Посочени от Георги Колев съдии си присвоиха позицията на ВАС за конституцията

Георги Колев. Снимка: БГНЕС (Архив)

В понеделник на сайта на Върховния административен съд бе публикувано "становище на ВАС" по внесения в парламента пакет от конституционни промени. Съобщението на пръв поглед не оставя никакво съмнение, че става дума за позиция на целия съд, която може да бъде произведена само от неговото Общо събрание. Оказа се обаче, че това не е така.

В отговор на въпрос на Mediapool от пресцентъра на ВАС обясниха, че това е позиция на "работна група, излъчена със заповед на председателя на съда Георги Колев". В нея влизат шестима съдии, включително двамата му заместници Румяна Монова и Боян Магдалинчев и още четирима магистрати и няколко съдебни помощници. Съдиите в работната група са подбрани от Георги Колев.

Пресцентърът уточни впоследствие, че това не е официалната позицията на ВАС, а само предварителна позиция, но това по никакъв начин не личи от съобщението на съда. След това позицията на работната група щяла да бъде раздадена на всеки един съдия, който щял да си каже мнение по нея, а после всички позиции щели да се обобщят от същата тази, излъчена от Георги Колев, работна група.

Формално не е ясно защо във ВАС няма да има Общо събрание на съдиите, което демократично да си каже мнението по толкова важни проекти за съдебната власт.

Неофициално обаче всичко става ясно от "становището". То плътно се покрива с позициите на прокуратурата и Висшия съдебен съвет (ВСС) по съдебната реформа и прокламира, че само Велико Народно събрание може да приеме поправките в конституцията. Така работната група на практика обявява, че ВСС не може да бъде закачан, а извън това остро протестира срещу всяка намеса в делата на държавното обвинение.

Позицията на хората на Георги Колев е обяснима, предвид влиянието, което той и главният прокурор Сотир Цацаров имат в сегашния ВСС.

Конституционният пакет цели точно прекратяване на тези общи интереси. Това ще стане чрез преструктурирането на ВСС на съдийска и прокуроро-следователска камара, което би разделило пътищата на двамата големи в съдебната власт. Едновременно с това се предвижда и намаляване мандата на членовете на кадровия орган.

Целта на реформата е да се прекрати влиянието на прокуратурата върху делата на съда, но от друга страна да се засили присъствието на представителите на парламента в прокурорската камара. В момента българската прокуратура е смятана за твърде безконтролна. Към конституционния пакет върви и много по-мащабна промяна в Закона за съдебната власт, която ще се дискутира в магистратската гилдия до есента.

"Работната група" на Георги Колев, ВСС и прокуратурата обяснимо атакуват директно конституционните промени с аргумента за Велико Народно събрание, защото това би поставило под съмнение и легитимността на детайлната реформа през съдебния закон.

Досущ като ВСС и съдиите от ВАС стъпват върху решение 3 от 2004 година на Конституционния съд, което постановява, че за всяка промяна на държавното устройство е необходимо Велико Народно събрание. ВАС разширява тълкувателното решение до абсурден мащаб, посочвайки че сегашното обикновено Народно събрание въобще няма право да се занимава с магистратурата. Това, според административния съд, би било промяна на държавното устройство.

Конституционните промени обаче не пипат нищо по държавното устройство, защото те целят единствено вътрешно преструктуриране на ВСС. Броят на членовете на съвета остава същият, няма намаление и на квотното представителство в институцията. ВСС все така ще отговаря за същите неща, както и досега. Не само това, ами и му се дава допълнителната власт да отговаря за имуществото на съдебната власт, за което в момента отговаря министърът на правосъдието. Няма как намалението на мандата на неговите членове да бъде представено като промяна на държавното устройство.

"Част от предвидените промени са в пряко противоречие със съдебната стратегия и доклада на ЕК, като създават предпоставки за капсулиране на системата, нейната пълна политическа зависимост, пропорционална на отдалечаването ѝ от принципите за върховенството на закона и правовата държава", се казва в позицията на "работната група" на ВАС.

Още преди две години Европейската комисия препоръча извършване на реформа "из основи" на ВСС и прокуратурата, но явно от ВАС не говорят за този доклад. Преструктуриране на ВСС и разделянето му на две камари вече бе похвалено от ЕК в последния доклад на Брюксел, в който съдебната стратегия на правосъдното министерство бе отчетена като едно от малкото положителни развития в България. Правосъдното министерство и редица граждански организации посочват, че въвеждане на самоуправлението на основните магистратски гилдии е международен стандарт.

Наред с това работната група на Георги Колев се обявява и против редица предложения, които биха засегнали Сотир Цацаров. Така върховният съд се обявява против идеята главният прокурор да бъде подложен на по-голяма отчетност пред Народното събрание, защото така може да се засегнат чувствителни въпроси. ВАС е и против изравняването на броя на представителите на прокуратурата и следствието с тези на парламента в прокурорската камара.

Административните съдии, посочени от Георги Колев, обявяват още, че намаляването на мандата на членовете на ВСС би довело до хвърлянето на съдебната система в политическа зависимост. Не се обяснява защо точно смятат така. И в момента има огромни съмнения, че ВСС действа безотказно под натиска на управляващите и различни лобита в съдебната система. Една от посочваните причини е, че голяма част от членовете му сега са номенклатурчици, които отдавна са прекратили връзката си с магистратската общност. Затова в позицията на ВАС не се говори.

Работната група се обявява и против въвеждането на явен вот по кадровите въпроси в съдебния съвет. Аргументът е пак, че това ще създаде зависимости. И при таен вот зависимостите във ВСС прозират, но всеки един от членовете на съвета може да се скрие зад общата безотговорност. Еманацията на това бе отхвърлянето на кандидатурата на Нели Куцкова за председател на Софийския апелативен съд без нито един явен глас "против".

За капак хората от ВАС се обявяват срещу запазването на правото на правосъдния министър да председателства без право на глас заседанията на Висшия съдебен съвет, което го има и в сегашните му правомощия. Според съда може да се обмисли във ВСС да има представител на президентството, посочвайки френския модел. "Работната група" на ВАС обаче пропуска да спомене, че Франция е президентска република, в която президентът назначава правителството. България е парламентарна република, президентът не назначава почти нищо, а Народното събрание излъчва изпълнителната власт.

_______________

Този документ е  създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
Реформирай това!

Проектът "Реформирай това!“ ще следи провеждането на управленски реформаторски мерки. Имаме амбицията да "реформираме“ и медийния подход към случващото се като сбор от отделни събития, за сметка на самите процеси.

Ако имате позиция, мнение или въпроси, с които да допринесете към темата, може да се свържете с нас тук.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟Реформирай това!“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Още по темата

Още от Реформирай това!

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?