КЗК остави "Турски поток" на трупчета

"Булгартрансгаз" не може да сключи договор с ГРРБ, докато няма решение по жалбата на декласирания "Аркад"

КЗК остави "Турски поток" на трупчета

Проектът за изграждането на продължението на руския газопровод "Турски поток" през българска територия остава замразен, докато Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се произнесе по жалбата на декласирания победител в обществената поръчка за 2.286 млрд. лв. без ДДС – саудитския консорциум "Аркад". Антимонополният орган е отказал на "Булгартрансгаз" предварително изпълнение на оспорваната поръчка и така държавният газов оператор не може да сключи договор с предпочетения втори претендент – италиано-люксембургското обединение с руска връзка "Газово разширение и развитие в България" (ГРРБ).

Това отлага още във времето реализацията на проекта, който се планираше да влезе в частична експлоатация от 1 януари 2020 г., а в пълна – година по-късно. За капацитетите на тръбата има сключени договори с руската "Газпром" и швейцарската МЕТ с конкретни дати за старт на преноса, но шефът на "Булгартрансгаз" (БТГ) Владимир Малинов каза, че дружеството му няма да плаща неустойки при забавено въвеждане в експлоатация на обекта.

Консорциумът "Аркад" бе определен за победител в поръчката за строежа на 474-километровото трасе от турско-българската до българо-сръбската граница, тъй като единствен влизаше в стойността на поръчката. ГРРБ предложи далеч по-висока цена. Изненадващо обаче БТГ реши да декласира "Аркад" с мотива, че не е подал навреме изискваните документи за сключване на договора. Точно когато изтекъл крайният срок за внасянето им, конкурентът ГРРБ подобрил значително офертата си и тя паднала под цената на "Аркад". Така газовият оператор сметна, че "Аркад" се отказват от поръчката и реши да я даде на ГРРБ.

Решението на "Булгартрансгаз" обаче бе обжалвано от саудитския консорциум. КЗК образува производство, а "Булгартрансгаз" поиска предварително изпълнение, което да му разреши да сключи договор с ГРРБ, докато регулаторът разглежда казуса. КЗК обаче отказва това, аргументирайки се, че БТГ не е представил никакви доказателства, че проектът не търпи отлагане и спешно трябва да се реализира. Според КЗК спирането на поръчката не застрашава важни държавни или обществени интереси и закъснението на изпълнението ѝ няма да доведе до значителна трудно поправима вреда, тъй като в момента страната ни има работеща газопреносна мрежа.

Определението на КЗК подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му на страните. Предстои да се види дали БТГ ще се възползва от тази възможност.

Кой как чете разпоредбите

Решението на антимонополния орган разкрива любопитни факти за поведението на държавния газов оператор спрямо "Аркад". В жалбата на консорциума се посочва, че БТГ не е имал право едностранно да определя дата за сключване на договора и да поставя ултиматуми, че ще счита неявяване на представител на "Аркад" в определения ден и час за парафиране на контракта като отказ от поръчката. Подписването е трябвало да бъде съгласувано и от двете страни. Отказът трябва да бъде изрично заявен писмено, а неявяване за подписване може да е повод за отстраняване, ако няма обективни причини за неприсъствието на кандидата, а такива е имало и за тях е бил уведомен БТГ.

Толкова много празници и малко преводачи

Според отстранения кандидат е имало обективни причини да не осигури пълния комплект искани му документи. Като такава е посочено недостатъчното време. Срокът за предоставяне на документи е съвпаднал с православния и католическия Великден, първи май, Гергьовден и свещения за мюсюлманите месец Рамадан. Така в България е имало четири неработни дни - официални празници, допълнително съботите и неделите, които също са неработни дни, както и неработните дни в Италия и Саудитска Арабия, поради изброените празници. "Аркад" посочва, че неработните дни в България през предоставения едномесечен срок за осигуряване на документите за договора са били общо 14, без да се броят почивните дни в Италия и Саудитска Арабия. Това допълнително е препятствало изготвянето на необходимите документи, тъй като за предоставянето им е необходимо съдействието на български институции (Регистър Булстат, Камара на строителите в България и т.н.) и фирми (фирми за преводи, нотариуси и др.), които не работят през почивните дни. Проблем се оказали и малкото преводачи от арабски език в България, заради което преводите отнемат по-дълго време отколкото например от английски език. Регистрацията на консорциума в Камарата на строителите в България например била направена на 13 май, но официалните документи за извършването ѝ се издават за 14 дни. БТГ обаче е можела да види в онлайн регистъра на камарата, че двете дружества от консорциума "Аркад" вече са вписани в браншовата организация.

