Active Mediapool

Active Mediapool

Проектът "Публичните институции през призмата на фактологичната проверка" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 147 700 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проекта е да повиши информираността на гражданите и отчетността на институциите чрез целенасочени материали, осветяващи ключови публични политики.

Продължителността на проекта е 30 месеца и цели по-голяма прозрачност на публичната власт и информирано гражданско участие.

Всичко за Оператора на Фонд Активни граждани (Active citizens fund) можете да намерите на адрес www.activecitizensfund.bg.

Час Пик

Фиксинг

04 декември 2021

EUR
1.9558
USD
1.7322
CHF
1.8830
GBP
2.2997