Учебната година по старому с половинчати нововъведения

Учебната година по старому с половинчати нововъведения

Въпреки всички изговорени приказки за нужда от промяна, учебната година и този път ще започне почти по старому. Със същите недолюбвани учебници, същите разходни стандарти за издръжка на ученик и половинчат старт на обещаваните като сигурни и задължителни от този 15-ти септември предучилищна подготовка за петгодишните и целодневно обучение за първокласниците.

Добрата новина през новата учебна година е, че дежурният недостиг на учители, за който тръбят профсъюзите преди всеки 15-ти септември от няколко години насам, този път се е трансформирал в “повишен интерес“ към учителската професия. Другата новост е, че за първи път в деня на първия учебен звънец, когато децата влизат в класните стаи депутатите излизат във ваканция, за да откриват учебната година по родните си места.

От образователното министерство вече увериха, че учебната година ще започне нормално с приключили ремонти и доставени учебници. Макар първият учебен ден да е съвсем скоро, предучилищната подготовка на петгодишните още не е узаконена. Депутатите още не са гласувани нужните промени в зала на второ четене, а тепърва измененията трябва да се обнародват в Държавен вестник. Ясно е обаче, че тя можело да стартира в 150 общини. За целодневно обучение на първокласници пък имали възможност половината училища в страната.

И отново най-много очаквания към системата в началото на учебната година имат родителите. Те искат промяна на училищната среда с пълноценни човешки отношения в нея и нов закон, който да е с нова философия и разбиране за образованието.

Повишен интерес към учителската професия

“Няма да има недостиг на учители и всички обявени работни места ще бъдат заети до първия учебен ден“, заяви пред Mediapool председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева. “След като се върнаха от отпуски, директорите си обявиха свободните места и те се попълват, има доста кандидати“, увери Такева. “Кадрово системата е обезпечена, безплатните учебници и учебни помагала са вече в училищата“, каза още тя.

От регионалните инспекторати по образование потвърждават, че има повишен интерес към обявените места за преподаватели, особено в по-големите градове. Специалисти коментират, че като цяло в кризата, когато много хора губят работата си, учителската професия се възражда. Интерес към нея сега проявяват хора, които от години са я напуснали или дори не са я практикували никога. Средно по около 20 души са борят за едно място, а в столицата кандидатите за някои позиции са двойно повече. Учителската заплата може да достигне до 700 лева и е привлекателна заради голямата ваканция.

И макар, че и тази година положението с кадрите е “закърпено“, най-неприятното тепърва предстои, тъй като през 2013-та и 2014-та година 60 на сто от учителите в страната навършват пенсионна възраст, а младите преподаватели в момента са малко над 2% от всички. Най-трудно се намират учители по чужди езици и информатика, но в следващите години се очертава недостиг и по други предмети.

Половината училища могат да поемат първолаците за цял ден

Самуил Шейнин, който е председател на съсловната организация на директорите, обяви пред Mediapool, че 50% от училищата могат да реализират целодневно обучение за първокласниците тази есен. Като цяло обаче, според него, проблемът с осигуряването на тази форма на обучение стои сериозно на дневен ред.

“За да има целодневно обучение, е нужно да се осигури столово хранене, подходящи помещения и персонал. От всички изисквания ние нямаме проблем единствено с персонала. Останалите две неща са проблемни, защото 50% от училищата нямат столово хранене, а 20% нямат подходящи помещения“, обясни той. Като цяло проблемът бил по-сериозен в големите градове заради по-големия брой деца.

Тезата, че има сериозен проблем със средата в училище се споделя и от родителите. Пред Mediapool Ева Борисова от Асоциация “Родители“ коментира, че трябва да се заложи на малки групи от деца при предучилищната подготовка и целодневното обучение, за да има полза за децата.

В предучилищните групи не повече от 18 деца

“Ние сме за това всички деца да бъдат обхванати в предучилищни групи в детските градини, където те се учат на групови отношения. Това няма как да стане вкъщи. Според нас предучилищната подготовка на петгодишните може да е успешна при групи от минимум десет и максимум 18 деца“, каза Борисова.

“Притеснява ни това, че в големите градове като София групите са твърде големи и достигат до 28-30 деца. Съгласете се, че развитие на социални умения може да има само в група с пълноценни човешки отношения. При групи от 30 деца на учителите остава единствено възможността да възприемат казармен подход“, коментира Борисова.

