ВАС отмени ограниченията за производство на млечни продукти със заместители

ВАС отмени ограниченията за производство на млечни продукти със заместители

Върховният административен съд отмени на първа инстанция наредбата на земеделското министерство, с която бяха въведени ограничения на мандрите за производство на млечни продукти със заместители. Нормативният акт бе приет през миналата година от Министерския съвет по предложение на Министерството на земеделието и храните. Наредбата задължаваше млекопреработвателните предприятия да произвеждат продукти със заместители само два пъти в годината, като предварително да уведомяват контролните органи за намеренията си. Намерението на тогавашния земеделски министър бе да упражнява пълен контрол върху производителите на млечни продукти.

Млечният бранш обаче се противопостави на наредбата с аргументите, че това поставя българските фирми в неравностойно положение спрямо конкурентите им в другите европейски страни. Фирмите обявиха, че новите норми противоречат на свободния пазар в ЕС и на българската конституция. По време на процеса на първа инстанция прокуратурата се обяви срещу отмяната на наредбата. Решението на тричленния състав на ВАС може да бъде обжалвано в срок от две седмици пред петчленен състав на същия съд.

Жалбата срещу наредбата бе подадена от "Млечни продукти Тракия”, Националната асоциация на млекопреработвателите в България, фирма "Кодап" и "Българско сирене” АД.

От решението на ВАС става ясно, че наредбата не се отменя заради противоречия с правилата на европейския свободен пазар или българските закони, а заради нарушени процедури по съгласуването ѝ с Европейската комисия – т.нар. нотификация.

През юни Европейската комисия обявява на българското правителство, че до 30 ноември 2012 година ще проведе процедура по съгласуване на техническите правила в наредбата с останалите членки на ЕС. България обаче не се съобразява с това и още същия месец Министерският съвет издава постановление, с което приема акта. Той е публикуван в Държавен вестник на 27 август и с това влиза в сила.

По време на делото са представени доказателства, че по текстовете от наредбата са постъпили коментари от редица държави-членки в това число Словакия, Испания, Франция и Германия, както и мотивирано становище от Австрия. На 29 август, два дни след публикуването на наредбата, Европейската комисия изпраща своите съображения за съществуващи противоречия в българския проект с действащи норми от правото на ЕС. Брюксел е уведомил страната, че предстои приемане на регулации на европейско ниво, които засягат материята в наредбата на земеделското министерство.

С мотива, че България не може да нарушава европейските процедури по съгласуване на вътрешните регулаторни механизми, ВАС обявява наредба за незаконна. Министерският съвет е осъден да заплати 14 770 лева адвокатски хонорари на участващите в делото фирми и сдружения.

Споделяне

Още по темата

Още от България