И Комисията за защита на конкуренцията откри, че

Пазарът на ток е обременен от дългосрочни договори, квоти и БЕХ

Пазарът на ток е обременен от дългосрочни договори, квоти и БЕХ

Наличието на квотен принцип и дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия на фиксирана цена, високата концентрация на пазарна сила в рамките на държавния "Български енергиен холдинг", липсата на борса за ток и възможност потребителят свободно да договоря количества и цени с доставчиците са основните пречки за развитие на ефективния енергиен пазар. Това сочи секторен анализ на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия, приет от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и обявен в четвъртък. на практика документът повтаря отдавна коментирани констации от самия бизнес, включително от Световната банка и Европейската комисия в изготвените от тях анализи за състоянието на българската енергетика.

 

Антимонополният орган препоръчва на Министерството на икономиката и енергетиката и Народното събрание според тяхното компетентност да предприемат мерки за подобряване на конкурентната среда в енергетиката. КЗК предлага на парламента и ведомството да положат допълнителни усилия за гарантиране на безпрепятствен, равнопоставен достъп и присъединяване на потребителите до преносните и разпределителните мрежи. Друг съвет е да се отделят ефективно дейностите по "производство” и "доставка” от "пренос” и "разпределение”.

 

"Открояват се и проблеми във връзка с развитието на търговията по свободно договорени цени и упражняването на правото на всеки потребител свободно да избира доставчик на електрическа енергия, които са основна предпоставка за постигане на пълно либерализиране на пазара", пише в становището на регулаторният орган.

 

В него се припомня, че наред с извършения секторен анализ, в комисията има образувано производство за установяване на евентуално извършени нарушения от страна на енергийни предприятия от всички нива на разглеждания пазар по отношение на процедурата, условията и администрирането на процеса по смяна на доставчик.

 

Друга основна пречка за създаването на условия за развитие на ефективна конкуренция в изследвания сектор е липсата на реално функциониращ борсов пазар за търговия с електрическа енергия.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес