"Информационно обслужване" отчете печалба от 1.45 млн. лв. за 2017 г.

Държавната компания е вдигнала заплатите с 590 лв. след съкращаване на 58 служители

"Информационно обслужване" отчете печалба от 1.45 млн. лв. за 2017 г.

Държавната компания "Информационно обслужване" подобрява финансовия си резултат през изминалата година спрямо 2016 г., но все още не е достигнала показателите от 2015 г.

"Информационно обслужване" приключва 2017 г. с 21 млн. лева приходи, печалба от 1.45 млн. лева и рентабилност от 7%, съобщи Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), което е принципал на дружеството.

Това е ръст с около 1 млн. лв. на приходите и с около 250 хил. лв. на чистата печалба спрямо 2016 г. Държавната компания обаче не достига резултатът от 2015 г., когато отчита нетна печалба от над 1.6 млн. лв., показва финансовият отчет на дружеството за 2016 г.

Дейността на "Информационно обслужване" е свързана с разработването на приложен софтуер, основно за държавните институции, поддържането му, както и с предоставянето на удостоверителни услуги.

От МТИТС посочват, че финансовите резултати на "Информационно обслужване" показват продължаващата тенденция, стартирала през 2013 г., на устойчиво повишаване на ефективната дейност на дружеството. За петгодишен период (2013-2017 г.) се отчита нарастване на приходите и печалбата на едно заето лице, увеличаване на средната работна заплата и намаление на броя служители, е посочено в съобщението.

Финансовият отчет на дружеството предстои да бъде одобрен от общото събрание на компанията, което е насрочено за 30 април.

Около две трети от приходите на дружеството идват от обслужване на министерства и агенции. Услугите, предоставяни на общински администрации, носят 13 на сто от приходите, а тези за съдебната система - още 4 на сто. Останалите постъпления са от обслужването на корпоративни клиенти и издаването на електронни подписи на граждани.

Половината от печалбата на компанията за тази година (646 226 лв.) ще отиде за дивидент на държавата, а останалата част ще остане в целевите резерви на дружеството.

Намаляване на служителите и ръст на заплатите

През миналата година компанията е намалила служителите си с 11 на сто, в резултат на което средната заплата в държавното дружество е нараснала с 30%, а ефективността на труда и печалба на един служител бележат ръст от 20 на сто, се казва в съобщението на МТИТС.

Намалението на броя на служителите е резултат от оптимизиране на процесите по административно обслужване в дружеството чрез тяхното централизиране. Средствата се пренасочват за възнаграждения на служители с ключови компетенции и привличане на нови висококвалифицирани експерти към екипа на компанията, посочват от МТИТС.

През 2015 и 2016 г. в "Информационно обслужване" са работили 528 служители. Разходите за тях са били в размер на близо 12.5 млн. лв., което е най-големия разход на компанията - 69% от всички разходи. Това означава, че средната заплата в дружеството е била 1969 лв. през 2016 г., а през миналата е нараснала с около 590 лв.

Директори имат дялове в частни фирми

Ръководството на "Информационно обслужване" е взимало с около 1000 лв. повече от средната заплата на служителите. Шефовете са се разписвали срещу 2866 лв. средно на месец през 2016 г. За миналата година данните все още не са публикувани.

Директорският борд на "Информационно обслужване" е от петима членове. Негов председател е математикът Михаил Константинов, а заместник е бившият зам.-министър на транспорта в първия и втория кабинет на Бойко Борисов - Валери Борисов. Изпълнителен директор на държавната компания е Ивайло Филипов. Останалите членове са Юлияна Калчева и Валентина Недялкова, които са участвали в работата на комисии по време на избори като представители на ГЕРБ.

Валентина Недялкова държи половината от капитала на регистрираното в Ловеч дружество "Випаму" ООД, което се занимава с търговия. Недялкова е адвокат по професия и от април 2017 г. е председател на Районната избирателна комисия в Ловеч.

Михаил Константинов пък е едноличен собственик на консултантската компания "Агенция за анализи и прогнози".

Валери Борисов пък е мажоритарен собственик на "Борика – Чепеларе" АД.

Спечелени поръчки

"Информационно обслужване" е спечелило няколко обществени поръчки през миналата година.

Сред новите договори на държавната компания са тези за наблюдение и управление на информационно-комуникационната инфраструктура на Министерството на външните работи, модернизацията на интернет портала на МВР, изработване и техническа поддръжка на интернет сайт и мобилно приложение за нуждите на Министерство на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.

През 2017 г. компанията е преминала успешно и одит, който оценява съответствието на доставчика на квалифицирани удостоверителни услуги съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета за електронната идентификация и удостоверителни услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар (eIDAS). Този документ, издаден от френския сертифициращ орган LSTI SAS, е поредно потвърждение за европейското ниво на предлаганите от "Информационно обслужване" услуги, посочват от компанията.

Държавната компания е сред лидерите в областта на предоставянето на високотехнологични услуги в ИКТ сектора в България. Тя е специализирана в изграждането, развитието и поддръжката на информационни системи с национално значение. Сред тях са информационните системи на външно министерство, системата за управление на приходите от местни данъци и такси, основните информационни системи на НАП, в това число и публичните услуги на агенцията, системите на Министерството на финансите и Агенция "Митници". Дружеството е технологичен партньор и на Централната избирателна комисия.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес