Режимът на тока в “Столипиново” – източник на дискриминация и корупция

Режимът на тока в “Столипиново” – източник на дискриминация и корупция

С решение от 31 октомври 2006 г. Пловдивският окръжен съд призна, че въведеният преди повече от четири години режим на тока в пловдивския ромски квартал “Столипиново” е дискриминационен.

Макар решението да има обвързваща сила само между един потребител и “Електоразпределение (ЕРП) -Пловдив”, то е юридически прецедент, очертаващ пътя за решаване на един от най-тежките социални и правни проблеми на “ромския” квартал. За първи път с подлежащо на изпълнение съдебно решение се приема, че въвеждането на режим на електрическа енергия само в кв. “Столипиново”, населен предимно с лица от ромския етнос, е дискриминация и незаконно средство за събиране на вземанията на енергото.

Конкретният казус, за който е сезиран Пловдивският окръжен съд, е свързан с ограниченията, които е принуден да търпи един от коректните платци на “Електроразпределение”– Мехмет Денев.

Без ток при платени сметки

От началото на 2002 г. семейството на Денев живее в къща в “Столипиново”, където ЕРП-Пловдив е въвело режим на електроснабдяване. Въпреки че Денев заплаща редовно задълженията си към дружеството, ежедневно “при изгрев слънце” електричеството в дома му се спира. Само в тъмната част на денонощието семейството на Денев може да ползва цивилизационните предимства на електроенергията. Изключения не се правят дори за почивни и празнични дни.

След като многократно търси съдействие от дружеството за решаване на проблема, Денев се обръща към “Асоциация за европейска интеграция и права на човека” (АЕИПЧ). Нейни адвокати предявяват пред Районен съд-Пловдив искове срещу ЕРП-Пловдив, основани на Закона за защита от дискриминация. С решение от 01.02.2006 г. Районният съд призна, че практиката на дружеството е дискриминационна и осъди ЕРП-то да преустанови нарушението, както и да заплати на Денев обезщетение от 1000 лева за претърпените морални вреди.

 

Решението беше обжалвано от двете страни. С решението си Пловдивският окръжен съд увеличи обезщетението на Денев на 3000 лв.

Както районният, така и окръжният съд приемат, че въвеждането на режим на електрозахранване в целия ромски квартал, независимо от това дали потребителите плащат редовно задълженията към “Електроразпределение”, поставя в по-неблагоприятно положение коректните платци в този квартал, в сравнение с тези, живеещи в останалите райони на Пловдив. Подчертано е, че е недопустимо да бъде въвеждано такова разграничение между редовните потребители, живеещи в кв. “Столипиново” и в останалите квартали на гр. Пловдив.

Самият съдебен процес е особено показателен за инерцията, която кара частните дружества - правоприемници на държавните естествени монополисти, да поддържат явно дискриминационни практики. В хода на делото, представителите на ЕРП-Пловдив, чийто мажоритарен собственик е австрийската EVN,  направиха възражения, че липсва техническа възможност за индивидуално постоянно захранване на домовете на редовните платци. 

Назначената експертиза обаче установи, че уредите, чрез които преди въвеждането на режима е извършвано индивидуално прекъсване на електричеството на нередовните платци, са запазени и биха могли да бъдат използвани. От друга страна, ЕРП-то дори не е изпълнявало в момента обещаната програма за осигуряване на постоянно електрозахранване на квартала. В този аспект, в мотивите на решението на окръжния съд е посочено, че дружеството е длъжно да осигури техническа възможност за непрекъснато електроснабдяване до жилището на Денев, дори ако такава не съществува понастоящем.

Богати ромски къщи заобикалят режима, плащайки на ръка

Междувременно АЕИПЧ сезира с подобно дело и Комисията за защита от дискриминация. При извършен оглед на квартала беше констатирано, че по-големите и хубави къщи имат електричество. Това, което отличава тези сгради от останалите в ромския квартал, е видимо доброто материално състояние на обитателите им. Дори в непосредствена близост до дома на Денев преминават кабели, захранващи с електричество две такива постройки.

Тази обезпокоителна констатация обосновава предположението, че режимът на тока поражда корупционни практики в енергодружеството. При огледа служители на дружеството откровено заявиха, че след съответно заплащане на материалите било възстановено електричеството на една от къщите с режим. За останалите индивидуално електроснабдени къщи не беше дадено ясно обяснение. Според присъстващите на проверката жители на квартала, срещу заплащане токът може да бъде възстановен във всяка къща.

По този начин водените от АЕИПЧ дела разкриха и други “икономически” причини за прилагането на режима само срещу ромите и за нежеланието за неговото преустановяване, въпреки откровено дискриминационния му характер. От тази гледна точка, решението на Пловдивския окръжен съд изглежда дава правна и хуманитарна перспектива за решаване на казуса “Столипиново”.

Адвокат Гинка Черничерска е правен експерт към “Асоциация за европейска интеграция и права на човека” Пловдив

Още от На светло

Защо премиерът говори за "Костинброд 2" по "учебниците на КГБ"?