Прокуратурата отказа да се занимава с поскъпналите с 400% лекарства

Прокуратурата отказа да се занимава с поскъпналите с 400% лекарства

Прокуратурата не е намерила данни за извършено престъпление от общ характер във връзка с драстичното поскъпване на някои лекарства при прехвърлянето им от здравното министерство към НЗОК през миналата година. Прокуратурата беше сезирана от депутати от Синята коалиция и здравния министър след констатациите на временната парламентарна анкетна комисия и Сметната палата.

Парламентарната анкетна комисия стигна до заключението, че лекарствата са поскъпнали заради липса на координация между институциите и необмислени законови промени, а Сметната палата установи, че прехвърлянето на лекарствата ги е оскъпило поне със 7.8 млн. лева и така е бил ощетен бюджетът на касата от здравни осигуровки. При някои от лекарствата беше регистриран ръст в цените от порядъка на 200%-400%.

В постановлението на прокурор Мартин Бешков от Софийска градска прокуратура се посочва, че в подадените сигнали не са посочени конкретни данни относно евентуално извършено престъпление или неговия извършител.

“Същите са бланкетни и неконкретизирани... Към материалите в докладите липсват каквито и да било данни за евентуално извършени нарушения от страна на конкретни физически лица. Докладите са констатирали непоследователни и противоречиви законови и подзаконови нормативни актове, приети от различни парламенти и правителства в областта на търговията и ценообразуването, включително съществуващи и нерешени с години проблеми от социално-икономически характер“, се посочва в постановлението.

В същото време прокуратурата разпорежда на съответните длъжностни лица от Министерския съвет, Министерството на здравеопазването и НЗОК своевременно да изпълнят мерките и препоръките от докладите на временната парламентарна комисия и Сметната палата като при неизпълнение отговорните носят административно-наказателна отговорност.

“Не е наша работа да посочваме конкретно лице, което е извършило нарушение. Ние не сме нито следствие, нито проверяваща страна. Нашата комисия си е свършила работата, изготвен е експертен доклад и в него се казва какви са причините за високите цени на лекарствата– забавянето на една от наредбите, позволяваща договарянето на отстъпки. Работа на компетентните органи е да установят кой носи отговорност за това“, коментира синият депутат Ваньо Шарков, който участваше във временната парламентарна комисия.

Споделяне

Още по темата

Още от България