Пак се оказа, че няма картел при горивата

Забрана търговците да обменят данни, а служителите им – да си говорят за цени

Пак се оказа, че няма картел при горивата

Два дни след изборите Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прекрати производството срещу шестте дистрибутори на горива по обвинението, че са в картелно споразумение за цените.

Антимополоният орган, който преди месеци се кълнеше, че този път разполага с категорични доказателства, че "Лукойл България”, "Еко България“, "Шел България“, "ОМВ България“, "НИС Петрол“ и "Петрол“ са договаряли цените си и ще има наложени глоби, сега твърди, че не съществуват основания за продължаване на производството срещу тези фирми.

КЗК установява още, че няма основания да предприема действия за извършено нарушение от страна на "Ромпетрол България“ и Българската петролна и газова асоциация (БПГА), за които също имаше съмнения, че са част от ценовия сговор.

Решението, което е взето на 28 март 2017 г., може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от засегнатите компании и трети страни с правен интерес.

От документа става ясно, че търговците на горива са разбили всички правни и икономически анализи, доказателства и твърдения на КЗК за тайни споразумения за цените. В крайна сметка антипомополният орган се съгласява с техните тези и спира производството, което можеше да им коства глоби до 10 процента от годишния оборот.

Това е вторият провал на КЗК да открие картел при горивата. През юли 2012 г. комисията след едногодишно разследване и отново при твърдяно от нея наличие на доказателства за ценови сговор, постанови, че картел при горивата няма.

Уволнение за служители, говорещи с конкурентите за цени

Комисията отново излиза с палиативни мерки, като забранява на шестте компании да обменят информация с дружества, които са техни конкуренти, както и служителите на различнит етърговци да си говорят за цени. От решението става ясно, че тези мерки са предложени от самите дружества и одобрени от регулатора.

Също така браншовата организация "Българска петролна и газова асоциация“ няма да има право да обсъжда, получава или предоставя търговска информация в рамките на работата си. Комисията изисква също да се уволняват служители, които не спазват изискването за конфиденциалност на търговската информация.

Средната печалба на търговците е 10-12%

От решението на КЗК става ясно още, че средната печалба на дистрибуторите на горива се движи в широките граници от 0.3% до 17.6%, като преобладаващато при повечето дружества стойност е от 10-12%.

Покупната цена на бензин А95Н (без ДДС и акциз) заема между 33.8 % и 45,8 % от крайната продажна цена на дребно или съставлява средно около 40 % от крайната продажна цена, предлагана от търговците на дребно.

При две от изследваните дружества, покупната цена включва и акциз и възлиза на 75 % от крайната продажна цена на бензин А-95Н, посочват от антимополония орган, но не пише кои са те.

Търговската отстъпка при повечето предприятия се движи в интервала 0.7% – 5.3% , средно около 3%, сочат още данните от решението.

Транспортните разходи при преобладаваща част от дружествата заемат около 1-2% от крайната продажна цена на дребно при бензин А-95Н. Нормата на печалбата за бензин А-95Н се движи в широк интервал - от 0.3 до 14.8%, като, видно от данните, преобладават стойностите в интервала 7% -11%. Перото "други разходи“ при повечето дружества заема малко над 50 % от крайната продажна цена на дребно на бензин А-95Н. В т.нар „други разходи“ се включват основно акциз и ДДС, но част от изследваните предприятия посочват също така и разходи за горивни добавки, разходи за съхранение, административни разходи, разходи за амортизация, фири и др., обясняват от КЗК..

Подобно на описаното по-горе е и ценообразуването при дизеловото гориво, но тук прави впечатление малко по-високата норма на печалбата, която се движи в интервала 0.3-17.6 на сто. Следва да се отбележи също така, че т.нар. други разходи, за разлика от бензина, при дизеловото гориво съставляват по-малко от 50% от крайната продажна цена на дребно, като при повечето дружества те заемат около 48% от цената на дребно, отбелязват от КЗК.

Разследването бе наредено от бившия премиер Бойко Борисов през лятото на 2015 г. На 10 октомври 2016 г. КЗК предяви твърдения, че шестте дистрибутори са съгласували обща ценова политика и са обменяли данни за продажбите си и друга пазарна информация за целите на картела. Идеята била предотвратяване, ограничаване и нарушаване на конкуренцията на пазарите на търговия на дребно с бензин и дизелово гориво в страната, смятаха тогава от комисията.

