Посланици от ЕС призоваха за спешна съдебната реформа

Посланици от ЕС призоваха за спешна съдебната реформа

Посланиците на Франция, Нидерландия, Белгия, Австрия, Дания, Финландия и Великобритания излязоха с общ призив към властите в София да ускорят работата по приемане на предложенията в стратегията за съдебна реформа.

Дипломатите се определят като "група от единомислещи", които следят отблизо напредъка на България в сферата на съдебната реформата и борбата с корупцията. Те определят реформирането на магистратурата като "спешен въпрос" и призовават Висшият съдебен съвет да поеме водещата роля в този процес. Дипломатите смятат още, че от решаващо значение е качественият скок по делата с корупция.

"Необходима е нова силна и ефективна институционална рамка. Една такава рамка трябва да включва елементи от реални и ориентирани към резултат проверки на интегритета и достатъчно независим капацитет за разследване и обвинение", пишат още посланиците.

Само преди два месеца в подобен формат посланиците от ЕС призоваха да бъдат чути съдиите, които искат реформа. Сега призива е за действия и е отправен към политическите сили и ВСС.

"След доклада на Европейската комисия от януари 2015 г. отново бихме желали да подчертаем политическия консенсус, показан от българския парламент при приемането на Актуализираната стратегия за продължаване на реформите в съдебната система. Ние очакваме този консенсус да се превърне в конкретни законодателни стъпки, гарантиращи прилагането на стратегията (за съдебна реформа), особено с оглед на структурата и функционирането на Висшия съдебен съвет и засилването на борбата с корупцията на най-високо ниво", се казва в тяхната декларация.

Техният съвет към ВСС е да демонстрира водеща роля, като се съсредоточи върху ефективното решаване на проблемите, свързани с разпределението на делата, провалите в интегритета (професионалните и моралните качества на някои от съдиите), както и за пресичането на неправомерното политическо влияние върху магистратите.

Те не оставят настрани и нуждата от реформа в прокуратурата. "Намеренията за реорганизация на прокуратурата са добре дошли и трябва да бъдат изпълнени. Началото на реорганизацията на сектора на сигурността и ангажиментът да не се допуснат оперативни празноти в тази посока са положителен знак. Ние очакваме, че те скоро ще доведат до видими и конкретни резултати в работата по нови и висящи дела, водещи до заключения и присъди", се казва в призива на дипломатите.

Те настояват за "специфични действия" от отговорните институции за решаване на делата с висок обществен интерес и дават пример с делото за източването на КТБ.

"От решаващо значение е качественият скок в борбата с корупцията. Необходима е нова силна и ефективна институционална рамка. Една такава рамка трябва да включва елементи от реални и ориентирани към резултата проверки на интегритета и достатъчно независим капацитет за разследване и обвинение", се казва в декларацията.

За финал посланиците индиректно посочват Румъния като положителния пример в региона.

"Примери от други страни в региона показват, че реална и съществена промяна е възможна. Ние като приятели и партньори трябва да споделим нашето очакване, че – като се имат предвид амбициите за реформи на настоящото правителство - България ще постигне съществен напредък до лятото на 2015 година", заявяват дипломатите.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?