"Ал Джазира банк" щяла да финансира проекта

Декласираният претендент заявява, че реално не е представил само изискваната от БТГ банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 64.436  млн. евро и документ за осигурено финансиране на проекта с над 1.102 млрд. евро. Поръчката допускаше кандидатите да си осигурят парите за работата по газопровода, а БТГ да плати авансово 250 млн. евро и после в продължение на десет години да се издължава с лихва. От "Аркад" посочват, че на 27 май им е било издадено писмо от "Ал Джазира Банк", че процедурата по издаване на гаранцията за добро изпълнение е достигнала до своя заключителен етап.

Отстраненият консорциум също така отбелязва, че по модела на финансиране, поръчката прилича повече на концесионна процедура, отколкото на класическа обществена поръчка. Твърди, че за проекти от подобен мащаб практиката е осигуряването на финансиране, издаването на банкови гаранции, застраховки, регистрации, получаване на лицензи и др. да бъдат условия за влизане в сила на вече подписан договор.

Двоен аршин за срока за документите

Тъй като процедурите за осигуряване на исканото от БТГ финансиране са тежки, саудитският консорциум поискал и удължаване на срока за предоставяне на всички документи до края на май 2019 г., но от компанията са отпуснали време само до 22 май с искане на 23 май да се яви представител на дружеството за подписване на договора. От "Аркад" се жалят, че 30-дневният срок за подаване на документите за сключване на обществена поръчка е инструктивен, а не задължителен. Консорциумът дава пример как самият държавен газов оператор е сключват договори по други процедури, независимо че не са се вместили в тази 30 дни.

Освен че тези поръчки са на стойност в пъти по-ниска от стойността на настоящата и предметът им е обикновени доставки и услуги за дейността на дружеството на възложителя, при нито една от тези поръчки не е предвидено изпълнение със средства, осигурени от изпълнителя, за разлика от обжалваната сега поръчка, посочват от "Аркад".

Подобрената противникова оферта - незаконна

Консорциумът също така смята, че е оплаква и от това, че промяната на офертата на участник след подаването ѝ, както реално на прави ГРРБ, е недопустимо. "Такава възможност е забранена както от приложимите разпоредби на Закона за обществените поръчки, така и от релевантната съдебна практика", посочват от "Аркад". След изтичане на срока за подаване на офертите кандидатите или участниците не могат да променят, да допълват или да оттеглят заявлението или офертите си. Подобна промяна на офертата е още по-малко възможна при наличие на влязло в сила решение за определяне на изпълнител, жалват се саудитците.

Затова консорциумът моли КЗК да обяви за нищожно или като незаконно решението на "Булгартрансгаз" за декласирането му и обявяването на ГРРБ за новия изпълнител на поръчката.

Поръчката за компресорните станции обаче продължава

Също в четвъртък КЗК е решила, че ще остави без уважение искането на фирмата "Дж. Кристоф Е&П Сървисиз“ СРЛ да се спре другата поръчка на БТГ за "Турски поток" – тази за двете компресорни станции за тръбата на стойност 350 млн. лв. без ДДС, докато комисията разгледа жалбата срещу разяснение на газовия оператор по поръчката.

Интересното тук е, че антимонополният орган е преценил, че "предметът на обжалваната обществена поръчка е с голямо национално и международно значение". "КЗК отчита и факта, че проектът, който се изпълнява има стратегическо значение по отношение обезпечаване на сигурността на доставките на природен газ, не само за България, а и за Европа и региона", пише в решението за компресорните станции. За тази поръчка вече комисията смята, че "спирането ѝ ще нанесе значително по-големи вреди за засегнатите страни - възложител и обществото като цяло, които превишават ползата от нейното налагане, поради което искането на жалбоподателя следва да се остави без уважение".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?