Сметната палата прати общини на прокуратурата и ОЛАФ

В Левски и Рудозем са засечени сериозни нередности при финансовото управление и обществените поръчки

Сметната палата прати общини на прокуратурата и ОЛАФ

Заради съмнения за извършени престъпления при финансовото управление и провеждането на обществени поръчки общините Левски и Рудозем са пратени на прокуратурата. Това съобщиха в понеделник от Сметната палата, която публикува одитите си на двете общини.

Докладът за Рудозем е пратен специално и до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и до Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. По информация на Mediapool причината е, че в случая става дума за заплатени със средства от ЕС, но неизвършени строително-ремонтни работи.

Конкретните нередности, за които е сигнализирано държавното обвинение, обаче са заличени от публичните доклади, защото палатата няма да право да огласява данни до приключването на наказателното производство.

В община Рудозем са засечени сериозни нарушения, някои от които съдържат и данни за извършени престъпления при обществените поръчки, става ясно от одита за периода 2013 – 2014 г. Установени са проблеми с вътрешните правила за провеждането на търговете, както с обявленията на поръчките в интернет. Изисквания към участниците, които са посочени в документацията за участие в процедура, например не са включени в обявлението за обществената поръчка. Изискано е представяне на документи за доказване на икономически и технически възможности на фирмите, без тези документи да кореспондират с минимално изискване. Гаранции за участие в процедури са освободени след изтичане на законово установените срокове.

Има проблеми и при изпълнението на поръчките. Не са спазени сроковете за извършване на плащания по договори, не е изпратена информация за изпълнен договор до Агенцията по обществените поръчки в законовия срок и т. н.

В Левски пък са разкрити куп нарушения на финансовото управление през 2014 г. Например не е ясен размерът на целевата субсидия за зимно поддържане и снегопочистване, тъй като информацията в протоколите на общината не е представена отделно за улици и общински пътища.

Сериозни са нередностите и при обществените поръчки. Например фирма, която не отговаря на изискванията на възложителя, не е отстранена от участие. Отворен е плик с предлагана цена от участник, който е следвало да бъде отстранен. Назначените комисии за провеждане на преговори в процедури "договаряне без обявление" са договорили с участниците условия, които не са определени от възложителя. Освен това доклади за резултатите от преговорите на комисиите не са изпратени до участниците в процедурите.

Съществени нарушения има и при публичните покани – съдържанието на едната покана не отговаря на минималните изисквания, определени в закона. В друг случай пък е определен показател за оценка, който противоречи на законовите разпоредби.

Община Левски не е провела публичен търг за доставка на електроенергия, въпреки че е трябвало да го направи, пише още в одита.

Освен на прокуратурата и на ОЛАФ Сметната палата е пратила единия или двата одита на Агенцията за обществени поръчки, на Агенцията за държавна финансова и инспекция, на кметовете и общинските съвети на двете общини.

Споделяне

Още от Бизнес