ВАС отхвърли поредната жалба на Пламен Юруков

ВАС отхвърли поредната жалба на Пламен Юруков

Върховният административен съд (ВАС) отхвърли като неоснователна жалбата на бившия председател на СДС Пламен Юруков срещу решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) от 30 май за регистриране на Синята коалиция за участие в изборите за народни представители на 5 юли. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване и отмяна.

В поредната си жалба Юруков твърдеше, че ЦИК е тълкувала неправилно и необосновано постановеното на 30 май съдебно решение на ВАС. В жалбата пише, че "и от фактическа, и от правна страна се явява безспорно, че съдебният състав е отменил административен акт, издаден от ЦИК, тъй като същата не е разгледала по същество даденото заявление".

Според Пламен Юруков ЦИК е била длъжна да се съобрази с изложените в мотивите на съда аргументи и да проведе необходимия дебат, преди да постанови обжалваното решение за регистрация.

Съдът обаче е преценил, че възраженията на жалбоподателя за липса на проведен дебат преди регистрацията на коалицията са неоснователни, "тъй като от текста на приетия като доказателство препис - извлечение от протокол от заседанието на ЦИК е видно, че се е състоял дебат във връзка с изпълнението на решението на ВАС. На дебата е било изказано становище, че съдебното решение е факт и е задължително за ЦИК".

От ВАС посочват, че съдът е осъществил пълна проверка за наличието на законодателни изисквания за регистрация на "Синята коалиция", поради което за ЦИК е задължително да регистрира коалицията.

"Има някаква тенденция, забелязвам, че съдът се сезира едва ли не непрестанно с един и същи въпрос", заяви председателят на ВАС Константин Пенчев в Смолян, където присъства на откриването на новата сграда на Административния съд. Той добави, че когато съдът отговори с едно решение по даден въпрос, не би следвало на другия ден да му се поставя същия въпрос и едва ли не да се очаква, че на петия ден може би някой състав ще отговори различно.

"Съдът е предвидим, поне ВАС съм се е старал да бъде предвидим", каза Константин Пенчев. Според него няма по-лошо нещо от един непредвидим съд, който постановява противоречиви решения, още повече когато става дума за изборен процес.

По-рано, още преди да стане известно решението на съда, представляващият бившият председател на СДС адвокат Илко Стоянов заяви, че всички актове, които не устройват Пламен Юруков, ще бъдат обжалвани.

След приключването на всички съдебни производства по случая на територията на България, Юруков щял да се обърне към европейските институции и съдилища, включително и към съда за защита на правата на човека в Страсбург.

Според адвоката на бившия председател на СДС в момента в българското правораздаване имало прецедентни решения, случвал се правен абсурд, тъй като ВАС влизал в компетенциите на съвсем друг граждански съд. Стоянов каза, че в бъдеще, ако се установи, че ВАС е действал неправилно, би могло да се атакуват по съдебен ред и самите избори.

Споделяне

Още по темата

Още от България