Около 100 000 души ще бъдат обхванати от социалните мерки на кабинета

С 30 млн. лева ще се осигури работа на 16 000 безработни, а 10.5 млн. лева отиват за помощи

Около 100 000 души ще бъдат обхванати от социалните мерки на кабинета

Над 100 000 души ще бъдат обхванати от социалния "пакет" на служебния кабинет в размер на 40.9 млн. лева, съобщи след правителственото заседание в сряда премиерът Марин Райков. 10.5 млн. лева ще отидат за еднократни добавки на майки, семейства на деца с увреждания и за енергийно подпомагане, а с останалите над 30 млн. лева трябва да се осигури работа на 15 930 безработни чрез различни мерки за субсидирана заетост.

Средствата бяха осигурени от икономии на бюджетни разходи в министерствата и орязване на пари, допълнително отпуснати за магистрали от кабинета "Борисов".

Семействата на деца с трайни увреждания, които от 1 януари насам получават семейни помощи, ще получат еднократна помощ от 50 лева. Тя ще бъде изплатена заедно с детските надбавки в края на април. Същата еднократна добавка, но в края на май, ще получат и майките, които отглеждат децата си между първата и втората им година и чието обезщетение сега е 240 лева. Изискването за получаването на помощта е доходът на член от семейството да не надвишава 350 лева.

От социалното министерство уточниха, че само осигурените майки ще получат еднократната помощ, за да опровергаят появили се твърдения, че кабинетът “ще подкрепи малцинствата и “електората“ преди изборите“. И сега обезщетение за отглеждане на дете получават само майки, които са се осигурявали за общо заболяване и майчинство. Еднократната помощ ще бъде изплатена заедно с детските надбавки в края на май.

Еднократна енергийна помощ от 65.72 лева е предвидена за хората, на които през този отоплителен сезон е отказана помощ, тъй като надвишават с до 10 лева подоходния критерий. Добавката ще бъде платена и на хора, които в началото на сезона не са подали молба за помощ, но отговарят на условията. Хората с откази ще получат еднократната помощ за отопление в края на април 2013 година. Хората, които тепърва ще подават молби-декларации и отговарят на критериите, ще получат еднократната помощ в края на май. Помощите ще бъдат изплащани по банков път или на каса според желанието на хората, заявено в самите молби-декларации.

Друга мярка, насочена към най-бедните, е удължаване на работата на обществените трапезарии, които традиционно осигуряват храна през зимните месеци. Те ще работят без прекъсване до края на годината, не както е по традиция – до края на март.

Дейностите по предоставянето на финансовите помощи ще се изпълняват от Агенцията за социално подпомагане, а организацията по разширяването на социалната услуга "Обществени трапезарии" се възлага на фонд "Социална закрила".

С допълнителни средства от над 30 млн. лв. ще се осигури субсидирана заетост за нови 15 930 безработни от уязвимите групи на пазара на труда - безработни младежи до 29 години, безработни с трайни увреждания, безработни родители на деца до 5-годишна възраст, продължително безработни и др.

За целта служебното правителство одобри промени в Националния план за действие по заетостта през 2013 година.

Около 6.5 млн. лева ще бъдат насочени за субсидирана заетост и стажуване на безработни младежи до 29 години. С тях ще се подкрепи изпълнението на Националната инициатива "Работа за младите хора на България" 2012 - 2013 г. като 3050 безработни младежи ще получат шанс за първа работа в частния сектор и в публичната администрация.

За Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" за субсидирана заетост на продължително безработните, които са на социално подпомагане, са осигурени допълнително 12.4 млн. лв. Тези средства ще осигурят заетост на допълнително 7500 безработни за 6 месеца при 6-часов работен ден. Безработните ще бъдат включени в дейности с траен характер и в частния сектор.

По Националната програма "Нова възможност за заетост" с допълнителен ресурс от 4.3 млн. лв. ще бъде осигурена заетост за 2000 души, загубили работата си в резултат от закриване на работни места.

За Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания са осигурени допълнителни 1.8 млн. лв. за заетост на 600 безработни.

По Националната програма "Асистенти на хора с увреждания" с допълнителния финансов ресурс ще бъдат назначени още 650 лични асистенти, за което се отпускат 1.2 млн. лева.

По насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта ще бъде осигурена заетост на 200 безработни с трайни увреждания в частния сектор, за което са осигурени допълнително 563 788 лева.

Ще бъдат предоставени допълнително средства за субсидиране на заетостта на 110 самотни родители с деца до 3-годишна възраст и на 120 безработни майки с деца от 3 до 5 години.

Работодателите - микропредприятия, ще бъдат подпомогнати чрез осигуряване на субсидия за първите пет разкрити работни места, за което са осигурени допълнително 231 000 лева.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес