Проверка на финансовата инспекция потвърди:

АЕЦ "Белене" е в нарушение още с обявяването на конкурса за строеж

Открити са грешни методики, договорки с АСЕ без одобрение и поръчки без конкурси

АЕЦ "Белене" е в нарушение още с обявяването на конкурса за строеж

Редица нарушения около обявяването на конкурса за строежа на АЕЦ "Белене" през 2005 г., при подписването на договора с избрания руски изпълнител "Атомстройекспорт" (АСЕ), възлагането на дейности по проекта без обществени поръчки и сключване на допълнителни споразумения без одобрението на Съвета на директорите на "Националната електрическа компания" (НЕК). Това разкрива извънредна проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), проведена в периода 6-11 април 2012 година.

Констатациите потвърждават тезата на премиера Бойко Борисов за нарушения още със започването на проекта за АЕЦ "Белене". Докладът бе публикуван на сайта на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) в понеделник, за когато бе насрочен и парламентарен дебат по искането на БСП за вот на недоверие срещу правителството заради отказа му да изгражда АЕЦ "Белене", но мнозинството отмени вота.

Самият Борисов обяви пред журналисти, че данните от проверката са дадени на прокуратурата, от МИЕТ допълниха, че това е станало на 17 април и чакат произнасянето на държавното обвинение.

МИЕТ публикува на сайта си и анализа на консултанта HSBC "Икономически модел на HSBC за Белене", за който социалистите питаха още когато разбраха за спирането на проекта.

Докладът на финансовата инспекция сочи, че нарушенията са правени основно при управлението на Тройната коалиция и от шефовете на НЕК по това време Любомир Велков и Мардик Папазян.

Документът дава известен отговор и за това колко пари има да доплаща НЕК на АСЕ – нещо, по което вече работят екипи на двете компании и от миналата седмица сверяват фактури, за да може българската страна да се издължи на руснаците и да затвори окончателно проекта "Белене".

Според доклада на АДФИ към 31 март 2012 г. НЕК е платила на АСЕ 383 816 717 евро с ДДС, а АСЕ е фактурирала извършени дейности за 410 363 002 евро, но без ДДС.

Отделно има издадени от руската компания и осчетоводени от НЕК фактури за 21 368 694 евро, които обаче не са одобрени като разходи, а само са приспаднати 2 136 869 евро по спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между двете страни.

АДФИ е проверила за шест дни законосъобразността на проведената процедура за избор на изпълнител в периода 2005-2006 г., подписаното с предпочетения кандидат АСЕ споразумение и 14-те допълнения към него, както и извършените дейности по реализацията на проекта.

Става ясно, че по времето на Велков и Папазян начело на НЕК, когато стартира и ядреният проект, са извършени всички нарушения, а следващите директори, назначени от ГЕРБ – Георги Миков и Красимир Първанов, само са следвали инерцията, но с одобрението на политическите си началници.

Според агенцията нарушения са допуснати още при обявяването от НЕК на 10 май 2005 г. на конкурса за избор на изпълнител за инженеринг-доставка-строителство за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ "Белене". В разрез на изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) са приложени две съществено различни методики за оценка на предложенията на кандидатите и липсват ясни и категорични правила за оценка на офертите им.

В самата документацията за участие НЕК е поискала гаранция в размер 5 процента от стойността на договора, докато ЗОП изисква тя да е 10 на сто.

Интерес за участие в конкурса проявиха руската АСЕ и чешката "Шкода Алианс", нов края на 2005 г. срокът за предложения бе удължен с два месеца в очакване и на други кандидати. Това според АДФИ е нарушение, тъй като законът изисква подобна мярка да се прилага само в случаите, когато не се е явил нито един кандидат.

С двамата кандидати са водени цяло лято преговори по предложените оферти, графиците за изпълнение на проекта и начина на изчисляване на ескалацията на разходите по реализацията му през годините. Руснаците искат това да става по индекса на ROSTAT за руски доставки, НЕК настоява оскъпяването да става по европейски индекс като EUROSTAT и в крайна сметка не е постигнато съгласие по този въпрос. АСЕ междувременно сваля цената си от 4 085 768 000 евро за АЕЦ "Белене" на 3 997 260 000 евро, пише в доклада на АДФИ.

Въпреки че не са постигнати писмени договорености по условията на бъдещия договор, на 30 октомври 2006 г. НЕК обявява за победител в конкурса АСЕ с оферта за построяване на нови реактори вариант А92 (2 блока всеки от тях 1000 MWe V-466) срещу 3 997 260 000 евро без ДДС. "Шкода Алианс" е класирана втора с вариант 2 блока всеки от тях 1000 MWe V-320 с използване на съществуващо оборудване и структури на блокове 1 и 2 за цена не по-висока от 4 098 000 000 евро.

Същия ден съветът на директорите на НЕК решава с пълно мнозинство да упълномощи Любомир Велков и Мадрик Папазян да подпишат договор за строежа на АЕЦ "Белене" с "Атомстройекспорт". Двамата обаче подписват споразумение, което по същество е нарушение на обявената обществена поръчка. В него е записано, че преговорите по окончателния договор за инженеринг, доставка и строителство (ИДС) не са приключили и трябва да продължат подробните преговори на условията и на подробния технически обем на работите по проекта.

Споразумението от 29 ноември 2006 г. между НЕК и "Атомстройекспорт” по същество не представлява договор за възлагане на обществена поръчка, нарушено е законодателството в тази сфера, което не допуска възможност след вземане на решение за избора на изпълнител, възложителят да продължи преговорите със същия с цел определяне на условията на бъдещ договор, констатират от финансовата инспекция.

Тя установява още, че НЕК е извършила нарушение като е започнала да възлага на АСЕ дейности и дори е извършила авансови плащания, без реално да е приключила процедурата по възлагане на обществената поръчка.

НЕК веднага възлага на "Атомстройекспорт” дейности за 193 189 000 евро без ДДС, като сумата подлежи на ескалация по все още недоговорена формула. Това поставя под съмнение доколко в максимална степен са защитени финансовите интереси на българската страна при непостигнато съгласие по формулата за ескалация на цената, която ще се приложи с обратна сила (тоест цената ще се преизчисли съгласно бъдещата договорена формула), пише в доклада на АДФИ.

Агенцията установява още, че първите пет анекса към основното споразумение между НЕК и АСЕ са подписани без одобрението на съвета на директорите на българската компания, което също е нарушение.

На 10 юни 2008 г. НЕК възлага на АСЕ да демонтира сгради и оборудване на площадката на АЕЦ "Белене" срещу 109 млн. евро. Сумата попада в прага на стойностния праг за строителство по закона на обществените поръчки и НЕК е била длъжна да обяви такава, вместо да се договора директно с руснаците. На Велков и Папазян обаче не може да се състави акт за административно нарушение поради изтекъл 3- годишен давностен срок, посочват от държавната агенция.

Малко след като обяви решението за прекратяване на проекта АЕЦ "Белене" , премиерът Бойко Борисов каза, че рано или късно ще има вкарани в затвора заради сделката, а освен това нареди на министрите си да изпратят на прокуратурата всички материали и да питат защо няма повдигнати обвинения.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес