяви, че от 2009-та година досега държавното обвинение е инвестирало около 100 000 лева в системата и тя вече се използва пълноценно от прокурорите и следователите.

МВР също може да използва ЕИСПП, но само за да чете информацията, без право да въвежда своите данни. През последните 3 години вътрешното министерство системно не отделяше средства в бюджета си, за да може да се включи пълноценно към ЕИСПП. Също толкова системно Европейската комисия във всеки свой доклад критикува вътрешното министерство за липсата на достоверна статистика за делата, което се дължи на и неизградената платформа.

Финал през 2013 г.?

От думите на Валери Първанов пред Mediapool става ясно, че догодина по това време може би ще режем лентата. ЕИСПП ще бъде завършена и пусната в действие през май 2013 г., съобщи той. Вече са обявени обществените поръчки по спечеления европейски проект за 5.6 милиона лева, с който прокуратурата ще финансира завършването на историческия напън на българските власти да свържат компютрите на четири институции.

С тези пари, отпуснати по оперативна програма "Административен капацитет", общата сума за ЕИСПП ще излезе между 19.7 млн. и 20 милиона лева.

За сравнение - това е близо 7 пъти повече от прогнозната цена на портала за електронен достъп до правосъдие, ако се съди по обявените наскоро обществени поръчки за 3 милиона лева.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?