Тя заяви, че и новостроящите се детски градини се изграждат по “соцмодел“ и се проектират за големи детски групи. Борисова посочи, че родителите не искат иначе хубавата идея за предучилищната подготовка на петгодишните да се сведе до “прибиране на децата“ в забавачките.

Според родителите се подценява реалният ресурс, който е нужен на държавата, за да въведе в двугодишен срок задължителната предучилищна подготовка.

Родителите искат промяна на училищната среда

Борисова коментира, че широко дискутираният въпрос в обществото за това имат ли място петгодишните в училището, няма еднозначен отговор. По думите ѝ това пак опира до средата, която бъде създадена от училището, ако то разбира се, има ресурс.

“Ако просто се даде една стая, в която са учили първокласници или още по-лошо - дванадесетокласници и в нея се вкарат петгодишните, това в никакъв случай няма да е полезно за децата“, заяви тя. Според Борисова като цяло има проблем със сегашните средни образователни училища (СОУ), където в еднаква среда учат и седемгодишни, и седемнайсетгодишни. Обезпокоително според нея е, че не се работи за решаване на този проблем. Като пример тя даде това, че в Общия устройствен план на София не е отредено нито едно място за изграждане на ново училище, макар че броят на учениците ще се увеличава през следващите години.

Според Борисова е задължително да има приемственост и екипна работа между педагозите, които се занимават с предучилищната подготовка и тези, които след това поемат децата в първи клас. Като цяло според Борисова училищната среда се нуждае от промяна, тъй като тя е е подходяща и за целодневното обучение на първокласниците.

Тя посочи, че родителите очакват и сериозни промени в представения през пролетта от образователното министерство проект за нов училищен закон. “Бихме искали много сериозни промени в сигналите от МОМН. Представеният от тях проект нямаше нито нова философия, нито ново разбиране за образованието“, допълни тя.

Външното оценяване да е само за представителна извадка деца

Родителите настояват през новата учебна година да се помисли и за различна организация на външното оценяване. “Тази година с натрупването на външно оценяване за четвърти, пети и шести клас, изпитите след седми клас и матурите, през почти целия май месец не се учеше. Съкратената учебна година не позволява да се усвои материалът от тежките учебни програми“, коментира Борисова.

Тя посочи, че е ненужно да има външно оценяване за всички ученици във всички класове, при положение, че до момента не е направен анализ и не са взети поуки от резултатите, а в същото време се разхищава голям паричен ресурс.

“Може да се възприеме подходът от други държави, където изпитите се провеждат сред представителна извадка от ученици и служат именно за анализ и взимане на управленски решения за промяна в учебното съдържание и програми, получава се информация за това как се усвоява даден материал, къде са проблемите и т.н.“, посочи тя.

И тази година със същите програми и учебници

Попарени бяха и надеждите за промени в учебниците, чието съдържание е най-болната тема. Тепърва поетапно ще се променят учебните програми.

Така децата отново ще карат по старите, оспорвани от родители и учители учебници. Тепърва с новия училищен закон ще се решава колко учебника по един предмет ще има и дали ще има ограничение.

Борисова коментира, че учебниците не са съобразени с държавните образователни изисквания (ДОИ) и със заложените знания като стандарт за усвояване от децата.

Тя допълни, че има тотално противоречие между изучаваното в клас и самата училищна среда. “Недопустимо е детето да учи в училище, че хепатитът е болест на мръсните ръце и в същото време в тоалетните да няма топла вода, сапун и кърпи, в които да се избърше“, заяви тя.

Директори срещу тенденциозни проверки в училищата

Шейнин съобщи, че директорите ще настояват да се възприеме нов подход при проверките на училищата. По думите му сега се правели тенденциозни проверки, с които се вреди на училищата.

“Проверките за пожарна безопасност, както и тези от здравните служби, министерството и инспекторатите се правят през август когато в училището има по един дежурен учител и директорите отсъстват. В това време, без да може да се отреагира се съставят, актове за наказания“, обясни Шейнин.

“Да се правят през май месец и през юни, юли и август да имаме време да изпълним направените предписания за ремонти и др.“, заяви той.

По думите му в организацията вече имало “стотици“ подобни оплаквания. “Ако ставаше въпрос за един или два случая, нямаше да повдигаме въпроса, но сигналите са наистина много“, заяви той.

Освен това директорите ще искат и съобразяване на налаганите санкции в съответствие с констатираните нарушения, тъй като сега за големи и малки пропуски се пишели едни и същи глоби.

Споделяне

Още по темата

Още от България