Проектозаконите за спецслужбите са готови

Разузнаването - към премиера и встрани от законите за личните данни и достъпа до информация

НСО ще може да спира коли чрез "повреждане"

Разузнаването - към премиера и встрани от законите за личните данни и достъпа до информация

Премиерът ще поеме управлението на националната сигурност чрез Съвета по сигурността към Министерския съвет. Той получава широки правомощия, като всички граждани ще бъдат законово задължени да предоставят всякаква информация на Министерския съвет. Това е регламентирано в проектозакона за защита на националната сигурност и в проектите на устройствените закони за специалните служби.

Документите бяха публикувани в понеделник и ще преминат през обществено обсъждане.

Националната разузнавателна служба (НРС) става държавна агенция и преминава от подчинение на президентството към Министерския съвет, а Националната служба за охрана  (НСО) остава към държавния глава. Военното разузнаване остава към Министерството на отбраната.

Всички спецслужби ще се контролират от постоянни парламентарни комисии.

Разузнаването изкарано от законите за достъп до информация и лични данни

В общия закон за защита на националната сигурност са дефинирани основните понятия и задължения на службите, тяхната координация и контрол. Според проекта общият контрол на спецслужбите ще се осъществява от "Народното събрание, Министерския съвет, гражданите".

Подробно е описан контролът от страна на парламента чрез постоянните комисия. В едно изречение е обяснено, че "гражданите  и  техните организации осъществяват контрол върху  системата за защита на националната сигурност в рамките на нормативно установените им права".

Що е национална сигурност?

"Национална  сигурност  е  динамично  състояние  на  обществото, при което са защитени териториалната цялост, суверенитетът  и  конституционно  установеният  ред  на  страната,  когато  са  гарантирани  демократичното  функциониране  на  институциите,  основните  права  и свободи  на  гражданите,  устойчивото  икономическо  развитие  и благосъстоянието  на  населението,  както  и  когато  страната  успешно защитава  националните  си  интереси  и  реализира  националните  си". Това е записано в проектозакона за защита на националната сигурност.

"Посегателство  срещу  националната  сигурност  са  целенасочени действия  или  бездействия  на  лица,  групи  или  организации,  водещи  до процеси  или  събития,  нарушаващи  устойчивото  състояние  на националната сигурност на Република България", се казва още в проекта за нормативен документ.

Въпросът за контрола е разгледан и в устройствените закони. Така например в проектозакона за разузнаването е посочено, че "в  интерес  на  националната  сигурност  спрямо Агенцията  не се прилагат разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация, относно информация за служители на Агенцията или за оперативно - разузнавателните дейности на Агенцията".

Така на практика върху огромна част от дейността на разузнаването няма да може да се осъществява граждански контрол. Не е ясно какво налага изваждането на агенцията извън разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация, при положение че класифицираната информация не подлежи на разпространение.

Освен това в Държавната агенция "Разузнаване" ще  могат  да  се  обработват  лични  данни без съгласието на физическото лице. Няма и да се информира физическото лице преди и по време на обработването на личните му данни.

Всички граждани ще са длъжни да представят исканата от премиера информация

Общото управление на системата за национална сигурност ще се осъществява от Министерския съвет, като ще бъде създаден Съвет по сигурността, който ще се ръководи от премиера и в който ще участват силовите министри, шефовете на спецслужби и представители на президентството.

Решенията на Съвета по сигурност ще се вземат  с явно  гласуване  с обикновено мнозинство от всички присъстващи членове.

Регламентира се законово задължение всички  държавни  органи  и  организации,  юридически  лица  и граждани   да  предоставят  исканата  информация  на  Съвета  по сигурността.

Държавната агенция "Разузнаване" ще се ръководи от генерален директор, който се назначава с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет за срок 5 години.

Държавните  органи,  служби  и организации  са задължени да  осигуряват на агенцията безплатен  достъп  до  информацията,  с  която разполагат.

Регламентира се възможността разузнаването да използва специални разузнавателни средства,  "прикрития на Агенцията  като юридическо лице, включително  чрез съставяне  и  използване  на  официални  документи  за прикритието", като и да съставя документи за чужда самоличност и други  официални  документи,  необходими  за  прикритие  на  служители.

Гардовете на НСО ще може да спират коли чрез "повреждане"

В устройствените закони за цивилното и военното разузнаване и за НСО са разписани задълженията, отговорностите и статута на служителите им. Подробно е регламентирана дейността на държавните гардове, като им се позволява да използват оръжие и при защита от опасни животни.

Ще могат да вземат проби и образци от храните и напитките и да възлагат изследването и анализа им на акредитирани лаборатории и други.

Ще имат и законова възможност да спират  транспортно  средство  "чрез  неговото  повреждане, когато  водачът  му  създава  реална  заплаха  за  безопасността  на охраняваните лица или обекти или възниква опасност за живота и здравето на хора".

Дейността на НСО и НРС в момента е регламентирана в едва няколко члена на закона за отбраната, а"временното положение" на липса на закони за двете служби се превърна в удобно статукво, оправдаващо техния непрозрачен начин на управление и възможността да бъдат използвани за лични или политически цели, каквито съмнения се появяват покрай периодично избухващи скандали. Досега всеки опит на изпълнителната или законодателната власт да промени положението се приемаше от Първанов като посегателство към неговите правомощия.

Въпросът за регламентирането на дейността на двете служби бе актуален и в началото на мандата на ГЕРБ, но Борисов каза, че за да не се изтълкува това като лична атака срещу Първанов, ще се изчака приключването на президентския му мандат. Преди две години премиерът каза още, че като се пипат правомощията на президента, трябва да се има предвид, че един ден и ГЕРБ може да има свой президент.

Споделяне

Още по темата

Още от България