Оперативната екопрограма минала първата цедка на Брюксел

Първата процедура по одобрението на Оперативната програма „Околна среда 2007-2013 г.” от Европейската комисия е била премината. Това е станало само седмица след изпращането на документа в Брюксел на 5 март , похвалиха се от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в петък. Първоначалното мнение е, че програмата съдържа всички необходими компоненти.

През следващите два месеца документът трябва да мине следващите цедки на процедурата по одобрението му. Очаква се това да приключи през юли с приемането на критерии за избор на проекти, за да тръгнат първите процедури по набиране на проектни предложения.

Общата финансова рамка на програмата е около 1.8 милиарда евро. От тях  1.466 млрд. евро ще дойдат от европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния, а 334 млн. евро са национално съфинансиране. Проекти за одобрение могат да подават  общинските администрации, ВиК-дружествата, регионалните дирекции на екоминистерството и агроведомството, както и неправителствени организации.

Четири са приоритетите за финансиране по програмата – изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадни води, за което са предвидени 70 на сто от евросредствата, третирането на отпадъците – 21 процента от финансите, за опазване на биологичното разнообразие – около шест на сто от средствата, и останалите пари зса за управлението на самата програма.

От МОСВ съобщиха още, че в процес на подготовка са 37 проекта на обща стойност около 778 млн. евро. От тях 21 са в сектор „води” и 16  в сектор „отпадъци”. Проектите се подготвят основно със средства от програма ИСПА. Целта е да има още през втората половина на годината одобрени проекти по оперативната програма.

Споделяне

Още от Бизнес