Новият план за парк "Пирин" нямал нужда от екооценка

Преценката на служебния министър на околната среда придвижва оспорвания от екозащитниците документ

Новият план за парк "Пирин" нямал нужда от екооценка

Изработеният от свързваната с концесионера на ски зоната Банско фирма "Пролес Инженеринг" нов план за управление на националния парк "Пирин" няма нужда от изготвяне на екооценка. Това е решила на 1 март 2017 г. министърът на околната среда и водите Ирина Костова, придвижвайки по този начин напред процедурата за одобряване на проекта за плана, който силно се оспорва от природозащитниците и който правителството на Бойко Борисов не посмя не само да одобри, но дори и екоминистърът - да внесе и за разглеждане във Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС).

Да се извърши екооценка на плана за управление на "Пирин", както и на другия проблемен нов план – за "Витоша", също изработен от "Пролес", настояваха от екокоалицията "За да остане природа в България", но според тях ако това стане с пари от еврофондовете, ще бъде непозволена държавна помощ.

Решението на Костова фактически ускорява и донякъде улеснява решението на ВЕЕС, който е към екоминистъра, но в него влизат редица екоорганизации. Сега всъщност изцяло от този орган зависи в какъв вид проектопланът ще влезе за одобрение в Министерския съвет. Съветът може да го отхвърли или поне да наложи корекции.

Другият вариант е планът да бъде набързо одобрен от ВЕЕС и не би било учудващо, ако правителството на Огнян Герджиков дори го приеме.

Това би отворило отвори вратата пред община Банско и концесионера на ски зоната "Юлен" да внесат в екоминистерството инвестиционния си план за изграждане на втори кабинков лифт, който е на трупчета от началото на 2013 г.

Проектът за план за управление на Националния парк "Пирин", изработен с европари по старата оперативна програма "Околна среда", беше готов още през есента на 2015 г. и предаден за одобрение в екоминистерството. Конфликтът между противниците на застрояването и поддръжниците за развитието на ски зоните доведе до това, че в началото на 2016 г. плановете бяха върнати за преработка, тъй като не отговаряха на заданията и МОСВ изрази несъгласие с предвидени строежи в защитените зони.

Всичко това се разигра на фона на наредена от премиера Бойко Борисов в началото на 2015 г. проверка на концесията за ски зона Банско, след като на прощаване през ули 2014 г. правителството на Пламен Орешарски бе решило да подпише анекс към спорния концесионен договор с "Юлен" за увеличаване на таксата, но без да стане ясно дали правителството приема разширяването на територията за ползване от парк "Пирин".

В резултат на нареждането на Борисов междуведомствена работна група предложи на "Юлен" да бъдат опростени всички извършени в националния парк "Пирин" нарушения, да му се позволи да разшири един от лифтовете, а в замяна дружеството да плаща по-висока концесионна такса. Срещу това възразиха екозащитници и граждани, които излязоха на протести. Последва опит за помирителна среща между двете страни, очаквано приключил с неуспех. Решението за това дали спорната промяна на концесионния договор с "Юлен" да се внесе в Министерския съвет остана в ръцете на премиера, който предпочете да протака.

Паралелно се развиваше сагата с проектоплановете за управление на парковете "Пирин" и "Витоша".

След неколкократно връщане от екоминистерството за преработка от изпълнителя и отстраняване на забележките, двама плана бяха предадени от "Пролес" и ведомството прецени, че те може да бъдат внесени за разглеждане във Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС). Междувременно обаче вървеше преценка за необходимостта от извършване на екологична оценка на двата плана. Сега за "Пирин" тя е, че няма нужда от екооценка. Възможно е същото да се случи и с плана за парк" Витоша".

Аргументацията на Костова за взетото решение е, че прилагането на разработения план няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Това сочела представената информация и документация от парка, от благоевградската екоинспекция, становища на здравното министерство, на Басейновата дирекция "Западнобеломорски район" в- Благоевград, както и на общините Банско, Гоце Делчев, Кресна, Разлог, Сандански, Симитли и Струмяни, повечето от които имат планове за развитие на туризма, свързани с територията на парка.,

В решението се посочва, че предложеното от "Пролес" и силно оспорвано от екозащитниците зониране на парка, които според тях ще увеличи строежите и сечта в защитената територия, всъщност не дава рамка конкретни инвестиционни предложения с посочено местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия, а регламентира специфични режими, условия и препоръки, валидни за цялата територия на парка, за всяка зона и подзона и норми за ползването на ресурсите, с цел ограничаване негативното въздействие на човешките дейности върху природните дадености.

"Реализираните до момента планове, проекти и инвестиционни предложения на територията на Националния парк не влизат в противоречие с предвижданията на актуализацията на плана за управление, нито кумулират отрицателно въздействие по отношение на обекта на световно природно наследство", пише още в решението.

"Тъй като предвижданията на плана нямат потенциал за отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, не е необходимо разработване на алтернативи от гледна точка опазване на околна среда и човешко здраве", смята министър Костова.

Преценена била вероятната степен на отрицателно въздействие от актуализацията н аплана за управление на "Пирин" и решението е, че няма опаснсот той да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в зоните за защита на птиците и дивата флора и фауна.

Все пак в решението изрично се посочва, че всички инвестиционни предложения, планове и програми, за които се изисква оценка за въздействието върху околната среда или екооценка, както и инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в обхвата на Закона за биологичното разнообразие, могат да се реализират само след одобряването на оценка за въздействието върху околната среда или екооценка за всеки от тях.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес