АЕЦ "Белене" не е необходима

АЕЦ "Белене" не е необходима

АЕЦ "Белене" не е необходима за електроенергийния баланс на страната, ако бъде построена след десетина години ще има над 100 процента излишък на мощности за производство на електричество. До това заключение стигат енергийните експерти инж. Георги Стоилов от Електроенергийния системен оператор (ЕСО), ст.н.с. проф. Пламен Цветанов, Лияна Аджарова, председател на Асоциацията на българските енергийни агенции, Теменуга Манойлова и инж. Георги Босев. Те са автори на книгата "Електроенергетиката на България", представена в четвъртък.

Книгата е издадена с финансовата подкрепа на Енел Марица-Изток 3 и ТЕЦ "Варна".

Авторите твърдят, че проектът АЕЦ "Белене" не убеждава в целесъобразността и конкурентоспособността на новата ядрена централа и затова не се е намерил инвеститор, който да поеме пазарния риск за изграждането ѝ.

Към средата на 2005 г. общата инсталирана мощност на присъединените към мрежата електроцентрали е 10 997 мегавата. Количествен анализ на мощностния баланс до 2030 г. показва, че се планира огромен излишък от електропроизводствени мощности, заяви проф. Пламен Цветанов.

Според него при брутно електропотребление към 2020 г. от 37 754 гигаватчаса, се очертава излишък от 38 268 гигаватчаса или над 101 процента. Експертът припомни, че България никога не е изнасяла повече от 7000 - 8000 гигаватчаса годишно.

От друга страна анализите показват, че ситуацията на Балканите се променя и постепенно от дефицит ще се стигне до излишък на електроенергия. При това положение експертите са категорични, че не трябва да се планират нови енергийни мощности за производство на енергия за износ. Още повече, че за производството на ток България е зависима от вноса на енергийни ресурси.

Освен в тази зависимост авторите на книгата виждат основните проблеми пред българската енергетика в голямата енергоемкост на българското производство, недоброто развитие на производствената структура на енергетиката, технологичните и законови проблеми пред присъединяването на Възстановяеми енергийни източници (ВЕИ) в енергийната система.

Затова те смятат, че българската енергетика трябва да се преориентира към развиване на енергийна ефективност и енергия от ВЕИ.
Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес