Столичната община стяга ремонт на бул. "Дондуков" при съмнения за нагласен търг

бул. "Дондуков", София

Столичната община има намерение да ремонтира около 2 километра от булевард “Дондуков” през следващите три години при условие, че намери пари. Подготвената тръжна документация обаче предизвика съмнения сред представители в строителния бранш за ненужно завишени изисквания към кандидатите и сложно оценяване, което може да доведе до избор на най-скъпата оферта за сметка на данъкоплатците.

Реконструкция на булеварда обхваща участъка от ул. “Кракра“ до Младежкия театър, като паветата ще бъдат сменени с асфалт. Ще бъде направен ремонт и на трамвайната контактна мрежа, както и на релсовия път по ул.”Кракра”.

Проектът предвижда още ново изграждане на перони в района на трамвайните спирки. Планирани са по два перона на всяко от кръстовищата бул. “Дондуков” с ул.”Раковски” и с бул.”Васил Левски” за обособяване на трамвайните спирки. Пероните ще са широки 2.40 м и дълги около 50 м. Те ще са обособени до пешеходните пътеки на кръстовищата, за да могат пешеходците да ги ползват за пресичане на светофарите.

Ще бъдат изградени нови тротоари. Ще се направи ремонт и на уличното осветление.

Прогнозната стойност на ремонта е около 6.66 млн. лв., съгласно исканата гаранция за участие в обществената поръчка на фирмите. Ремонтът трябва да приключи 3 години след подписването на договора. Крайният срок за подаване на офертите е до 16 часа на 25 октомври.

Завишени изисквания към строителите

Столичната община е заложила завишени изискванията към кандидатите в поръчката. Фирмите, които ще подават оферти, трябва да имат над три пъти по-голям оборот от прогнозната цена в поръчката – 20 млн. лв. за последните три години. Това според практиката на Агенцията за обществените поръчки и на Строителната камара се разглежда като ненужно завишаване на критериите, което буди съмнения.

Освен това от кандидатите се изисква да имат изпълнени не по-малко от 5 договора за последните 5 години, като поне два от обектите да включват ремонт на релсов път. На това изискване отговарят много малко български фирми, защото такива ремонти на практика не са били правени или са единици. Това събужда съмнения, че търгът са прави за определена фирма, коментираха неофициално от Строителната камара пред Mediapool.

Силно завишени са изискванията и за квалификацията на строителите. Ръководителят трябва да е магистър по “Транспортно строителство” или “Строителство на транспортни съоръжения” като има не по-малко от 10 години стаж.

Участниците трябва да представят и три сертификата за внедрени системи за управление. Единият е за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008г., в обхвата на който е включено строително-монтажни работи. Другият е система за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004. Последният е система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007.

Сложно оценяване

Вместо да избере най-ниската цена, както обикновено прави държавата за републиканските пътища, а после премиерът Бойко Борисов обяснява колко пари сме спестили, Столичната община отново залага на сложно оценяване с формули и точки.

Комплексната оценка включва три показателя. С най-голяма тежест е предложената цена, която ще носи 60 точки. Техническите показатели ще съберат 35 точки, а за срока на изпълнение се дават още 5 точки.

Така максималната възможна комплексна оценка е 100 точки. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, е посочено в тръжната документация.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес