КЗК върна саудитския консорциум "Аркад" за строител на "Турски поток" у нас

КЗК върна саудитския консорциум "Аркад" за строител на "Турски поток" у нас

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени странното решение на "Булгартрансгаз" да подмени избрания строител на "Турски поток" през българска територия. В края на май държавната компания декласира саудитския консорциум "Аркад" и обяви, че една от най-големите инфраструктурни поръчки – на стойност над 2 млрд. лв. - отива при втория претендент- свързаното с Русия обединение "Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ).

"Аркад" бе определен за победител за строежа на 474-километровото трасе от турско-българската до българо-сръбската граница, тъй като единствен влизаше в стойността на поръчката. ГРРБ предложи далеч по-висока цена. Изненадващо обаче "Булгартрансгаз" реши да декласира "Аркад" с мотива, че не е подал навреме изискваните документи за сключване на договора. Точно когато изтекъл крайният срок за внасянето им, конкурентът ГРРБ подобрил значително офертата си и тя паднала под цената на "Аркад". Така газовият оператор сметна, че "Аркад" се отказват от поръчката и реши да я даде на ГРРБ.

Според КЗК това решение е незаконосъобразно и договорът трябва да бъде възложен на "Аркад".

Преди да се произнесе по казуса, антимонополният орган отказа предварително изпълнение на оспорваната поръчка и така държавният газов оператор не можа да сключи договор с "Газово разширение и развитие в България", което блокира започването на строежа на газопровода, който българското правителство планираше да изгради в необичайно кратки срокове. Ангажиментът му към "Газпром" беше още от началото на 2020 г. да се осигури техническа възможност за пренос на газ към Сърбия.

В жалбата си "Аркад" посочи, че "Булгартрансгаз" не е имала право едностранно да определя дата за сключване на договора и да поставя ултиматуми, че ще счита неявяване на представител на "Аркад" в определения ден и час като отказ от поръчката. Подписването е трябвало да бъде съгласувано и от двете страни. Отказът трябва да бъде изрично заявен писмено, а неявяване за подписване може да е повод за отстраняване, ако няма обективни причини за неприсъствието на кандидата, а такива е имало и за тях държавната компания е била уведомена.

КЗК е уважила тези аргументи на декласирания консорциум, който надлежно уведомил какви са обективните причини да поиска още време.

Комисията констатира, че между "Аркад" и "Булгартрансгаз" е вървяла усилена кореспонденция и че консорциумът "неколкократно, добросъвестно и своевременно, преди изтичане на крайния срок, определен му от възложителя" е уведомявал българския газов оператор за напредъка по снабдяване с документите. "Аркад" е поискал и минимално удължаване до 31 май, мотивирайки се с нереалистично кратките срокове за осигуряване на банкова гаранция на стойност 64.4 млн. евро, както и финансиране на проекта за най-малко 1.1 млрд. евро. Възложителят обаче е отказал да удължи срока.


"Булгартрансгаз" не е отчел факта, че става дума за значителна по обем поръчка, а се е аргументирал само с това, че тя е спешна, посочва КЗК. И уточнява, че с обжалването възложителят практически е загубил повече време за изпълнение на договора, отколкото ако беше уважил искането на "Аркад" за удължаване на срока за подписване до 31 май.

Освен това, докато е чакала "Аркад" да си събере документите, "Булгартрансгаз" е водела кореспонденция и преговори с втория участник, посочва КЗК. Доказателство за това е изпратеното именно в този период писмо от "Газово развитие и разширение в България", с което обединението предлага отстъпка от първоначално предложената цена от 31.15%.

Според КЗК това представлява недопустимо изменение на офертата извън законово регламентираните срокове, особено след като вече вторият кандидат е бил наясно с цените, предложени от другия участник.

С отмяната на незаконното решение на "Булгартрансгаз" от 28 май, в сила остава решението от 3 април, според което обществената поръчка следва да се възложи на "Аркад". Държавната компания ще трябва и да плати разходите от 4500 лв. на консорциума за разноските по производството пред КЗК.

Решението на антимонополния орган подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в двуседмичен срок. Ако "Булгартрансгаз" предприеме такъм ход, рискува още по -голямо забавяне на проекта, граничещо с блокирането му.

В отказа си от 20 юни да спре предварително изпълнение на оспорваната поръчка КЗК заяви, че спирането ѝ не застрашава важни държавни или обществени интереси и закъснението на изпълнението ѝ няма да доведе до значителна трудно поправима вреда, тъй като в момента страната ни има работеща газопреносна мрежа.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?