Тестът за транзитьори през "Турски поток" у нас тръгва преди Коледа

"Булгартрансгаз" търси договори за близо 330 млн. лв. годишно, за да може да тегли кредити за 2.33 млрд. лв. за построяване на тръбата

Тестът за транзитьори през "Турски поток" у нас тръгва преди Коледа

Пазарният тест за интереса на доставчици на газ да ползват бъдещото трасе на газопровода "Турски поток" през българска територия ще стартира преди Коледа. Предвижда се да се проведе в три фази като всяка следваща зависи от резултата на предходната – ако няма интерес към първата, във втората се променят резервационните цени и капацитети, както и срокът на доставка, и ако все още няма заявки за пренос на количества, правилата за третата фаза отново се променят.

Целта на държавният газов оператор "Булгартрансгаз" (БТГ) e да осигури за 15 години запълняемост на поне 90 % от капацитета на тръбата, които да гарантират приходи от минимум 2 676 718 000 лв. за този период, за да се изплати инвестицията от 2.767 млрд. лв. без ДДС. Тестът ще се сметне за успешен, ако успее да гарантира на дружеството годишни приходи от 329.331 млн. лв., за да може БТГ да изплаща планираните кредити в размер на 2.33 млрд. лв., които смята да тегли при индикативна лихва от 3.75 на сто. Възможно е дори газовият оператор да пусне облигации по примера на компанията си майка "Български енергиен холдинг". Собствените средства, които "Булгартрангаз" смята да инвестира от печалбата си в "Турски поток", са 496.308 млн. лв.

Като цяло до края на януари трябва да стане ясно има ли търговски интерес за ползване на инфраструктурата. Досега от "Газпром" обявиха официално, че имат интерес към този пазарен тест, но дали ще участват в него зависи от условията на процедурата. От правилата, изготвени от "Булгартрансгаз", които Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди на открито заседание на 19 декември, става ясно, че реално във всяка следваща фаза при неуспех на предходната ще се повишават цените на транзита през промяната на минималните капацитети и удължаване на срока на доставките.

Стартът насрочен за 21 декември

Първоначалното намерение на БТГ бе да обяви пазарния тест на 3 декември, но доуточняване на детайли по разработената процедура и събиране на становища по прилагането на различните регламенти за достъп и пренос на газ по газопроводи, които едновременно засягат територия на Европейския съюз и на страни извън Общността, забави одобряването на документацията от енергийния регулатор. След публичното им обсъждане на 19 декември, се очаква те да бъдат бързо утвърдени, за да може "Булгартрансгаз" да публикува на 21 декември правилата за провеждането на теста. Вероятно защото датата се пада петък и след това има реално пет почивни дни, кандидатите за участие ще могат да се регистрират до 11 януари 2019 г. и да внесат изискваните за целта банкови гаранции според интереса им към обемите капацитети. На 15 и 16 януари ще се приемат офертите за резервиране на минимум 10 хил. кВтч дневен капацитет на годишна база за период от 15 години.

Обявените от БТГ капацитети ще са 510.688 млн. кВтч дневно на годишна база на входната точка на турско-българската граница "Странджа-Малкочлар" със старт на преноса от 1 януари 2020 г. Това означава пренос на около 49 млн. куб. м природен газ дневно. На изходната точка на планираното трасе на "Турски поток" на българо-сръбската граница при "Киреево-Зайчар" се предлагат 113.9 млн. кВтч дневно от 1 януари 2020 г. до 1 октомври 2021 г. и 355.68 млн. кВтч от 1 октомври 2021 г. нататък. Това са първоначално 10 млн. куб. дневно и около 34 млн. куб. м дневно след това. Ще се тръгне в по-малко количества за транспорт към Сърбия, тъй като БТГ смята да пусне след една година само част от трасето на "Турски поток".

Разликата между влизащите и изнасяните количества – в хъба

Разликата между влизащите от Турция и излизащите от наша територия към Сърбия количества руски газ ще постъпва в газовия хъб "Балкан" за търговия. Това е изрично условие на Европейската комисия, която подкрепя реализацията на проекта за газоразпределителен център край Варна, но при условие, че там действително се търгува газ, а не е оправдание за смяна на маршрута на доставките на руски газ до Балканите - от сегашния Трансбалкански газопровод (през Украйна, Румъния и България до Турция, Гърция и Македония) към "Труски поток". 

