Здравният министър иска

Спецадминистрация за цените на лекарствата и намаляване на надценките

Фирмите настояват със спестеното от отстъпките да се поеме по-голям процент от цената на медикаментите

Снимка: БГНЕС

Здравният министър Десислава Атанасова предлага специализирана администрация да се занимава с цените и нивата на реимбурсиране на лекарствата от позитивния списък. Освен това тя възнамерява да започне преговори за намаляване на надценките, които слагат аптеките и търговците на едро. Това стана ясно в четвъртък след среща на министъра с представители на фармацевтичния бранш.

“Трябва да има специализирана администрация, която да извършва и да участва в процеса на регистриране на цени и определяне нива на реимбурсиране. Такава специализирана администрация може да бъде формирана в държавна комисия, например по подобие на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Представителите на индустрията не възразяват срещу тази идея като имат претенции да бъде запазена комисията по прозрачност, която в момента функционира и в рамките на която се обсъждат всички обжалвани актове на комисията по цени и реимбурсация. Т. е. преди съдебния контрол да има и друг вид контол“, заяви Атанасова.

Тя смята, че със специализирана администрация цените в позитивния списък ще се актуализират много по-бързо отколкото в момента. “Именно защото има забавяне в комисията по цени и реимбурсиране, защото там са ангажирани хора, които идват от различни други институции и не са постоянно ангажирани с тази работа, смятам, че много бързо би се реализирала дейността на комисията, ако тя се състои от специализирана администрация и тази администрация се занимава само с това. В момента, доколкото знам, има сериозно натрупване на заявления от фирмите за регистрация на цени и комисията по цени и реимбурсиране не успява в срок да направи проверките“, коментира Атанасова.

Бързото актулизиране на цените в позитивния списък е ключово при положение, че занапред от тези цени надолу ще се договарят отстъпки между НЗОК и фармацевтичните фирми. Ако в списъка се поддържат по-високи цени, отколкото е допустимо по закон, то тогава договарянето на отстъпки до голяма степен се обезсмисля.

“Предложих проверката за реферирането на цените на лекарствените продукти да става в рамките на шест месеца като обсъждахме дали производителите биха могли да декларират цена веднъж годишно – т.е. по едно и също време - и дали това не би затруднило извънредно много администрацията, която ще бъде ангажирана в комисията по цени и реимбурсиране“, каза още Атанасова. Според Асоциацията на генеричните фармацевтични производители не е необходимо да се намалява срокът за промяна на цените на лекарствените продукти под една година, тъй като в сега действащата поднормативна уредба този въпрос е намерил решение, чрез въвеждането на проверка и актуализация на цените на всеки 30 дни.

Атанасова предлага още реферирането на лекарствата с други държави да е само за медикаменти, които са регистрирани в позитивни листи или се заплащат от обществени фондове на пет други държави, а не на три, както е в момента.

Атанасова заяви, че ще поиска среща с представителните организации на аптеките и дистрибуторите във връзка с размера на надценките, които те слагат. Сега търговците на едро имат право на надценки между 6% и 10%, а аптеките средно на 20%.

“Имам идеи по отношение на надценките на търговците на едро и на дребно, но това подлежи на допълнително обсъждане с техните асоциации. Ще поговорим с колко биха могли да бъдат намалени надценките. В тази връзка предлагам и една друга мярка – при 100% поеманите от касата продукти да се намали срокът за плащане от НЗОК към аптеките“, посочи тя.

Атанасова предлага още фирмите с генерични лекарствени продукти в позитивната листа да са задължени да подават цена в определен процент от цената на оригиналния продукт.

Освен това ще бъде премахнат пожелателния текст НЗОК да договаря отстъпки, а ще ѝ се вмени задължително да ги договаря за всички лекарства, а не само за 100% реимбурсираните и сами в група. Предстои да се уточни разпределението между НЗОК и пациента на отстъпката, която ще се договаря като се предлага то да е пропорционално.

Обсъжда се още промяна в обхвата на референтните държави, които сега са осем. “Относно това дали да са 26 или по-малко, предстои да водим дебат и предстои да го уточним“, каза Атанасова.

Индустрията от своя страна е настояла за ясна методика за договаряне на всички отстъпки, както и за прозрачност на разходите на НЗОК за лекарства.

Компаниите искат повишаване нивото на реимбурсация на лекарства за социално значимите заболявания. Деян Денев от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители посочи, че спестените пари от отстъпките може да се насочат за повишаване процентите на реимбурсация на медикаменти за социално значими заболявания.

“Ако тези спестявания бъдат насочени към повишаване на реимбурсацията, това ще се усети от пациентите, защото разходите им за лекарства ще намалеят“ заяви той.

Росен Казаков, който е представител на генеричните компании каза, че е необходимо да се ускори достъпът до генерични медикаменти. “Трябва да се помисли за мерки, които да насърчат общопрактикуващите лекари да отпускат генерични медикаменти, което също ще засили конкуренцията“, каза той.

Директорът на лекарствената дирекция в НЗОК Калина Пенчева обясни, че след като НЗОК договори отстъпки в цените на онкомедикаментите, за които болниците правят търгове, тези цени ще бъдат предоставени на лечебните заведения и те няма да имат право да купуват лекарства над тях. Ако купуват по-скъпи лекарства, НЗОК няма да им ги заплати.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?