Временно е спрян търгът за "Турски поток" у нас

Под въпрос са сключени вече договори за доставки от 1 януари 2020 г.

Временно е спрян търгът за "Турски поток" у нас

Временно е спрян търгът за проектиране, доставка на материали и построяване на тръбата на "Турски поток" през българска територия, съобщиха от "Булгартрансгаз" в четвъртък. Причината е подадена в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) жалба от дружеството "Атоменергоремонт". То се оплаква от дадени от държавния газов оператор разяснения по процедурата за изграждането на линейния участък от газопровода между турско-българската и българо-сръбската граница. За построяването на 484-километровия участък са предвидени 2.86 млрд. лв. без. ДДС.

"Атоменергоремонт" АД е свързвана с енергийния бизнесмен Христо Ковачки, който през офшорки държи голяма част от въглищните мини у нас, където често има стачки. Ковачки имаше политическа партия – "Лидер", името му е свързвано с купуване на гласове, а преди години беше съден за укриване на данъци, но бе оневинен. Собствеността на "Атоменергоремонт" в Търговския регистър е заличена. Последно собственик е бил Борис Методиев, който е получил акциите от Валентин Терзийски  - влязъл наскоро в управата на столичната топлофикация, а до 2014 г. управлявал "Топлофикация Плевен", която също е на фирми, свързани с Ковачки. Преди това собственик на "Атоменергоремонт" бе "Българска енергийна компания", участвала в мините на Ковачки.  Дружеството от години изпълнява обществени поръчки на АЕЦ "Козлодуй", но не е участвало в газови проекти и не отговаря на изискванията на обществената поръчка за опит в тази сфера и вероятно жалбата му цели да пречи и бави търга. 

За спирането на процедурата за "Турски поток" до произнасянето на КЗК са уведомени всички потенциални участници да строят паралелната на северния (магистрален) газопровод инфраструктура, посочват от "Булгартрансгаз".

Ще бърза ли КЗК?

На основание чл. 203, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), жалбоподателят се е възползвал от правната възможност да поиска налагане на временна мярка спиране хода на процедурата, допълва държавното дружество. КЗК е образувала в сряда производство по случая и ако отхвърли искането на спирането на търга, той ще бъде възобновен.

Срокът за подаване на оферти, който изтичаше на 15 февруари, ще бъдат удължен така, че да се спази изискването на чл. 28, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗОП, общата продължителност на всеки от сроковете, изтекли до момента на спирането на процедурата, заедно с новоопределените удължени срокове да не е по-кратка от първоначалния срок, определен от възложителя.

Тази временна спънка пред избора на изпълнител на строежа вероятно ще се отрази върху срока за реализацията на газопровода, която трябва да приключи до 1 януари 2020 година. От тази дата "Булгартрансгаз" трябва да започне да предоставя резервираните в края на 31 януари 2019  г. капацитети от бъдещата тръба. Дружеството е подписало на същата дата договорите с руската държавна компания "Гарзпром" и поделение на швейцарската "Мет", за която се твърди, че е свързана с руския мопонолист. Това обясниха от Министерството на енергетиката пред Mediapool.

Договорите за транзита вече са подписани
 
Договорите са за 100% от обявения от "Булгартрансгаз" (БТГ) входен и изходен капацитет на границата с Турция и Сърбия, допълват от ведомството. В процедурата бяха обявени за запълване поне 90 процента от техническия капацитет на тръбата на входа на границата ни с Турция, който ще е близо 20 млрд. куб. м, и за 80 на сто от капацитета ѝ на изхода към Сърбия, който трябва да достигне 12.7 млрд. куб . м годишно. Търгът щеше да се счита за успешен, ако "Булгартрансгаз" успее да запълни капацитета на 70 процента и си осигури нетни приходи от близо 2.677 млрд. лв. при експлоатацията на газопровода в следващите 15 до 20 години.

Остава неясно какви проходи е осигурил БТГ с подписаните на 31 януари договори с "Газпром" и "Мет" и кой доставчик какъв капацитет е резервирал.

От Министерството на енергетиката допълниха, че БТГ следва да положи максимални усилия за построяване на необходимата инфраструктура за "Турски поток" и осигуряване на резервирания капацитет в предвидения срок от 1 януари 2020 г. Ведомството не коментира какво се случва, ако тръбата не бъде въведена в експлоатация дотогава.

Транзитьорите могат да се откажат до април

Според публикуваните от газовия оператор в рамките на пазарния тест документи и проекта на договор за резервиране на капацитет в контракта има записано изрично условие, че при забавяне на реализацията на проекта БТГ няма да дължи компенсации за това, но при установено изоставяне трябва да предупреди контрагентите си. Те пък имат специално право да прекратят сключените договори до 1 април 2019 г. без никакви санкции и обезщетения, но трябва да уведомят предварително "Булгартрансгаз" за решението си. Договорът за резервираните капацитети може да се прехвърля на трета страна и БТГ няма право да откаже, става ясно още от документацията.

Дали и с колко ще се забави строежът на "Турски поток" у нас зависи не само от сегашното решение на КЗК по жалбата на "Атоменергоремонт", а и от това дали процедурата няма да претърпи нови спирания заради други оплаквания от потенциални кандидати не само преди етапа на внасянето на офертите, както е сега, но и при бъдещия избор на изпълнител.

Доколкото поръчката е за над 3 млрд. лв. с ДДС, тя предизвиква интереса на редица западни, руски и български големи строителни компании, между които в момента вървят обединения, по неофициална информация на Mediapool.

Спреният временно търг е за проектиране, доставка на материали и изграждане на разширението на газовата ни мрежа. От кандидати се искат оферти за изпълнение с два срока -  за 250 календарни дни и 615 календарни дни,  като при по-дългия период трябва да се изгради и технологична връзка при сегашните компресорни станции на БТГ - "Вълчи дол" и "Полски Сеновец". Изискваният към консорциумите минимален оборот от 500 млн. лв. за последните три години, а избраният изпълнител трябва да предостави в полза на държавното дружество банкова гаранция 5 процента от стойността на проекта или 114.3 млн. лв., става ясно от конкурсната документация, публикувана на сайта на газовия оператор.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес