МВФ със сдържана прогноза за икономическия ни ръст

МВФ със сдържана прогноза за икономическия ни ръст

Тази година българската икономика ще реализира нулев или минимален годишен растеж до 0.4%. Това прогнозират експерти на Международния валутен фонд (МВФ), които завършиха в понеделник редовната есенна мисия на фонда в България.

Той провежда две мисии годишно в България, които са следствие от членството на страната в организацията. Тази есен мисията е посветена на отражението на икономическата криза и мерките, които България прилага, за преодоляване на рецесията и за започване на устойчив растеж.

Дефицитът тази година в бюджета ще бъде малко под 3%, прогнозират още от институцията.

Догодина икономиката на България ще има годишен растеж между 2.0 и 2.5%, смятат още експертите. Това е значително под заложения в макрорамката на проектобюджета за 2011 г. растеж от 3.6%, считан от мнозина икономисти за твърде оптимистичен, но отстояван от финансовия министър Симеон Дянков като реалистичен и изпълним.

Според МВФ България успешно се е възползвала от излизането от рецесията на големите икономики, като е увеличила износа и така се е подготвила за постепенно възстановяване.

"Разумната макроикономическа рамка на България, подкрепена от валутния борд, имаше решаващо значение в запазването на стабилност по време на световната икономическа криза", отчитат от МВФ. "С възстановяването на икономиката трябва да се обърне внимание на фискалната консолидация и на поддържането на силна

банкова система, за да се реализира отдавнашната цел за влизане във валутния механизъм ERM ІІ и преминаване към еврото", се посочва в заключенията на фонда.

"Следете задлъжнялостта, за да не надхвърлите дефицита за тази година"

Според приключилата днес проверка на мисията на МВФ, "силните политики са помогнали за изпълнението на бюджета за 2010 г. въпреки ниските приходи".

"Бяха предприети няколко мерки за задържане на касовия дефицит до 2.25% от БВП до края на август, в това число мерки в подкрепа на данъчната администрация, подобряване на заетостта в обществения сектор, отлагане на специални увеличения на пенсиите, стриктен надзор върху разходите", се казва още в заключенията на фонда.

От фонда препоръчват да се продължи със строгия контрол за ограничаване на задълженията, защото в противен случай може да се стигне до нови забавяния в разплащанията и да се излезе извън предвидения за тази година дефицит.

Българските банки са се справили добре с финансовата криза, отчитат още от МВФ. Капиталовата адекватност в края на юни 2010 г. за цялата система е 18 процента, което е доста над минимума от 12 процента. Влошаването на портфейлите на банките се е засилило, но буферите им са адекватни, се казва в заключителния доклад на мисията на МВФ.

"Разходите в бюджета за 2011 може да се свият още при ниски приходи"

Експертите на фонда одобряват ограничаването на разходите, съобразно с относително ниските приходи, както е записано в проектобюджета за следващата година.

"Въпреки възстановяването, по-високите акцизи върху горивата и новите мерки за повишаване на събираемостта на данъците, данъчните приходи през 2011 г. се предвижда да достигнат 4.5% от БВП, което е под техния връх през 2008 г.

Добре е процесът на корекция на разходите, който започна през 2010 г. , да продължи, но ако приходите не се подобрят бързо през 2010 г. и след това, може да са необходими по-нататъшни спестявания от около 1.0% от БВП, за да се достигне дефицитът от 2.5% от БВП, каквато е целта на управляващите", се посочва в заключенията на фонда.

"Продължете с реформата в пенсионната реформа"

Според МВФ са нужни "по-смели и постоянни реформи" в разходите, включително по отношение на големия дефицит в пенсионната система.

Намаленията на осигуровките и увеличенията на пенсиите доведоха до дефицит в системата на държавното обществено осигуряване (ДОО), който изисква трансфери от около 6% от БВП от държавния бюджет, припомнят от МВФ.

От фонда настояват за продължаване на реформите в пенсионната система с извода, че "предложеното повишаване на минималния стаж за пенсия е важна първа стъпка, но за да се възстанови балансът в пенсионната система, се изисква цялостна реформа".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес