"Турски поток" ще се свърже с газохранилището в Чирен

Газовият оператор задейства процедурата по екооценка за разширяване на газовите запаси

"Турски поток" ще се свърже с газохранилището в Чирен

Продължението на газопровода "Турски поток" през българска територия за транзит на руски природен газ до Сърбия и Западна Европа ще бъде свързано с газохранилището в Чирен. Това предвижда инвестиционно намерение на държавния газов оператор "Булгартрансгаз", внесено в екоминистерството за извършване на екологична оценка на проекта за разширяването на капацитета на съоръжението.

По него се работи от години, извършени бяха 3D сеизмични проучвания, но сега се навлиза в решителната фаза на реализацията му. В края на януари "Булгартрансгаз" (БТГ) обяви поръчка за изработването на инвестиционния проект, включително на подробен устройствен план — план за регулация и застрояване, парцеларен план и работен проект. Оферти за поръчката на стойност 5.4 млн. лв. се приемат до 22 февруари.

Сега дружеството е поискало от екоминистерството да се извърши оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на проекта, което е задължително за реализацията на цялостния проект, оценяван на 500 млн. лв.

От уведомлението на БТГ става ясно, че операторът планира да свърже разширеното газохранилище с продължението на "Турски поток", наричано у нас "Балкански поток". Това ще стане с връзки през газопроводите "Враца 1" и "Враца 2".

От пускането на "Балкански поток" в края на декември 2020 г. газопроводът е подложен на тежки критики, че е транзитен и обслужва единствено интересите на руската "Газпром", която е резервирала основната част от капацитета на съоръжението, а българските общини остават без достъп до тръбата.

От януари 2021 г. "Булгартрансгаз" има възможност да пренася около 15 млн. куб. м дневно, но реално транзитира по-малко – около 10 млн. куб. м, колкото са договорените обеми с руската "Газпром" и швейцарската МЕТ. След въвеждането на компресорната станция "Расово" капацитетът за транзит ще бъде повишен до 20 млн. куб. м дневно. През септември 2021 г., когато стане готова и другата компресорна станция – "Нова Провадия", се очаква да се достигне пълният капацитет на газопровода, който на входа на границата с Турция ще е 19.3 млрд. куб. м годишно, а на изхода към Сърбия - 12.7 млрд. куб. м. "Газпром" и МЕТ са резервирали 90 на сто от входа и 80 процента от изхода на газопровода. Свободните обеми БТГ обяви, че ще пуска на търговска платформа.

Дружеството винаги и твърдяло, че "Балкански поток" не е просто транзитен газопровод, а е част от концепцията за превръщането на страната в регионален газоразпределителен център, като разширението на газохранилището в Чирен също влиза в плана за газовия хъб "Балкан".

Освен свързването на газохранилището с "Булкански поток", обявеното инвестиционно намерение е за изграждането на нови надземни съоръжения – една компресорна станция, газоизмервателна станция и десен нови сондажа за нагнетяване на газ, три наблюдателни сондажа и ликвидиране на старите подземни сондажи на газохранилището, които не отговарят на изискванията, за да бъдат използвани.

След реализацията на разширението на газохранилището полезният му обем ще стане 1 млрд. куб. м при сегашен технически обем за черпене от 550 млн. куб. м. Освен това ще може едновременно да се нагнетява и да се добива газ от запасите, докато в момента е възможно да се прави само едното или само другото. Ще стане възможно дневно да се ползват по 10 млн. куб. м от резервите при сегашни 4.7 млн. куб. м. дневно.

Повишаването на капацитета и реверсивния режим на работа на хранилището ще позволи развитието на търговията с природен газ у нас, както и вкарването в него на количества при по-ниски цени на газа и ползването им при по-високи цени за балансиране.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?