ЕК дава 10 млн. евро на шест български общини за по-чист въздух

Общо 16.666 млн. евро ще отидат за смяна на замърсяващи печки и за обществен електрически транспорт

ЕК дава 10 млн. евро на шест български общини за по-чист въздух

Общините на София, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора ще получат безвъзмездно 10 млн. евро от европейската програма LIFE за замяна на замърсяващите въздуха отоплителни печки на дърва и въглища с алтернативни, за закупуване на електрически превозни средства за градски ятранпорт и изграждане на велоалеи. Европейската комисия реши в петък да инвестира общо 116.1 млн. евро в подобряването на качеството на въздуха в Австрия, България, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Италия, Португалия и Словения.

Българският проект е на обща стойност 16.7 млн. евро, част от окито ще бъдат поети от шестте общини, в които живее почти една трета от населението на страната. Те трябва да разработят и приложат програми за намаляване на фините прахови частици и за замяна на старите печки за отопление в домакинствата, както и да осигурят по-малко замърсяващ градски транспорт. Отпуснатото финансиране трябва да привлече и допълнителни средства в реализацията на мерките за повишаване чистотата на въздуха в България.

В края на 2018 г. от екомиинстерството съобщиха, че отпускат по сегашната оперативна програма "Околна среда" безвъзмездни 111.442 млн. лв. на Столична община, Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив и Смолян за смяна на стари печки на въглища с по-екологично отопление, за да се справят с проблемите си с мръсния въздух. Програмите трябва да бъдат реализирани за 54 месеца.

ЕК посочва, че предоставеното сега финансиране за 12 мащабни проекта в десет държави на Евросъюза се очаква да мобилизира още над 3.2 млрд. евро за осъществяване на прехода на Европа към нисковъглеродна кръгова икономика. Допълнителните пари се очаква да дойдат от земеделски, регионални и структурни фондове, от европейската програма "Хоризонт 2020“, национални фондове и инвестиции от частния сектор.

"Интегрираните проекти по програма LIFE са идеален пример за промяната, постигана по места с помощта на фондовете на ЕС, и за подобреното качество на живот на милиони европейски граждани. Новата инвестиция ще даде на държавите членки възможност за достъп до ресурси, които да използват, за да отговорят на загрижеността на гражданите относно качеството на въздуха и водата и да работят за спиране на загубата на биологично разнообразие", коментира еврокомисарят по околната среда и рибарството Кармену Вела.

"Комисията излезе с предложение в следващия дългосрочен бюджет на ЕС да се подсилят още повече действията по климата. При заложеното по-високо ниво на амбициозност действията по климата ще бъдат засилени в ключови области като селското стопанство и развитието на селските райони и външната дейност, а финансирането, специално заделено за действия по климата по програма LIFE, ще бъде увеличено", допълни еврокомисарят по климата и енергетиката Мигел Ариас Каньете.

Избраните 12 проекта са с общ бюджет от 215.5 млн. евро, от които 116.1 млн. евро съфинансиране от ЕС.

Реално българският проект е интегриран с такъв за унгарски градове, които също ще получат пари за смяна на печки в бита и обществени електрически превозни средства. Сумата е приблизително като за българските общини. Очакванията са, че в рамките на тези два проекта ще бъдат привлечени близо 1.77 млрд. евро допълнително финансиране.

За подобряване управлението на защитени зони от европейската екомрежа "Натура 2000" в Чехия, Унгария, Португалия и Словения се отпускат 44.2 млн. евро от програмата LIFE за прректите с обща стойност 73.7 млн. евро, за които се смята, че ще осигурят допълнителни 157 млн. евро от европейски и национални средства и средства от публичния сектор.


Австрия и Естония ще получат еврофиннасиране от общо 19.9 млн. евро за поректи на стойност 33.2 млн. евро за ефективно управление на речните басейни с предотвратяването на риска от наводнения. В рамките на двата проекта ще се координира използването на близо 518 млн. евро допълнително финансиране, посочва се в съобщението на Брюксел.

Отпускат се средства и за проекти, целящи намаляване на парниковите емисии във Финландия, Италия и Словения чрез внедряване на автомобилен транспорт с нулеви емисии и мерки за поглъщане на въглерод. Гърция също получава подкрепа за изграждането на капацитет на местно и регионално равнище за изпълнението на националната стратегия за адаптиране към изменението на климата.

От 1992 г. досега Програма LIFE на ЕС е съфинансирала над 4600 проекта в областта на околната среда и климата в целия ЕС и в трети държави. Във всеки един момент се работи по около 1100 проекта. Бюджетът за периода 2014—2020 г. е 3.4 млрд. евро по текущи цени.

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС 2021 – 2027 г., ЕК предлага финансирането за програма LIFE да се увеличи с почти 60%.

Споделяне

Още по темата

Още от България