"Еврохолд" приключи сделката по придобиването на ЧЕЗ

"Еврохолд" приключи сделката по придобиването на ЧЕЗ

Застрахователният холдинг Еврохолд България окончателно придоби бизнеса на доставчика на ток ЧЕЗ груп, съобщиха от холдинга във вторник. Компанията финализира покупката на седем дъщерни дружества на чешката енергийна компания ЧЕЗ Груп в България. Сделката е е най-голямата в енергийния сектор на страната за последните 17 години и е за 335 млн. евро.

Тя бе реализирана чрез Eastern European Electric Company (EEEC), която е 100% собственост на "Еврохолд".

Какво бе придобито?

В детайли, "Еврохолд" ще придобие 67% от най-големия дистрибутор на електроенергия в България - ЧЕЗ Разпределение България (с 40% пазарен дял) и най-големия доставчик на електроенергия - ЧЕЗ Електро България, както и 100% от капитала на най-големия лицензиран търговец на електроенергия - ЧЕЗ Трейд България.

Холдингът също така придобива компанията за IT услуги ЧЕЗ ИКТ България, фотоволтаичния парк "Фри енерджи проджект Орешец", дружеството за производство на електричество от биомаса - "Бара груп", както и ЧЕЗ България, която координира и управлява дейността на всички дружества на ЧЕЗ в България.

"Еврохолд" ще обслужва повече от 7 млн. потребители

С придобиването на активите на ЧЕЗ Груп, "Еврохолд" ще доставя услуги на повече от 7 млн. потребители и ще има над 6000 служители в 11 държави в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ), както и от бившия СССР.

Дъщерните дружества на ЧЕЗ Груп в България имат над 3000 служители и обслужват близо 3 млн. потребители, включително в най-населената югозападна част на страната и столицата София.

Преди сделката застрахователният холдинг "Еврохолд" имаше повече от 3000 служители и предоставяше услуги на около 4 млн. клиенти в 11 страни в ЦИЮИЕ и бившия СССР, основно чрез застрахователния си подхолдинг Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ).

Очакванията

До края на 2021 г. и с консолидацията на резултатите на подразделенията на ЧЕЗ Груп, общите активи и годишни приходи на застрахователно-енергийния холдинг се очаква да надхвърлят 1.5 млрд. евро, а неговата оперативна печалба (EBITDA) за годината ще достигне около 120 млн. евро.

Според стратегията за развитие до 2025 г. Еврохолд предвижда да генерира приходи от близо 2 млрд. евро годишно и оперативна печалба (EBITDA) в размер на почти 200 млн. евро.

"Тази сделка гарантира приток от над 500 млн. евро в българската икономика, ако пресметнем общата стойност на транзакцията, в това число цената, предстоящото задължително търгово предложение към миноритарните акционери в две от придобитите компании и инвестиционната програма на ЧЕЗ в България. Това придобиване е изключително важно не само за нашата компания, но и за бизнеса в България като цяло, тъй като ще докаже, че ние успешно можем да ръководим голяма и разрастваща се на регионално ниво корпорация, която е със седалище в София", коментира Асен Христов, председател на надзорния съвет на Еврохолд България.

Той уточнява, че договорената цена на сделката позволява на дружеството да извлече по-висока стойност от придобиването, което ще допринесе за бързия растеж на холдинг в следващите 5 години. След успешното интегриране на подразделенията на ЧЕЗ Груп, Еврохолд ще подкрепи настоящата и бъдеща инвестиционна програма на ЧЕЗ в България, която ще бъде фокусирана върху подобряване обслужването на клиентите, обновяване и поддръжка на мрежата, иновации, технологии и дигитализация, възобновяеми източници и енергийна ефективност, става още ясно от думите на Христов.

"Еврохолд ще фокусира бъдещото си развитие в два основни сектора - застраховане и енергетика. Вече изградихме водеща застрахователна група, която развива дейност на пазарите в ЦИЮИЕ и бившия СССР. Дългосрочната ни цел е да превърнем Eastern European Electric Company в един от най-големите доставчици на ютилити услуги в региона", добавя Асен Христов.

