Планът за Витоша върнат за преработка заради заложено презастрояване

Новият план за управление на природния парк "Витоша" е върнат за преработка, защото в него фирмата изпълнител е била предложила около 40% от територията на парка да се изграждат ски съоръжения. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева пред бТВ в сряда.

Тя припомни, че става въпрос за защитена територия, и допълни, че няма обосновка и аргументация за това, което е предложено. Затова екоминистерството е поискало проектодокументът да се преработи от "Пролес инженериг", която изготви и плана за управление на националния парк "Пирин". Той също е върнат за преработка отново заради предложения за презастрояване в защитените зони като се извадят нови терени от парка и станат буферна зона, където вече законодателството разрешава строежи.

Василева посочи, че ведомството е поискало да се прецизират зоните за развитие на ски туризъм и други дейности в парка "Витоша". "Законът позволява развитието на ски туризъм, но трябва да бъдат ясно очертани зоните, където това е възможно, и режимите“, каза тя.

В този план не се включват конкретни писти и инвестиционни намерения, това е документ, който обособява зоните с различни режими на ограничение. В рамките на март изпълнителят да отрази изпратените коментари, да прецизира проекта на плана и да го представи отново, за да се внесе за разглеждане и одобрение от Висшия експертен екологичен съвет, а след това и в Министерския съвет.

Ивелина Василева заяви, че е необходимо е да се полагат усилия за поддържането на ски съоръженията на Витоша и те трябва да бъдат модернизирани. "Дали са умишлено оставени така, не мога да коментирам, тъй като не съм запозната с отношенията на собственика, но трябва отговорно отношение към извършваните дейности", допълни тя. 

Запитана каква е логиката да се строи нова инфраструктура, ако не се поддържа старата, тя каза, че "това са инвестиционни намерения, за които нито имаме информация, нито сме ги разглеждали“. Няма ограничения в момента да бъдат подменяни ски съоръжения, каза тя.

Екоминистърът говори и за ситуацията със ски зоната в Банско и плана за управление на националния парк "Пирин", който също е върнат на "Пролес" за преработка, така че да отговаря на екологичното законодателство и на изискванията на ЮНЕСКО, под чиято защита е паркът.  Василева посочи, че няма как да коментира намеренията на собственика на ски зоната "Юлен" да строи втори кабинков лифт, след като инвестиционното намерение не е внесено за разглеждане.  "Първо трябва да бъде представено уведомление, което да мине през екологична оценка и ОВОС. Не е внасяно подобно уведомление“, каза тя.

Ивелина Василева припомни, че в националния парк "Пирин” е забранено развитието на ски спорта с изключение на двете буферни зони – Банско и Добринище.

"Там е позволено, но трябва да се минат процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда. На нито една друга територия не могат да се изграждат такива”, поясни екологичният министър.

Тя допълни, че тези спорове се водят от 2001 г., когато е подписан концесионният договор с "Юлен“ за управление на ски зоната в Банско. Затова в момента се водят дебати и Съветът за развитие се занимава с темата дали да се пристъпи към изменение на текущия договор за концесия. Той съдържа противоречиви клаузи, които предполагат различно тълкуване, посочи Василева. Работна група предлага те да се прецизират, а нашата грижа е да спазваме закона, каза министърът.

Въпросната междуведомствена група, която в началото на 2015 г. направи анализ на концесионния договор с "Юлен", обаче предлага преподписването му с по-високи концесионни такси за държавата, но срещу  опрощаване на досегашните нарушения и разрешаване на нови строежи.

Още по темата
Още от Бизнес