Нов провал на теста за "Турски поток", тръгва фаза "напасване"

Във втория етап са постигнати обеми, но не и търсените приходи, във финалния се вдигат транзитните такси

Нов провал на теста за "Турски поток", тръгва фаза "напасване"

И втората фаза на пазарния тест за търсене на количества газ за пренос през бъдещия газопровод "Турски поток" през българска територия е приключила неуспешно, тъй като тримата от регистрираните в процедурата четирима доставчици са заявили достатъчно количество за търсеното запълване на капацитета на тръбата, но според изискванията доставките трябва да са за последователни 20 години, а те са били разпокъсани. Така не е постигнато условието за осигуряване на приходи от 2.677 млрд. лв., за да се счита процедурата за успешна, обясниха от "Булгартрансгаз" в петък.

Заявеният от участниците в теста количества за доставка на турско-българската граница е приблизително 100% от обявения от държавния газов оператор входен капацитет. На българо-сръбската граница участниците са заявили приблизително 90% от търсения за запълване изходен капацитет.

Тъй като Фаза 2 от икономическия тест се счита за положителна само при 100% резервиране на предложения капацитет за всяка газова година, "Булгартрансгаз“ обяви и третата фаза на процедурата, от чийто успех зависи вземането на решение за изграждане на газопровода "Турски поток" през българска територия, оценяван на 3.3 млрд. лв. с ДДС.

В последния етап газовият доставчик обявява отново капацитет до 2039 г., както в предишната (в първата предлаганите договори бяха за 15 години), но този път участниците ще могат да заявяват количества за различни години. Освен това са намалени капацитетите за пренос спрямо предишните фази, но цената на транзитните такси е увеличена.

Реално условията се напасват спрямо индикираното към момента търсене от кандидат-доставчиците по години и търсените от "Булгартрансгаз" приходи, за да може да претендира, че тестът е успешен и ще може да изплаща с осигурените в договорите приходи планираната инвестиция в газопровода.

Сега обявените от държавната компания референтни цени за транзитиране на газ през "Турски поток" са 344.25 лв./МВтч дневно на годишна база без ДДС цени за вноса от Турция. В Първата фаза цената бе 322.44 лв. за 15 години, а във втората -  315.75 лв/МВтч. За износ към Сърбия предлаганата транзитна тарифа от "Булгартрансгаз" в третата фаза е 584.69 лв./МВтч без ДДС дневно на годишна база, предишните бяха съответно 521.04 лв./МВтч в предишната фаза и 542.97 лв./MВтч в първата.

Според газовия оператор при новите условия на пазарния тест вече би трябвало да се постигнат търсените договори и приходи, за да може да се обяви процедурата за успешна.

По неофициална информация на Mediapool регистрирани за участие в процедурата са "Газпром" и две негови дъщерни дружества и българският държавен доставчик "Булгартрансгаз".

Какъв е крайният резултат ще стане ясно на 31 януари.

Ако отново не се постигне търсеният резултат, пазарният тест ще бъде прекратен, но "Булгартрансгаз" си оставя вратичка да го поднови при промяна на обстоятелството.

При неуспех бе трябвало да се прекрати и обществената поръчка за проектиране, доставка на тръби и изграждане на 486 км линейна част на газопровода за 2.286 млрд. лв. без ДДС, която бе обявена заедно с пазарния тест за транзитьори. Оферти за участие в нея се подават до 11 февруари. Тази поръчка не включва изграждането на компресорните станции по трасето на тръбата.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес