Индустрията иска "пътна карта" за решаване на проблемите в енергетиката

Индустрията иска "пътна карта" за решаване на проблемите в енергетиката

"Пътна карта", която да предложи дългосрочни и устойчиви решения за проблемите в енергетиката и да отразява препоръките на Европейската комисия и Световната банка за реформа в енергийния сектор, иска Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). Според организацията управляващите трябва да изработят такава карта до месец-два. В писмо до председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Анжела Тонева те посочват, че промените в модела за образуване на цените на тока, които ще се приложат за тарифите от 1 август, са краткосрочни.

 

Организацията изрази своята подкрепа за методиката за определяне на цената на тока, продаван от доставчиците от последна инстанция на излезлите на свободния пазар фирми, които не са успели да си намерят търговец, от когото да купуват нужните им количества. Индустрията одобрява заложената в проектодокумента надценка от 3 на сто, която обаче се оспорва от електроразпределителните предприятия (ЕРП), което ще са и доставчици от последна инстанция. Според тях надценката трябва да е между 5 и 8 на сто, за да се покриват оперативните им разходи по предоставяне на услугата.

 

Големите потребители смятат, че ако надценката е по-голяма от 3 процента, ще се натоварят малките и средните предприятия, докато доставчиците от последна инстанция, каквито ще се ЧЕЗ, ЕВН, "Енерго-Про" и НЕК, предлагат и други услуги и могат да икономисват от мащаба и по-голяма ефективност на управлението си.

 

Индустрията също така подкрепя становището на НЕК, че трябва да бъде въведена горна граници на разходите за изкупуване на енергия от възобновяеми източници, които държавната компания ще компенсира на ЕРП-ата за един ценови период.

 

БФИЕК обаче настоява да се разработи ясна методика за определяне на този таван според финансовото състояние и инвестиционната програма на НЕК. Федерацията подкрепя и предложението на ЕВН, ЧЕЗ и "Енерго-Про" да има ясни технически правила и процедура за ограничаване на производството от ВЕИ в разпределителните мрежи. В писмото се настоява още ДКЕВР да даде икономическо обосновка на изваждането на добавките за зелена и кафява енергия и невъзстановяемите разходи по дългосрочните договори за изкупуване на ток. Иска се регулаторът изрично да определи модела, размера, началната дата и условията за заплащане на добавките извън цената за пренос.

 

Федерацията застава и зад искането на Българската ветроенергийна асоциация за промяна на модела и методиката с отчитане, публичност и информация относно тежестта на отделните технологии (слънце, вятър и т.н.), което ще детайлизира произхода на зелената енергия и ще да се открои и оцени тяхната ценова ефективност и принос.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес