ЕС също въвежда конфискация без влязла в сила присъда

ЕС също въвежда конфискация без влязла в сила присъда

Конфискацията на незаконно придобито имущество без влязла в сила присъда е на път да стане общоевропейска практика, след като в понеделник еврокомисарят за правосъдието и вътрешния ред Сесилия Малмстрьом представи предложенията на Европейската комисия в тази област. Идеята на Брюксел е за създаване на ново общо законодателство, което да улесни магистратите при борбата им с транснационалната престъпност.

С уточнението че се предлагат единствено "минимални стандарти" на отнемането на имущество без присъда, Малмстрьом заяви, че целта на ЕК е да уреди случаите, в които заподозрените прехвърлят имущество на трети лица с цел избягване на конфискацията му. Властите в страните от ЕС ще получат право да конфискуват само, ако се докаже, че този, който получава облагата е знаел за нейния престъпен произход.

Новото европейско законодателство ще позволи отнемане на незаконно придобито имущество и в случаите, в които е невъзможно да се наложи присъда, тъй като заподозреният е починал, хронично болен е или е избягал. Новото европейското законодателство ще даде права на прокуратурата да иска от съда налагането на запори за активи, които могат да бъдат продадени или прехвърлени преди края на делата за отнемане на имущество.

"Предложението е свързано с установяването на по-ясни и по-ефикасни правила за отнемане на имущество, което не е пряко свързано с конкретно престъпление, но което очевидно е в резултат от подобни престъпни дейности на осъдения", заяви Сесилия Малмстрьом при представянето на идеите на Европейската комисия.

До края на март се очаква българският парламент да приеме закон, който също въвежда възможност за конфискация на имущество без влязла в сила присъда – т. нар. гражданска конфискация. Българският проектозакон включва предложения на ЕК, но има и много по-широко поле на действие. Родната комисия за конфискация ще получи право да води дела за отнемане на имущество без влязла в сила присъда директно срещу хора, които не могат да докажат произхода на имущество от над 250 000 лева.

В понеделник Малмстрьом заяви, че държавите в ЕС трябва да получат право да управляват запорираните на тяхна територия активи, така че те да не се обезценят, преди да бъдат конфискувани. ЕК ще предложи и въвеждането на гаранции, че действията на властите срещу европейските граждани ще бъдат балансирани и ще се зачитат презумпцията за невинност и правото на собственост.

В мотивите към новото законодателство е записано, че всяка година в джобовете на престъпни групи и на мафията влизат стотици милиарди евро.

"Трябва да ударим престъпниците там, където боли най-много, като се стараем да им вземем парите, а печалбите им да върнем обратно в законната икономика, особено в сегашния период на криза", коментира Сесилия Малмстрьом.

Сумите, възстановени от организираната престъпност, са скромни, в сравнение с огромните доходи, натрупани от незаконни дейности, като трафик на наркотици, фалшифициране, трафик на хора и контрабанда на малки оръжия, се посочва в съобщение на ЕК.

Данните на ООН сочат, че общият размер на облагите от престъпна дейност, натрупани в целия свят през 2009 година, е около 2.1 трилиона долара или 3.6% от световния БВП.

По-голямата част от тези пари се "изпират" и реинвестират в законната икономика, а в момента се обезпечават и конфискуват по-малко от 1% от облагите от престъпна дейност.

В ЕС мафията генерира 100 млрд. евро годишно от продажба на наркотици. Приходите на организираната престъпност в Италия се оценяват на 150 милиарда евро годишно. През 2009
година италианските власти са наложи запори на имущество на стойност около 800 милиона евро.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?