ГЕРБ не иска да знае с колко е ощетен бюджетът от поскъпналите лекарства

Недообмислено прехвърляне на медикаменти е довело до значителни загуби

ГЕРБ не иска да знае с колко е ощетен бюджетът от поскъпналите лекарства

Няколко са основните причини довели до поскъпването на определени лекарства като основната е прехвърлянето на медикаменти от здравното министерство към НЗОК без към този момент да е налице възможност да се договарят отстъпки за тях. Това е един от изводите на експертите към временната парламентарна комисия, сформирана за да проучи въпроса. В доклада на експертите се посочва, че “процесът по прехвърлянето на лекарствата нормативно е недообмислен“ което е довело до “значителна загуба на публичен ресурс“. Каква е тази загуба експертите не са пресметнали, тъй като депутатите от комисията не им заръчали да го направят.

 

А предложението на опозиционни депутати това да бъде допълнително доуточнено бе отхвърлено в сряда от мнозинството на ГЕРБ в комисията, което гласува “въздържал се“ с мотивите, че не би променило крайните изводи, а и било извън задачите на комисията, чиято цел е само да установи причините за поскъпването. Нежелание да калкулират загубата за бюджета демонстрираха и самите експерти, които изразиха опасения, че може да се направят некоректни сравнения и изводи, когато се сравняват двата периода – покупката на лекарствата с търг от министерството и плащането им от НЗОК по цените в позитивния лекарствен списък, където цените периодично се менят.

 

Депутатите от опозицията обаче настояха, че е съвсем изпълнимо да се сравнят цените от търговете с цените в списък към момента на прехвърлянето им. В хода на комисията експертите пък започнаха да отстъпват от констатациите си и в един момент дори предложиха да махнат определението “значителна загуба“, за да нямало емоционални оценки.

 

На заседанието стана ясно още, че НЗОК, здравното министерство и болниците не са били особено отзивчиви при предоставянето на информация за изясняване на фактите около поскъпналите лекарства.

 

19 лекарства са поскъпнали със 100%-400% , за 30 – информация липсва

 

В доклада на експертите се посочва, че от здравното министерство към НЗОК са били прехвърлени 70 продукта, като за 30 от тях не са предоставени данни за цените, договорени от здравното министерство. Мнозинството не пожела да поиска данни за цените на тези 30 лекарства, за които липсват данни. За 19 от продуктите е установено рязко повишение на цените, което варира от 4% до 430%, за пет продукта е установено намаление на цените, а за шест – цените са останали без промяна. Най-драстичното увеличение е при Bicusan film tabl 50 mg.

 

Други лекарства с голямо увеличение на цените са Androcur depo c 354%, Rocartrol c 101%, Profraf 147% Myfenax 108% Micophenolat Mophetil 147% Clarzole 397%, Anaromat 352%q Zoladex 139%, Surfactant depo 143%, Farlutal 243% Oncotrone 136%. Мнозинството на ГЕРБ отхвърли предложението на Мая Манолова от левицата да се изиска информация с колко е ощетен бюджетът от поскъпването на тези 19 лекарства. То бе подкрепено от Ваньо Шарков от Синята коалиция и Нигяр Джафер от ДПС. Този и други въпроси евентуално ще бъдат изпратени до Сметната палата, на която също бе възложено да проучва цените на лекарствата.

 

Причината за поскъпването на тези лекарства е, че преди това са договаряни с търгове от здравното министерство и при конкуренцията фирмите са давали по-ниски цени, а след това НЗОК по закон е трябвало да ги плаща по референтните цени от позитивния списък, които са значително по-високи. Освен това НЗОК е можела да договаря отстъпки само за оригиналните и 100% поемани от нея лекарства, а не за всички. Даниела Дариткова (ГЕРБ) припомни, че причината за това е забавена поднормативна уредба, за което депутатите не носят вина.

 

“Предприетите, макар и впоследствие, мерки дават своя положителен резултат. Сравнителният анализ за периода от март 2011 до юни 2012 година на цените на лекарствата отчита липса на намаление на цените на 12 продукта, повишение на цените на 3 от продуктите и намаление на цените на останалите продукти от 6% до 100%, като тази тенденция продължава“, се посочва в доклада на експертите.

 

Актуализирането на позитивния списък е забавено

 

Другата причина за по-високите цени на някои лекарства според експертите е забавянето в работата на аналитичното звено, което сравнява цените на медикаментите с тези в други държави и ги коригира в позитивния лекарствен списък при настъпила промяна.

 

След пререгистрацията на всички лекарства в позитивната листа от 2008 година е била намалена цената на 92% от лекарствата. По думите на експерта Генка Петрова следващите три години е констатирано забавяне в този процес.

 

Тя коментира, че не е удачно бъдещият ценови регулатор да се намира в Плевен, както предлага финансовият министър Симеон Дянков, тъй като там няма административен капацитет и там е единственият медицински университет, в който няма факултет по фармация. По думите ѝ мястото на такъв орган е в столицата, каквато е практиката и в други държави.

 

Болниците не дават информация за резултатите от търговете си

 

При децентрализирането на търгове от здравното министерство към болниците е отчетено, че няма значителен ръст в цените на лекарствата, а някъде дори те са били намалени. И тук обаче болниците не са предоставили цялата изискана информация. Едни от най-големите онкодиспансери изобщо не са подали данни – във Велико Търново, Габрово, Пловдив, Хасково, Специализираната болница по онкология в София, софийският онкодиспансер.

 

“В справката, предоставена от МБАЛ “Стоян Киркович“ в Стара Загора, за едни и същи позиции са представени по повече от една цена и повече от една фирма доставчик, което не би следвало да се случи предвид правилата на Закона за обществените поръчки“, се посочва в доклада. По данни на лечебните заведения при търговете в МЗ разходите за лекарства са били на стойност 100 млн. лева, а организирани от болниците – с осем милиона лева повече, но според експертите това не е преразход, тъй като е възможно да става въпрос за по-големи количества.

 

Все пак експертите отчитат и проблеми с децентрализирането на търговете. “Прехвърлянето на продуктите създаде известни сътресения във финансовите взаимоотношения между лечебните заведения и НЗОК. Тези проблеми произтичат от факта, че НЗОК договори с фармацевтичните компании отстъпки от цените и те се оказаха по-ниски от търговите цени, договорени от лечебните заведения“, се посочва в доклада.

 

Експертите посочват в заключение, че честите законодателни промени на парче водят до поскъпване на лекарствата и съветват занапред институциите да се въздържат от тях. Освен това се препоръчва да има постоянен мониторинг на случващото се с лекарствата за обществено значими заболявания, както и с животоспасяващите лекарства като онкологичните.

 

Споделяне

Още по темата

Още от България