След разкриване на търговска тайна по производството, на 20 март 2017 г. в КЗК са били изслушани аргументите и възраженията на уличените компании, чиито доводи са сходни. Всички те обясняват как техните служители по бензиностанциите всеки ден обикалят близките конкурентни обекти и оглеждат цените им, но решенията за собствените тарифи са взимани автономно. И шестте компании смятат, че КЗК не е събрала достатъчно и безспорни доказателства за картел или съгласуване на цените на дребно на бензин А-95 и дизелово гориво, не е изследван достатъчно задълбочено пазарът на горива, както и че изводите и констатациите на КЗК не кореспондират със събраните по делото доказателства.

Доказателствата и анализите на КЗК разбити на пух и прах

Уличените в картел изтъкват, че по преписката няма нито едно доказателство, касаещо обмен на бъдещи цени, което да изхожда от един от ответниците до друг.

От решението за спиране на производството става ясно, че основното доказателство на КЗК срещу компаниите са били разменени вътрешни имейли между служители на "ЕКО България“. В същото време обаче КЗК не е изяснила как е добила тази информация, достоверна ли е и най-вече от кого идва тази информация, кой е нейният източник, посочва се във възраженията на "Лукойл".

Според дружеството, за доказване на участие на ръководни кадри в твърдения обмен, КЗК се е опитала да използва доказателства, съдържащи невярна информация, неотносима към бъдещи цени, а към настоящи.

Според "Лукойл", анализът на КЗК на пазарните дялове на пазара на дребно на бензин и дизел на процесните дружества е тенденциозен и неверен. Не са указани източниците на данни и метода на изчисляване, използвани от КЗК при определяне на пазарните дялове. Компанията посочва, че не може да има картел на пазара на горивата при положение, че намалява съвкупният пазарен дял на участващите в него, както на база продадено количество горива, така и на база реализирани приходи.

Пазарът бил достатъчно динамичен

"Лукойл" посочва още, че за сметка на това се увеличава пазарното присъствие на търговци с над 1% пазарен дял и на множество дребни търговци с под 1% пазарен дял. Вътре в твърдения от КЗК картел има сериозно движение в пазарните дялове на участващите дружества, като някои намаляват пазарното си присъствие, а други бележат сериозен ръст, възразяват от дружеството.

От "Еко България" твърдят, че сходното движение на цените на дребно на автомобилни горива е "неизбежен резултат от обективните обстоятелства на съответните пазари", а не цели ограничаване на конкуренцията. Предприятието сочи, че КЗК не е ангажирала преки доказателства относно наличието на обмен на информация за бъдещи цени между "Еко" и другите обвинени. Дружеството обяснява, че цитираните от комисията имейли инцидентно обсъждат развитието на пазара или изразяват лично мнение и очаквания за настоящото или очаквано пазарно поведение на конкуренти.

Пазарни дялове по количества горива

Според "Еко България" съпоставка на данните за пазарните дялове на участниците през целия период от 2009 г. до момента показва, че пазарът на търговия на дребно е стабилен, наблюдават се леки изменения, характерни за пазари с подобна структура и специфики на продукта, без обаче да са констатирани чувствителни размествания, но и без абсолютно статично запазване на статуквото.

Дружеството обяснява също, че мрежата от бензиностанции на бизнесмена Веселин Марешки "ВМ Петролеум“, която расте бързо, показва, че бариерите на пазара на дребно са лесно преодолими. "Други участници излизат. Цените в отделните региони на страната се различават – дори в съседни градове. Търсенето и предлагането се променят в зависимост от сезона, както и в зависимост от работните и почивните дни. Цената на горивото на едро много често се променя. Всичко това води до промени в цените на дребно по един, а понякога и по няколко пъти на ден", аргументират се от "Еко".

