Достоверност на социологическите агенции преди и след изборите за 46 ОНС

Достоверност на социологическите агенции преди и след изборите за 46 ОНС

1. Оценка на сондажите за политическите формации на изборите за 46 ОНС

Оценката на прогнозите "успех-неуспех", т.е. дали една Политическа Формация (ПФ) ще влезе или няма да влезе в парламента, е направена в зависимост от обявените от всяка Социологическа Агенция (СА) шансове за всяка от тях. Оценката е за вероятността и се формира по следния начин. СА получава за оценката си за ПФ:  

  1. 1, когато е твърдяла, че формацията със сигурност ще премине и
  2. 0, когато е твърдяла, че няма да премине бариерата;
  3. 0.75, когато е обявила, че формацията има шансове за НС иѝ е дала резултат над 4.5%и
  4. 0.5, когато е обявила същото, но ѝ е дала резултат около 4%;
  5. 0,25, когато е твърдяла, че има шансове да премине бариерата, но и е дала резултат под 3.5%.На Фиг. 1. е показан сумарният резултат от прогнозите "успех неуспех" на всички агенции

Когато всички агенции са посочили един и същ верен резултат, той се приема за тривиален и затова те не получават принос за крайната си оценка за достоверност.

Прогнозите за ГЕРБ-СДС, Има такъв народ (ИТН), БСП, Демократична България (ДБ) и ДПС са тривиални. Тези формации влизат в парламента според всяка една от СА.

Най-недостоверна е общата прогноза за Българските патриони (БП). Това се дължи на твърдението на 5 от 9-те агенции, че формацията ще прескочи 4%-ната бариера. Затова СА посочили, че тази коалиция няма шансове да влезе в парламента получават принос за крайната си оценка за достоверност. Същото се отнася и за посочилите, че Изправи се Мутри Вън (ИМВ) ще влезе в 46 ОНС.

Оценката за точността на процентите на СА за ПФ от техните сондажие направена съобразно методологията приложена след изборите за НС в 2017[i]. Процентните на всяка ПФ след изборите са отчетени само от гласуването в България, защото СА не тестват нагласите за гласуване в чужбина.

На Фигура 2 са показани средните - от всички СА, надценявания/подценявания на всяка ПФ с шанс за парламентарен успех. Оценките на отклоненията са в проценти.

Най-точни са процентните сондажи на ИМВ и на ДБ.

Най-неточни и силно надценени са процентите от сондажите за Български патриоти (БП) и БСП за България (БСП З). Подценени са, средно и с малка разлика, от всички СА прогнозите за ГЕРБ-СДС и ИТН.

Заключенията са, че преди изборите за 46-то ОНС:

1. Социологическите агенции са опитали да повлияят с прогнозите си в полза на гласуване за коалицията Български патриоти и БСП З. БСП З затвърждава трайно статута си на най-високо надценена измежду всички за целия разглеждан от нас период (2009 – 2021 г.). Същата констатация е валидна и за БП при сравнение с системното надценяване на предишните патриотични формации – ОП и ВМРО на изборите на 4 –ти април.

2. Агенциите отново са подценили две от новите формации – ИТН и ДБ. По-малкият процент подценяване, в сравнение с прогнозите преди 4-ти април, обаче е на лице в ситуация на 7-10 % по-ниска избирателна активност от очакваната и обстоятелството, че ИТН и ДБ единствени отбелязват ръст в подкрепата към себе. Това дава основание да предположим, че в действителност те са били по-силно подценени.  

3. Близкият процент на подценяване на ГЕРБ-СДС и ИТН може да бъде обяснен като: 1)декларираната преди изборите подкрепа за двете формации не се е реализирала в изборния ден във връзка с по-ниската от очакваната активност; 2) предположението, което изтъкнахме в т. 2, че е възможно реалният процент на подценяване на ИТН (като и на ДБ)да е бил по-висок; 3) социологическите агенции са се опитали да избегнат конформисткия вот, фаворизирайки победител и са представили ситуацията като изравнено съревнование между първите две формации като по този начин са целели максимално мобилизация на техните гласоподаватели.     

2. Оценка на достоверността на СА на изборите през юли за НС 2021

Социологическите агенции, които са правили сондажи и давали прогнози за изборите за НС юли 2021, са подредени съобразно показаната от тях относителна достоверност на Фигура 3.

На последните избори най-точна СА е Маркет линкс. Алфа рисърч е на втора позиция, но на относително голямо растояние, заради прогнозите ѝ "успех-неуспех". Тренд, Екзакта и Галъп интеренешънъл са съответно трета, четвърта и пета, отчитайки близка достоверност.

Недостоверни са агенциите Барометър, Сова харис и Медиана като те влошават значително достоверността си спрямо предходните избори.

Класирането на всяка СА е в зависимост от резултатите ѝ отчетени по следните четири критерия:

  1. Точност на нетривиалните прогнози - "успех-неуспех";
  2. Точност прогнозните проценти за всяка ПФ;
  3. Оценка за проявена "пристрастност" вследствие надценяване на ПФ от статуквото и подценяване на тези за промяната;и
  4. Оценка на професионална коректност.

Маркет линкс е с най-точни прогнози по критерий "а" - кои партии ще влязат и кои – не в 46 ОНС и–. На втора, трета и четвърта позиция по тези критерии остават Алфа рисърч, Тренд и Екзакта. Последните две социологически агенции постигат равна оценка за точност.

Алфа рисърч е най-точна по критерий "в" - точността на прогнозните проценти, следвана е от Екзакта и Маркет линкс. Най-неточни проценти прогнозират Барометър и Медиана. 

По критерии "с" Маркет линкс е най-безпристрастната агенция, следвана от Галъп и Афис, защото са надценявали и подценявали почти по равно ПФ от статуквото и от промяната. Най-пристрастна е Барометър, която е надценила всички ПФ от статуквото и е подценила всички от промяната без една формация. Тя е следвана от Алфа рисърч, Медиана, Сова Харис, Екзакта и Тренд, които са с по две изключения.

Сова харис и Барометър не отговарят на формулираните от нас показатели за професионална коректност – критерий "d". Останалите формации ги удовлетворяват.

3. Оценка на достоверността на СА в периода 2009-юли 2021

На Фигура 4 са класирани по достоверност наблюдаваните СА, публикували редовно сондажи в периода юли 2009 - юли 2021

Алфа рисърч запазва позицията си на най-достоверна агенция и след последните избори. Заедно с Тренд, Маркет линкс и Екзакта се оформя група от четири по-достоверни от останалите СА.

Категорично много по-недостоверни остават Сова Харис, Барометър и Афис. Оценката за достоверност за целия период на Барометър се влошава в резултат на недостоверните ѝ прогнози за последните избори.

Галъп интернешънъл и Медиана заемат "златната среда", ако изобщо може да се използва това понятие, когато се говори за достоверност на социологически агенции.

Заключение и препоръки

1. Основната прогноза на социологическите агенции, която се оказа невярна, е очакваната избирателна активност, която според различните агенции се движеше в диапазона между 46 – 50 % или 3 – 3,3 млн. души. Въпреки това, наблюденията от предишни наши анализи остават валидни – на лице са политически формации, които устойчиво биват надценявани в предизборните сондажи за сметка на други като ДБ, които са трайно подценени.

2. В периода след изборите на 4-ти април прави впечатление известен стремеж от страна на медиите да ограничават представянето на данни на агенциите, които присъстват в нашите доклади като недостоверни.

Споделяне

Още по темата

Още от Анализи и Коментари