Размразяват се субсидитe за биофермери с 40 млн. евро

Малките и средните стопани ще получат допълнително подпомагане

Размразяват се субсидитe за биофермери с 40 млн. евро

Министерството на земеделието размразява схемата за биопроизводство с 40 млн. евро. Това съобщи министърът на земеделието Десислава Танева на световното изложение "Зелена седмица" в Берлин при откриването на българския щанд. 19 български компании, основно биопроизводители, представят страната ни.

През последните три години нямаше прием по мярката за биоземеделие на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Мораториумът беше наложен от служебния министър на земеделието Христо Бозуков и продължен от приемника му Румен Порожанов. Оправданието беше, че няма пари. Съмненията бяха, че част от средствата се източват от мними биоземеделци чрез т.нар. схема "постоянно затревени площи", по която не правиш нищо, но понеже живеят защитени птици получаваш милиони. Както образно се изрази ексминистър Бозуков "гъските изядоха евросубсидиите".

Това не даваше възможност на около половината от регистрираните биопроизводители у нас да получат европейско финансиране. Около 6000 са регистрираните биопроизводители, от които едва 2818 получават евросубсидии, показват данните на земеделското министерство.

С цел прекратяване на злоупотребите и след анализ на мярка 11 "Биологично земеделие" се правят няколко съществени промени, като новите правила ще важат занапред.

Постоянно затревени площи отпадат от биоподпомагане

Една от съществените промяни е изключването на  постоянно затревените площи от биологично подпомагане, каза министър Танева.

Изключение ще се прави единствено за площите, върху  които се отглеждат по биологичен начин животни – овце, крави, кози.

Изискването е на 2 ха да се гледа поне едно животно, посочи Танева.

От 81 000 ха заявени площи за подпомагане по биоземеделие над една пета (22%) са били постоянно затревените площи, които са получили 9 на сто от всички изплатени средства по мярката, показват данните на МЗХ.

По-високи ставки за първите 50 ха

Малките и средни ферми отново се връщат като акцент в политиката на земеделското министерство, стана ясно от думите на Танева. Те пострадаха сериозно при управлението на предшественика ѝ Румен Порожанов с въвеждането на свръхконтрол на биофермите  и отнемане на по-високото плащане за първите 30 ха.

Секторът се оплака в Брюксел и след искане на Европейската комисия е направен анализ на нивата на подпомагане. Според него големите пари са отивали за едрите фермери. От общо заявените 81 000 ха по биомярката, 31 000 ха са на кандидати обработващи площи над 50 ха, което е малко над 11 на сто от всички биопроизводители.

Кандидатите със стопанства над 100 ха представляват 6% от всички кандидати по направление "Биологично растениевъдство". Те заявяват 80% от площите с полски култури, 62% от площите с ароматни и медицински растения и 65% от постоянно затревените площи, показват още данните на земеделското министерство.

Заради изкривяването, сега се въвежда ограничаване на плащанията за площите с полски култури, ароматни и медицински растения. Първите 50 ха ще получат пълния размер на подпомагането. За площите над 50 ха ще се дават 5% от размера на ставката, каза Танева.

С приетите промени ще се гарантира, че парите ще бъдат насочени към малки и средни биоферми и така ще се даде възможност на повече земеделци  да развиват дейността си по методите на биологичното производство, допълни тя.

Възможност за удължаване на старите договори

Другата съществена промяна засяга биоземеделците, чиито 5-годишни договори изтичат. Те ще имат право да ги удължат с още една година за 2020 г., каза Танева.

С приетите от Комитата да наблюдение на ПРСР промени по мярката за биоземеделие се цели по справедливо разпределение на средствата.

Данните за изплатените през 2019 г. евросубсидии показват, че делът на заявена сума в групата на трайните насаждения е близо 45% при заявена площ над 22%. Групата на полски/фуражни култури е с 40% дял на площта при около 24% от заявената сума. Ароматните и медицински култури са 13% при дял на заявената сума 19%.

Над 22% са групата на постоянно затревените площи със заявена сума 9%, а при зеленчуковите култури над 3% от сумата и дял на площта 2.3%.

Биоземеделието заема все по-голям дял

През последните години в Европа се отбелязва ръст на производството и търсенето на биопродукти и България следва този път, посочи Танева.

По думите ѝ, всяка от страните членки много добре разбира предизвикателството на нашето време и практиките, които трябва да станат обичайни в земеделието.

"Това са именно тези, които щадят околната среда. Въпросът е какъв бюджет ще се договори за Общата селскостопанска политика, а това зависи от Многогодишната финансова рамка", уточни министър Танева. 

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес