Почти три четвърти от руснаците предпочитат ″реда″ пред демокрацията

За по-голямата част от руснаците по важен от демокрацията в страната е редът. Това показват резултатите от изследване, проведено от Всерусийския център за изучаване на общественото мнение (ВЦИОМ).

Редът пред демокрацията предпочитат 72 процента от анкетираните. В полза на демокрацията, ″дори да няма ред″, се изказват 16% от руснаците.

Според ВЦИОМ през последните десет години броят на руснаците, които се обявяват в подкрепа на реда, намалява. През 2000 г. поддръжниците са били 75%. Подкрепящите демокрацията обаче са се увеличили чувствително - с 11%.

Под ″ред″ повечето руснаци разбират политическа и икономическа сигурност на страната. На следващо място те включват социалната защита на бедните слоеве, прекратяването на борбата за власт, възможността на всеки да реализира правата си и строгото спазване на закона.

Под демокрация повечето анкетирани разбират свобода на словото, печата и вероизповеданията. Второто по значение определение на демокрацията е икономическото процъфтяване на страната. 11% от анкетираните характеризират това понятие като ″празни брътвежи″.

Споделяне

Още от