Въвежда се таван на цените на стоките и услугите

Властта ще раздава европари без конкурси

Въвежда се таван на цените на стоките и услугите

Таван на цените на стоките и услугите се въвежда със закона за извънредното положение, решиха депутатите.

Целта е да се ограничи спекулата. 

Ще се изчисляват средноаритметични цени

С промени в Закона за защита на потребителите, предложени от БСП и подкрепени от управляващите, се задължават всички стопански субекти да предоставят на населението предлаганите от тях стоки и услуги на цени, равни на средноаритметичните цени на предлаганите от тях стоки през последните три месеца преди настъпване на извънредните обстоятелства.

Цените се доказват на база записите в касовите anapaти или получените по банков или картов път плащания.

Ако досега търговците не са продавали такива стоки, са длъжни да ги предоставят на цени, завишени с не повече от 20 на сто от цените на придобиването им, а услугите - с не повече от 20 на сто от себестойността им.

За нарушение на разпоредбите ще се налага имуществена санкция в размер на 5% от оборота през годината, предхождаща настъпването на извънредните обстоятелства, а на представляващите ги физически лица - глоба в размер от 20 000 до 100 000 лева.

На юридическите лица, които имат пряк или косвен контрол върху лицата - извършели нарушението, ще се налага имуществена санкция в размер на 7% от оборота им през предхождащата година, а на представляващите ги физически лица глоба в размер от 30 000 до 200 000 лева. При положение че лицата нямат дейност през годината, предхождаща настъпването на обстоятелствата, се налага имуществена санкции от 20 000 до 100 000 лева. Ако търговците не могат да докажат цената на придобиване и себестойността на предлаганите от тях стоки и услуги, им се налага имуществена санкция от 30 000 до 100 000 лева.

Спекулата остава престъпление и по Наказателния кодекс.

Правосъдният министър Данаил Кирилов се изказа в подкрепа на промянените.

Властта ще раздава европари без конкурси

Сериозни промени, позволяващи непрозрачно изливане на пари в определени фирми, се правят по отношение на разпределянето на парите по оперативните програми. Министерствата едностранно ще могат да изменят договори с бенефициенти, включително да увеличават сумата по договора, съобразно необходимостта от мерки при криза.

Ще може да се отпуска безвъзмездна финансова помощ по опростени процедури, включително без публикуване на покана за събиране на предложения.

Законът за обществените поръчки няма да се прилага за медицински изделия

Законът за обществените поръчки няма да се прилага по време на извънредното положение при закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти и консумативите за тях. Същото важи и за купуването на хигиенни материали и лични предпазни средства. ЗОП няма да се прилага и за дейностите по обезвреждане на болнични отпадъци. 

Забранен бе и паралелният износ на лекарствени продукти.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес