Държавата си иска от Симеон всичките върнати му гори

Държавата си иска от Симеон всичките върнати му гори

Искова молба срещу Симеон Сакскобургготски за връщане на всичките възстановени му над 16 хил. дка гори в Рила, внесе в сряда министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов в Софийския окръжен съд.

Държавата претендира и за обезщетение в размер на 5 млн. лв., на колкото министерството е оценило приблизителната печалба от изсечените над 30 000 кубически метра дървесина в тези гори.

В исковата молба на агроведомството се посочва, че общинските поземлени комисии и общинските служби по земеделие не са имали компетентност да издадат решения, с които да възстановяват собственост върху одържавени по Закона за обявяване държавна собственост имоти на бившите царе и техните наследници, в стари съществуващи, а още по-малко в нови реални граници или обезщетяване. Това се отнася и за имотите, с които те са се разпоредили през 2007 и 2008 г., прехвърляйки правото на собстевност на трети лица.

Така бившият премиер и лидер на НДСВ за пръв път ще трябва да доказва в съда за каква част от тях има документи и може да ги притежава.

Тъй като Сакскобургготски вече е продал 56 дка от възстановените му гори, в иска се настоява тези актове за продажба да бъдат обявени за нищожни.

Освен това държавата иска да бъде наложена забрана върху разпоредителни сделки 16-те хил. дка горски площи, да бъде забранена сечта и извозването на дървесина от тях.

До момента държавата обмисляше да си търси само 4521 дка, които заради грешка на поземлената комисия в Самоков бяха върнати два пъти на Сакскобургготски.

След анализ, извършен с помощта на наета външна кантора, министерството на земеделието е решило да иска възстановяване на всички рилски гори, върнати на Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луиза.

Така на практика ще се извърши цялостна преоценка на реституцията на царските гори. Единият аргумент за това е, че част от горите, за които е претендирал Симеон, не са възстановени в реални граници, защото попадат в Национален парк "Рила" и той е получил други.

Държавата обаче е ощетена, тъй като терените, за които Симеон е претендирал, са били наполовина сипеи и храсталаци, а за тях той е обезщетен с качествени гори.

Освен това има документи, че част от върнатите гори, тези над село Бели Искър, не са били държавни, а общински и частни, поради което поземлената комисия в Самоков не е имала право да се разпорежда с тях.

Реституирането на "царските" гори, започнало през 2001 г. след решение на Конституционния съд за "царските имоти", приключи през 2003 г., когато по време на правителството на Сакскобургготски поземлената комисия в Самоков с няколко свои акта му върна 16 540 декара.

За част от земите под Маркуджиците, които не могат да му бъдат върнати, Симеон е обезщетен с други терени, което става по Закона за възстановяване на горите и земите от горския фонд и правилника към него. Този закон обаче не предвижда хипотеза за реституция на "царските" гори и в случая приложението му е изключено. В същото време не може да бъде използвано и решението на Конституционния съд, защото голяма част от горите не могат да бъдат върнати в реални граници.

Споделяне

Още по темата

Още от България