"Лукойл" държи 70% от пазара на едро

"Шел България" пък отбелязва, че анализирайки ценовата динамика на пазара на дребно, КЗК е допуснала явна грешка, като е използвала за референтен показател единствено цената на "Лукойл България“ на едро. "Такова сравнение би било напълно коректно, само ако "Лукойл България“ беше единственият доставчик на едро на всяко едно от обвинените предприятия в процесния период (тоест – да държи 100 % от пазара на едро). Въпреки че "Лукойл България“ ЕООД е доминиращият доставчик с около 70 % пазарен дял на едро, доставчиците на горива на дребно могат да бъдат и са снабдявани от алтернативни източници", възразяват от "Шел".

Дистрибуторът цитира секторни анализ на самата КЗК от 2016 г., според който основните десет предприятия на пазара на горива на дребно купуват между 23 и 45 на сто от горивата от различни от "Лукойл" доставчици.

Пазарни дялове по продажби на горива

"Констатирайки факта на ценови паралелизъм, КЗК не е изследвала дали този ценови паралелизъм може да бъде обяснен с икономическия контекст, в който предприятията осъществяват дейност, и характеристиките на пазара на дребно. Вместо да направи такова изследване в съответствие с практиката в ЕС, КЗК твърди, че не можело да има друго обяснение, освен картел, което е невярно твърдение и пряко противоречи на европейското право, както е посочено по-долу", сочи още "Шел" във възраженията си.

ОМВ пък твърди, че КЗК е допуснала грешка в сравнението на цената, тъй като е използвала за основа произволна стойност, наречена "средно-дневна цена”. Това е средноаритметична стойност на цените на бензин или дизелово гориво, прилагани на всички бензиностанции на съответното дружество през определен ден. По този начин обаче, според предприятието, не се взимат предвид съществуващите съществени разлики в цените, прилагани на бензиностанциите, разположени в различни географски райони на България.

С отстъпка се зареждат все повече горива

От "Петрол" допълват, че количественият анализ на даваните от дистрибуторите отстъпки на клиентите сочи, че реализираните количества бензин с отстъпка нарастват със 66% през 2015 г. спрямо количествата през 2012 г. При дизеловото гориво нарастването е с 25%. Реципрочно, количеството на реализирания бензин без отстъпка е намаляло с 21%, а на дизеловото гориво намалението е с 24%, съгласно данните, събрани при самия секторен анализ.

Финално КЗК констатира ефективна конкуренция на пазара

Така от предишните твърдения за картел не остава нищо и в решението на антимонополния орган от 20 март 2017 г. пише, че "КЗК приема горните възражения, но отчита, че по своята същност пазарът за горива може да бъде определен като податлив на координиране между участниците на него".

Новата формулировка вече е, че "следва да се подчертае, че данните за пазара показват, че на него се наблюдава ефективна конкуренция и подобряване на нивото на концентрация за всяка следваща година" на фона на определения през 2007 г. като олигопол пазар на дребно на горива. Тогава на него са се откроявали четири водещи дружества с общ пазарен дял от около 80 %. "Новите анализи на пазара обръщат тази представа", пише в документа

КЗК посочва още, че предложеният от шестте дружества комплекс от мерки е адекватен и достатъчен да предотврати възникване и поддържане на антиконкурентно координирано поведение, независимо дали то се осъществяват формално или дори безмълвно. Според КЗК с наложените сега забрани за обмен на данни се препятства възникването на антиконкурентните проблеми, свързани с прозрачността и възможността за координиране на пазарното поведение на ответните страни и другите участници на пазара. Ограничават се предпоставките и възможността страните да си влияят при вземането на стратегически решения по начин, който ограничава конкуренцията, е новото мнение на КЗК.

БПГА изцяло удовлетворена от решението

Изцяло сме удовлетворени от решението на КЗК, заяви пред Mediapool Андрей Делчев, изпълнителен директор на Българската петролна и газова асоциация.

Година след отправянето на обвиненията от страна на КЗК сега стават ясни четири неща – че няма картел при горивата, че има нарастваща конкуренция на пазара, че няма монопол на пазара, а структура, близка до олигопол, и че се въвеждат мерки срещу съгласуването на информация за цени, количества и продажби, посочи Делчев.

Той обърна внимание, че въвежданите забрани за контактуване между служителите на различните бензиностанции и за уволнения при нарушаването на това изискване са по предложение на самите дистрибутори. 

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес