Според Българската стопанска камара

Ценовата политика, не толкова ВЕИ-ата, оскъпява тока

Бизнесът иска дългосрочни прогнози за тарифите и свободен пазар

Снимка: БГНЕС

Начинът, по който се определят цените на електроенергия у нас, не толкова ръстът на произвежданата енергия от възобновяеми източници (ВЕИ), е виновен за поскъпването на тока с 13 на сто от 1 юли в страната. Това смята Българската стопанска камара (БСК), която в понеделник заяви, че взетото от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще задълбочи проблемите в управлението и развитието на енергийната система и на икономиката като цяло.

 

"Нелогично е увеличението на цените да се обяснява само с въведените в експлоатация нови ВЕИ-мощности. Нереалистично е едва 6 месеца след последната актуализация на цените новите "зелени“ мощности да са се увеличили в размери, водещи до нов 13- процентен ръст в цената на електроенергията за бита и 16 на сто – за стопанските потребители", пише в становище на БСК.

 

Според камарата проблемът е в това, че при определянето на цената на тока ДКЕВР прилага метод за приемане на направените от инвеститорите разходи по съответната мощност. "Това засилва интереса на производителите на енергия да купуват скъпи суровини и оборудване, и да не инвестират в повишаване на производствената ефективност. Те нямат стимул да намаляват разходите си, респективно – себестойността на енергията", посочва бизнес организацията. Нейните представители смятат, че това деформира енергийния пазар, води до влошаване на конкурентоспособността на останалите производства, свиване на инвестициите и на работните места.

 

Бизнесът твърди, че с новото повишение на цената на тока за бита и производството се увеличава ножицата на кръстосаното субсидиране в енергетиката, като непазарната политика се прехвърля и при топлоподаването и това пречи на въвеждането на мерки за повишаване на енергийната ефективност в страната. Според организацията енергийните цени продължават да бъдат ползвани като инструмент за провеждане на социална политика, но стъпка напред е намерението на правителството да компенсира социално слабите потребители на енергия.

 

"В резултат от недалновидния подход на управление на цените в енергетиката, налице е непрекъснато увеличение на разходите в този сектор при успоредно свиване на разходите в останалите сектори на икономиката, включително инвестиции, работни места, заплати. Всичко това се случва в условия на икономическа криза, когато България се нуждае изключително много от инвестиции и справяне с проблемите на трудовия пазар", коментират от БСК.

 

От организацията посочват още, че не трябва ДКЕВР да определя винаги енергийните цени дни преди влизането им в сила, защото това пречи на бизнеса да планира развитието си, да формира инвестиционната си политика и да създава ясна конкурентна среда. "Подобен подход на управление на енергийния сектор, особено в условия на икономическа криза, създава предпоставки за допълнително влошаване на бизнес средата и създаване на нови социално-икономически проблеми в България", заявяват от камарата.

 

Тя обръща внимание и на това, че от 2007 г., когато официално бе освободен енергийния пазар, либерализацията му на практика пета година остава на хартия. Затова и БСК иска държавата да предприеме мерки за това 50 процента от енергията да се търгува свободно на пазара, а не цените ѝ да се определят от ДКЕВР.

 

Бизнесът настоява отново за политика на дългосрочно планиране при ценообразуването с цел прогнозируемост и ефективно бизнес планиране, както и въвеждане на стимули за намаляване разходите на дружествата, ако инвестират в подобряване качеството на предлаганата услуга.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес