Прокуратурата отказа да се занимава с поскъпналите с 400% лекарства

Прокуратурата отказа да се занимава с поскъпналите с 400% лекарства

Прокуратурата не е намерила данни за извършено престъпление от общ характер във връзка с драстичното поскъпване на някои лекарства при прехвърлянето им от здравното министерство към НЗОК през миналата година. Прокуратурата беше сезирана от депутати от Синята коалиция и здравния министър след констатациите на временната парламентарна анкетна комисия и Сметната палата.

Парламентарната анкетна комисия стигна до заключението, че лекарствата са поскъпнали заради липса на координация между институциите и необмислени законови промени, а Сметната палата установи, че прехвърлянето на лекарствата ги е оскъпило поне със 7.8 млн. лева и така е бил ощетен бюджетът на касата от здравни осигуровки. При някои от лекарствата беше регистриран ръст в цените от порядъка на 200%-400%.

В постановлението на прокурор Мартин Бешков от Софийска градска прокуратура се посочва, че в подадените сигнали не са посочени конкретни данни относно евентуално извършено престъпление или неговия извършител.

“Същите са бланкетни и неконкретизирани... Към материалите в докладите липсват каквито и да било данни за евентуално извършени нарушения от страна на конкретни физически лица. Докладите са констатирали непоследователни и противоречиви законови и подзаконови нормативни актове, приети от различни парламенти и правителства в областта на търговията и ценообразуването, включително съществуващи и нерешени с години проблеми от социално-икономически характер“, се посочва в постановлението.

В същото време прокуратурата разпорежда на съответните длъжностни лица от Министерския съвет, Министерството на здравеопазването и НЗОК своевременно да изпълнят мерките и препоръките от докладите на временната парламентарна комисия и Сметната палата като при неизпълнение отговорните носят административно-наказателна отговорност.

“Не е наша работа да посочваме конкретно лице, което е извършило нарушение. Ние не сме нито следствие, нито проверяваща страна. Нашата комисия си е свършила работата, изготвен е експертен доклад и в него се казва какви са причините за високите цени на лекарствата– забавянето на една от наредбите, позволяваща договарянето на отстъпки. Работа на компетентните органи е да установят кой носи отговорност за това“, коментира синият депутат Ваньо Шарков, който участваше във временната парламентарна комисия.

Споделяне
Още по темата
Още от България

Как оценявате кризисните икономически мерки на правителството?