"Еврохолд" ще запази голяма част от мениджърския екип на ЧЕЗ България, за да съхрани натрупания опит през годините, но в същото време ще покани в борда и външни експерти, всеки от които има над 25 години опит в сектора на водещи позиции в енергийни компании от Източна Европа.

Как се стигна до финализиране на сделката?

"Еврохолд", с подкрепата на своето подразделение "Евро-Финанс", финансира придобиването на подразделенията на ЧЕЗ Груп в България чрез комбинация от собствени средства, набрани чрез увеличение на капитала и публично предлагане на нови акции на Българската фондова борса (БФБ), както и чрез комплексно външно финансиране, включващо стратегическа инвестиция и синдикиран заем с участието на търговски банки и международни финансови институции.

Стратегическата инвестиция бе на Metric Capital Partners и в нея инвестиционната банка J.P. Morgan AG участва като ексклузивен финансов консултант и ексклузивен мениджър и посредник.

В синдикирания заем J.P. Morgan AG участва като водещ и ексклузивен мениджър, поемател и организатор. Останалите участници в синдиката са: Bank of China Luxembourg, Райфайзенбанк Интернешънъл, Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк - поематели и упълномощени водещи мениджъри; Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР), банка ДСК, Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР) и банка ОТП - упълномощени водещи мениджъри; Юробанк България, Международната инвестиционна банка (МИБ) и Обединена българска банка - водещи мениджъри.

По-рано този месец "Еврохолд" набра над 157 млн. лева (80.5 млн. евро) собствени средства чрез увеличение на капитала и предлагане на нови акции на БФБ, което беше подкрепено от международни и местни инвеститори, които записаха и платиха около 63 млн. нови акции.

След увеличението на капитала, мажоритарният акционер в Еврохолд - Старком Холдинг АД, запази контрол в компанията с над 50% дял. Финансова подкрепа за увеличението на капитала оказа и Международната банка за икономическо сътрудничество.

Водещо в света американско дружество за управление на активи придоби 9% от капитала на Еврохолд и стана третият по големина акционер в компанията след Старком Холдинг АД и финландския фонд KJK, подсилвайки допълнително акционерната база на холдинга и практиките за корпоративно управление на дружеството.

Инвестиционният посредник Евро-Финанс АД беше водещ мениджър на публичното предлагане на Еврохолд. Renaissance Capital участваше единствено в качеството на финансов консултант на емитента и координатор по предлагането.

Драматични обрати имаше и покрай придобиването на ЧЕЗ от "Еврохолд". Сделката финално бе одобрена от Комисията за защита на конкуренцията през ноември миналата година. Точно година преди това обаче КЗК не позволи на застрахователния холдинг да купи енергийния бизнес на ЧЕЗ в България с мотива, че може да се стигне до господстващо положение на енергийния пазар.

През юли 2020 г. обаче Административният съд София отхвърли постановената от КЗК забрана заради допуснати груби нарушения и принуди антимонополния орган да се произнесе наново. Този път решението бе положително.

През лятото на 2020 г. се появи и скандален запис с глас, звучащ като на бившия премиер Бойко Борисов, чиято автентичност официално не бе доказана от държавен орган.

Човекът, чийто глас звучи на записа, прави едно важно признание – че е изпратил Комисията за финансов надзор (КФН) срещу застрахователния холдинг "Еврохолд", който през това време пробваше да купи активите на чешката енергийна компания ЧЕЗ у нас.

"Иначе раздуйте това, че вкарах КФН по "Еврохолд" на тоя да му размажа физиономията, че не се съобразява с мене", вметва в разговора записаният.

Кой е нароченият за размазване не става ясно, но на 24 април миналата година комисията започна пълна проверка на "Еврохолд". Основният акционер в дружеството и председател на надзорния съвет на холдинга е Асен Христов.

От "Еврохолд" тогава отказаха коментар за чуващото се в записа.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Подкрепяте ли партия на Кирил Петков и Асен Василев и ще гласувате ли за нея?