Агенцията за закрила на детето ще връща малката Мария от Гърция

Държавната агенция за закрила на детето ще предприеме необходимите действия за връщане на намереното в семейство на гръцки роми в района гръцкия град Лариса момиченце Мария, съобщиха във вторник от агенцията.

По безспорен начин беше доказано, че Мария е дете на Сашка и Атанас Русеви от град Николаево. Въпросът за координацията и стъпките, които ще бъдат предприети в тази насока, ще бъде обсъден на заседание на междуинституционалeн екип за работа в случая, в който ще бъдат включени представители на всички отговорни институции.

От Агенцията имат пълна готовност за посрещането на Мария на българска територия, както и за предприемане на действия за налагане на мерки за закрилата и настаняването ѝ в сигурна среда, които да гарантират нейното здраве, образование и развитие.

Веднага след като бъде уведомена, че детето ще бъде транспортирано в България, от агенцията ще се създаде необходимата организация за посрещането му на българския граничен пункт от социални работници. Те, заедно с МВР, ще осигурят безопасното му придвижване до място за настаняване - кризисен център, друга услуга от резидентен тип или приемно семейство.

При наличие на неоспорими данни за въвличане на детето в трафик и експлоатация, по предложение на председателя на агенцията, министърът на вътрешните работи ще наложи забрана за напускане на страната за срок до две години, както и за издаване на документи, обезпечаващи задгранични пътувания. Най-малко една година след това детето ще остане под наблюдение на социални работници.

Председателят на агенцията Ева Жечева е изпратила писмо до директора на дирекция "Социално подпомагане", до началника на полицейския участък и до кмета на община Гурково, в което препоръчва спешно да бъдат предприети мерки за закрила и действия по отношение на всяко от децата на сем. Русеви.

Споделяне

Още по темата

Още от България