Поправителен за кандидатите да строят "Турски поток" у нас

Нередности има в документите и на трите консорциума, в единия от които лъсва руската ТМК

Поправителен за кандидатите да строят "Турски поток" у нас

Трите консорциума, които подадоха оферти за изпълнението на поръчката за проектиране, доставка на материали и построяване на трасето на газопровода "Турски поток" през българска територия, са върнати на поправителен. Това става ясно от протокол на комисията в държавния газов оператор "Булгартрансгаз" за разгледаните предложения и подбор на участниците в търга, който бе публикуван на сайта на дружеството в четвъртък. В документа лъсна и руска връзка с единия от кандидатите.

Установени са редица пропуски в предоставената документация, липса на документи и информация, заради което на този етап комисията смята, че кандидатите не покриват поставените към тях изисквания за участие в процедурата. Даден им е обаче петдневен срок от датата на получаването на въпросния протокол, в който могат да предоставят липсващата документация и да отстранят констатираните нередности, които хич не са малко.

На 6 март "Булгартрансгаз" получи три оферти за поръчката за 2.286 млрд. лв. без ДДС, срещу които трябва да се изгради 484 км трасе от българската компресорна станция "Провадия" край българо-турската граница до сръбско българската граница при Зайчар.

Единият кандидат е ДЗЗД "Консорциум Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), в което акционери са "Консорцио Варна 1“, регистрирано в Парма, Италия, от местните "Бонатти С.П.А" и "Макс Щрайхер С.П.А", и "Комплишънс дивелъпмънт С.А.Р.Л. – клон България" на регистрирано в Люксембург дружество. Един от неговите представители е Андрей Зимин, който е част от мениджмънта на руската  "Тръбна металургична компания" (ТМК), за която руското издание РБК писа, че е договореният задкулисно доставчик на тръбите за българското трасе на "Турски поток".   

От протокола става ясно, че двамата участника в консорциума ще си поделят дейностите по проектиране, доставка на материалите и строежа, а "Комплишънс дивелопмънт С.А.Р.Л. - клон България" ще отговаря и за финансирането. Ръководител на консорциума обаче се води италианската "Бонатти". Интересен момент е появата като трето лице в офертата – "ДриллТек ГУТ ГмБХ". Това е немска фирма за петролни сондажи и не стана ясно от документа какво точно е нейното участие в предложението.

Към италиано-люксембургската оферта със скритото руско участие има най-много забележки от страна на "Булгартрансгаз" – няма данни за действителната регистрация на "Консорцио Варна 1" в италианския Търговски регистър, не е предоставена информация за изпълнението на посочените от тях изградени обекти като газопровод в Мароко, Азербайджан и участие в строежа на Трансадриатическия газопровод. ГРРБ също така не доказва, че отговаря на минималните изисквания за техническа способност и наличие на техника. 

Вторият претендент е унгарското обединение между компаниите Fovallalkozo ZRT и KVV Kivitelezo ZRT, в които мажоритарен акционер е унгарската енергийна група МОЛ. МОЛ е акционер в швейцарската "Мет Груп", която резервира капацитет от бъдещата тръба на "Турски поток" у нас и която реално е близък партньор на руската "Газпром", която е взела основната част от преноса по предвидената да се строи тръба у нас. Към унгарската оферта също има редица забележки и липси на документи, сред които и такъв за правното основание за създаването на обединението за "Турски поток" у нас и за техническия капацитет на консорциума.

Най-малко са забележките към третия участник в процедурата - консорциум "Аркад", включващ регистрираната в Милано, Италия, "Аркад Ей Би Би С.П.А" и регистрираната в Саудитска Арабия "Аркад Енджиниъринг енд Констръкшънс Къмпъни". И двете дружества са свързани със саудитската енергийна група "Аркад". Водещото дружество тук е арабската фирма в разпределено участие от 18 на сто, докато италианската има 12 процента, според протокола на "Булгартрансгаз". Не става ясно има ли други партньори и подизпълнители.

Засега български фирми не личат в техническата документация.

След получаването на поисканата допълнително информация от тримата участника тя ще бъде разгледана и  ще се прецени дали да продължат в процедурата и да бъдат отворени и ценовите им оферти.

При отварянето на офертите изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов каза, че плановете са до края на март да станат ясни ценовите оферти и дори да има избран изпълнител.

Ако обаче офертите са за по-високи от посочената в обществената поръчкацени, парламентът ще бъде уведомен и ще се търсят варианти.

От сега публикувания протокол не стана ясно кандидатите за кой от двата подхода за реализация на трасето на "Турски поток" кандидатстват. Единият е около 308  км да бъдат изградени за 255 дни или цялото трасе в същия срок. Другата възможност е цялото трасе да се завърши до края на 2020 г.

Принципно плановете на БТГ са трасето да бъде готово до края на 2019 г., тъй като сключените договори с руската "Газпром Експорт“ и българското подразделение на швейцарската "Мет“ за резервиране на капацитет от бъдещата тръба трябва да влязат в сила от 1 януари 2020 г.

Има обаче възможност стартът на експлоатацията на т.нар. "Турски поток“ да се отложи за края на 2020 г. като за това ще бъдат предупредени транзитьорите на газ.

При отварянето на допуснатите ценови оферти трябва да стане ясно също така дали някой от тях е съгласен на авансово плащане от 250 млн. евро без ДДС и разсрочено плащане в следващите десет години на сумата за строежа.

Успоредно "Булгартрансгаз" предвижда до края на юни да се обяви процедура за финансираща институция, който да отпусне парите за реализацията на амбициозния проект. Възможностите са както банков заем, така и облигационен и проектно финансиране, разглеждат се всички варианти, обясни миналата седмица Малинов.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?