Докато не се направи техническа оценка на одобрените от ВСС програми

Шест организации бойкотират изготвянето на правила за случайно разпределение на делата

Експертите критикуват съвета, че без мотиви е оставил компрометираната "Лоу чойс"

Шест организации бойкотират изготвянето на правила за случайно разпределение на делата

Шест неправителствени организации, специализирани в сферата на съдебната система, обявиха във вторник, че ще бойкотират обсъждането на правила за случайно разпределение на дела от Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет (ВСС).

Това става ясно от отворено писмо на Съюза на съдиите в България (ССБ), Български адвокати за правата на човека, Българския институт за правни инициативи (БИПИ), Сдружение "СЕФИТА", Институтът за развитие на публичната среда и Център на НПО в Разград, изпратено до медиите.

В него се казва, че предстоящото изготвяне на подобни правила на практика е лишено от смисъл преди да бъдат направени независими експертни оценки на сега съществуващите програми за случайно разпределение на делата в системата - Автоматизирана система за управление на делата (АСУД) и скандално известната "Лоу чойс".

"Останаха напълно неясни мотивите за избора на ВСС да запази използването на компрометирания продукт "Лоу чойс" в повечето съдилища вместо доказалата надеждността си програма АСУД. Не обявихте и техническите изисквания към програмата за случайно разпределение на делата, на които трябва да отговаря "доработката" на програмата "Лоу чойс" и които се очаква да залегнат в основата на бъдещия единен централизиран продукт за разпределение на делата", недоумяват от шестте организации.

В края на октомври ВСС взе доста спорното решение да контролира дистанционно компрометираната програма, въпреки че става дума за стотици хиляди дела, които администрацията на съвета няма как да проследи.

Проблемът с "Лоу чойс" стана публично известен след проверка на БИПИ, която заключи, че разпределението на делата в над 95% от българските съдилищата може да се манипулира изключително лесно без това да оставя следи. Въпросната система "Лоу чойс" се използва в над 170 съдилища. Софтуерът може да бъде манипулиран по поне три различни начина, за да бъде връчено определено дело на определен магистрат, а следи в нейния архив да не останат.

От БИПИ препоръчаха системата да се подмени с друга, която не може да се манипулира толкова лесно, а дотогава да се направят модификации на "Лоу чойс". Тъй като проблемът със случайното разпределение на делата се следи с особен интерес от ЕК, ВСС реши да сформира работна група, която да актуализира сегашната система с допълнителни защити. Срок, в който това да се стане, обаче не бе поставен.

"Заявяваме, че няма да участваме в обсъждането на проекта за правилата докато не се изготви независима експертна оценка на двата продукта, защото би било напълно безпредметно приемането на правила без изясняването на най-важния специализиран въпрос за защитеността на софтуерните продукти", заявяват във вторник шестте неправителствени организации.

Те настояват ВСС да определи срок, в който участниците в Гражданския съвет да предлагат IТ специалисти, които да участват в техническите оценки; да бъдат разписани условия за работата на експертите, които да им позволяват да изискват материали, да извършат необходимите проверки на системите и да поставят допълнителни въпроси; да се предвиди изрично, че съставът на тази експертна група ще бъде определен от ВСС мотивирано и след консултации с Гражданския съвет.

От шестте организации настояват и за конкретни задачи, които да бъдат поставени на експертната група: "оценка на защитеността на "Лоу чойс" и АСУД и по-специално - съществуват ли възможности за манипулиране на работата и архива им; изработване на препоръки относно начините за преодоляване на установените проблеми на сигурността на всеки от софтуерните продукти; други препоръки относно компютърните конфигурации и системни изисквания към компютрите, чрез които ще се извършва случайното разпределение и всички други технически изисквания, свързани с гарантиране на сигурността на прилагане на принципа за случайно разпределение на делата".

Исканията на организациите са аргументирани с обстоятелството, че евентуалното обсъждане на правила за случайно разпределение е безпредметно, ако преди това не бъдат детайлно оценени техническите възможности на програмите, както и начините за елиминиране на вероятността от манипулации.

Сред исканията, изредени в отвореното писмо, все пак фигурират и няколко препоръки за бъдещи общи правила за случайно разпределение на делата: "стандартизация на протоколите за случайно разпределение; създаване на публичен регистър на всички актове на председателите на съдилища в тази връзка; изработване и приемане на План за действие по отношение развитието на IT капацитета и капацитета за независими проверки на ВСС и ИВСС; уеднаквяване начина на формиране на съставите и отделенията и разпределянето на материята между тях във ВКС и ВАС; прехвърляне на компетентността по вземане на решенията, регламентиращи администрирането на системата за случайно разпределение на делата в конкретния съд, от председателите към общите събрания на съдиите; цялостна преоценка на статута на съдебните IT експерти с оглед постигане на ефективна отговорност за сигурността на компютърните системи и намаляване степента на лична зависимост от усмотрението на председателите".

Няколко часа по-късно от ВСС изпратиха отговор до медиите, в който посочиха, че писмото на шестте НПО се съдържали "редица неточности". Като пример бе посочен фактът, че съветът вече е решил да въведе "централизирана система за разпределение на делата на случаен принцип, обслужвана от сървър разположен във ВСС".

"Изграждането на тази система ще стане в рамките на проект "Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт" по оперативна програма "Административен капацитет". Проектът е пред сключване на договор. Продължителността на изпълнението му е 18 месеца, но разработването на централизираната система за случайно разпределение ще е в по-кратки срокове, тъй като е само една от дейностите по този проект", уточняват от съдебния съвет.

ВСС отхвърля критиките, че програмата "Лоу чойс" е компрометирана, обяснявайки, че "единствените установени случаи на нарушения на принципа за случайно разпределение на делата са свързани не с манипулиране на електронната система, а със заобикаляне на този принцип".

"Що се отнася до желанието на неправителствените организации за създаване на специална експертна група, която да направи оценка на програмите "Лоу чойс" и АСУД, не съществува възможност ВСС, да определи срок, условия за работа, включително заплащане, състав и конкретно задание за работата ѝ. Нормално е подобни ангажименти да бъдат изпълнени от организациите, които искат да направят въпросната независима експертна оценка", добавят от съвета, с което за пореден път отхвърлят всякаква отговорност към въвеждането на единни и работещи стандарти при разпределението на делата в българските съдилища.

_______________

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
На фокус
                               
Проектът "Ефективни форми на гражданското участие в процеса на взимане на решения и контрол върху управлението" има за цел да фокусира вниманието върху обществените съвети като форма на гражданско участие в управлението.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟На фокус“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Ако сте гражданска организация и участвате в обществен съвет, имате преки впечатления и предложения, които искате да споделите, свържете се с нас тук.

Още по темата

Още от На фокус

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?