Посочените от БТГ в пазарния тест цени за резервиране на капацитет при 15-годишен период на резервация съгласно предлагания в процедурата първоначално обявен капацитет на входни/изходни точки на проекта (без ДДС) ще е за входната точка – 322.44 лв./MВтч за дневен капацитет на годишна база, и на изходна точка – 542.97 лв./MВтч. Разликата в тарифите идва от това, че за влизането на количествата на българска територия ще се използва и съществуващата инфраструктура на БТГ, докато за изхода трябва да се изгради новото трасе и тези инвестиции влизат в преносната такса към Сърбия.

От БТГ са изчислили, че ако успеят да продадат дългосрочно в този пазарен тест 90 на сто от капацитета на тръбата, приходите от транзитните такси ще са достатъчни да си покриват направените инвестиционни разходи, изчислявани на 2.76 млрд. лв. без ДДС. Каква точно обаче ще е цената на 484-километровото трасе ще зависи от провеждането на обществените поръчки за построяването му., което трябва да стане в много натегнатия срок до края на 2019 г. за транспорта на първоначалните количества до Сърбия. Не е ясно как ще му се отрази евентуално обжалване на поръчките за тръби, надзор или изпълнител на строежа.

Близо 9% възвръщаемост на инвестицията залага БТГ

Заложената към момента от газовия оператор възвръщаемост на инвестирания капитал е 8.86 процента.

От "Булгартрансгаз" посочват, че на първите две фази на пазарния тест, който започна през лятото на 2017 г., е проявен търговски интерес. При първата фаза са били подадени заявки от три ползвателя. Във втората необвързващи оферти са внесли петима кандидати. Така на базата на резултатите от тези фази операторът смята, че трябва да се обяви и сегашната трета и ангажираща фаза, за която очакванията са да приключи с конкретни договори за конкретни количества.

Ако в първия етап на третата фаза на пазарния тест не постъпят оферти, БТГ ще може да обяви втората с променени правила за участие, други резервационни цени и капацитети. Според оператора това не означава намаляване на цените и по-неизгодни за него условия, а обратното, което по думите на представители на БТГ би трябвало да гарантира интереса на кандидат-транзитьорите още в първата фаза. Ако все пак тя е неуспешна, ще има втора и тя ще продължи пет дни – от 21 до 25 януари 2019 г., а при недостатъчно оферти и в нея – третата последна фаза ще се състои от 28 до 31 януари 2019 г. Ако и след това няма интерес, пазарният тест ще се прекрати, но след допълнително проучване ще може да се възобнови.

Ако пък се осигурят търговци за обявените капацитети, с тях ще бъдат подписани обвързващи договори за съответните количества и срокове. Ако интересът е прекалено голям, предимство ще се дава на офертите за най-големи количества и най-дълъг период на транспортиране на синьото гориво през наша територия.

Според представените технически характеристики на разширението на газовата мрежа чрез "Турски поток" капацитетът на входа  "Странджа-Малкочлар ще е 54.6 млн. куб. м дневно, а при "Кирево-Зайчар" – 38 млн. куб. м дневно.

10 на сто от капацитета на тръбата ще се продава на търгове

Съгласно изискванията на ЕК БТГ ще е длъжен да продава 10 на сто от капацитета на бъдещата инфраструктура в търгове за краткосрочни доставки, които ще се обявяват на Платформата за резервиране на капацитет съгласно Регламент (ЕС) 2017/459 и аукционния календар, изготвен от организацията на европейските газови оператори ENTSOG, която отговаря за свързаността и обмена на количества газ между мрежовите системи на държавите в ЕС.

В правилата на предстоящия пазарен тест се посочва още, че "Булгартрансгаз" ще има правото до 1 март 2019 г. да коригира първоначално определените резервационни цени въз основа на постъпили нови данни за инвестиционните разходи, пряко свързани с реализацията на проекта, както и в зависимост от очакваната цена и размер на привлечените средства в сравнение с първоначалната оценка, на база на която са изчислени сега предлаганите цени за ползване на българското трасе на "Турски поток".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес