Желева е скрила пред ЕП участието си във фирми

Като евродепутат между май 2007 и юли 2009 г. Румяна Желева е попълвала годишни имуществени декларации пред българската Сметна палата и аналогични пред Европейския парламент (ЕП) - (виж прикачените файлове).

Според декларациите на Желева пред Сметната палата за 2007 г. и 2008 г. тя обявява, че е 100% собственик във фирма "Глобал консулт". Същевременно пред ЕП Желева обявява, че няма какво да декларира като финансови интереси.

Според правилата на ЕП всеки евродепутат отговаря на изискванията, които се поставят пред депутатите от националния парламент на страната, която го излъчва в ЕП. Така Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание на Република България разпорежда, че "Народният представител няма право да участва в управителни или надзорни органи на търговски дружества и кооперации" (чл. 118 т.2). Това автоматично означава, че ставайки евродепутат, Румяна Желева няма право да е и едноличен собственик на дружество и негов управител, каквато е била и в двете години като член на ЕП.

Първата декларация на Желева като евродепутат е подадена пред Сметната палата на 5 август 2007 г. Тя декларира, че притежава заедно със съпруга си два апартамента в София. Желева е вписала и 100% дялово участие в "Глобал консулт" ООД.

В декларацията от следващата година, подадена на 30 април 2008 г., тя посочва 73 000 евро като банков депозит от спестени средства от участието ѝ в ЕП и 12 500 евро хонорар. Желева отново декларира 100% дялово участие в "Глобал консулт" ООД.

Сметната палата, която трябва да провери верността на декларираното имущество и евентуалното нарушение на закона обаче не е реагирала, че Желева е в нарушение на Правилника за работа на НС, като е собственик на дружество.

Това пък накара Желева по време на изслушването ѝ в ЕП упорито и чистосърдечно да повтаря, че българските институции не са установили нередности в нейните декларации и че няма конфликт на интереси, в който я обвиниха евродепутати. Тя дори патетично отправяше покана към "обвинителите" си да дойдат в България, да ѝ видят родното място и да се запознаят със становището на компетентните български органи.

В сряда, ден след изслушването, именно компетентният в случая орган, който трябваше да установи нарушението, извършено от Желева и да я санкционира или предупреди да го премахне – Сметната палата, обяви, че няма да коментира, защото още не е извършила проверката на декларациите на евродепутатите. А става дума за декларации от 2007 и 2008 г.

Любопитна подробност, която евродепутатът от партията на либералите Антония Първанова изнесе в деня на изслушването, е, че през 2005 г. Желева излиза от "Глобал Консулт", като през август 2007 г., когато вече е избрана за евродепутат, тя отново влиза в дружеството като негов собственик. Това става два месеца след избирането. Желева не дава обяснение и на тези факти, отразени надлежно в Държавен вестник - в броеве 47 от 7.06.2005 г. и в бр. 69 от 24.08.2007 г.

И в няколкото месеца на 2009 г., когато Желева е още евродепутат, тя остава в нарушение на правилника на НС, защото чак на 9 април 2009 г. тя продава фирмата си "Глобал консулт" на лицата Ивета Колева – 200 дяла, и 300 дяла - на Светослав Донев. Желева е заличена като собственик и управител на фирмата на 22 април миналата година. Това е отразено надлежно в Търговския регистър. Дни по-късно фирмата вече е преименувана на "Ауто спа".

От продажбата Желева взима 5 хиляди лева.

За сделката тя призна и пред журналисти в ЕП след края на изслушването, когато объркано обясни, че е продала фирмата си, но не си "спомни" кога и за колко, само каза, че за "малка сума", защото дружеството имало "нулева дейност".

Оттук насетне Желева вече е "изрядна". В качеството си на министър на външните работи на България, за каквато е избрана на 27 юли 2009-та, тя попълва декларация по Закона за конфликта на интереси.

В нея е записано, че не участва в търговски дружества, а само в сдруженията Национален център "Нова социална практика" и Асоциация за извънсъдебно разрешаване на спорове, които са неправителствени организации и не е забранено съвместяването на членство в тях с длъжността на министър.

Тя е вписала също, че 12 месеца преди избирането ѝ е била "управител или член на управление или контрол" на "Глобал консулт" ЕООД и на още едно дружество "Етко Шнайдер" ООД.

Вече като кандидат за еврокомисар Желева обявява, че няма участие в търговски дружества и няма финансови интереси. Както вече е известно, тя обявява, че не притежава акции и дялове и че е собственик на половин къща и парцел от 570 кв. м. в Несебър и на половин терен от 2000 кв. м. в Созопол.

Двата имота са описани като семейна собственост. Желева е обявила и автомобил, който още е на лизинг, и банкови депозити, чийто размер не е посочила. За съпруга си Желева е декларирала, че е член на борда на директорите на ВиК – Бургас и че притежава акции в две компании – в "Химимпорт" на стойност 273 евро и в "Зърнени храни" на стойност 1256 евро.

За очевидните нарушения на Желева вина има както тя самата с незнанието на правилата или с игнорирането им, както и екипът ѝ сътрудници, за които тя като евродепутат е получавала допълнително заплащане, а те не са си направили труда да огледат дали е изрядна.

Вина определено имат и българските институции, на които тя упорито се позоваваше по време на отчаяната отбрана срещу агресивния обстрел с неудобни въпроси по време на изслушването. Нервните ѝ отговори, че фирмата "Глобал консулт" не работела, имала "нулева дейност", а след това както не работела, така я продала, засилиха още повече негативните настроения срещу нея.

Запис на изслушването на кандидата за еврокомисар Румяна Желева

Споделяне

Още по темата

Още от България