На първа инстанция

ВАС отмени първата санкция на Мирослава Тодорова

Нарушени са правата й на защита и справедлив процес, наказана е незаконно за 3/4 от забавените си дела

Снимка: БГНЕС

Върховният административен съд (ВАС) отмени в четвъртък първото наказание на уволнената преди три седмици шефка на съдийския съюз Мирослава Тодорова, което ѝ бе наложено в началото на годината.

Тогава Висшият съдебен съвет (ВСС) я санкционира с "намаляване на заплатата с 15 на сто за две години" заради констатациите от доклада на съдебния инспекторат, който провери цялото наказателно отделение в Софийския градски съд (СГС) през лятото на 2011 г.

Проверката бе започната от главния инспектор Ана Караиванова, която енергично се противопостави на призивите да бъде проверена скандално назначената шефка на СГС Владимира Янева заради съмнения, че е забавила едно от делата за злоупотреби в дружеството "Софийски имоти" и, че го гледа в конфликт на интереси.

Караиванова обаче обяви, че това било поръчка и подхвана обща проверка на всички наказателни съдии в СГС, тъй като така било по-справедливо. В резултатите от работата на инспекторите бе посочено, че Тодорова има 55 забавени с между 2 и 16 месеца дела, при разгледани 436 и приключени 333. Отделно две дела са забавени с 3 години и 10 месеца и 3 години и 5 месеца. Именно за последните две плюс едно ново ВСС реши да я уволни преди три седмици, въпреки че вече ѝ бе наложил наказание.

Според ВАС обаче с действията си ВСС и инспектората, в лицето на Караиванова, не просто са довели до налагането на незаконно наказание на Тодорова, а са успели да нарушат всичките ѝ права като страна по дисциплинарно производство.

 

Според изводите в безпрецедентно критичното и изключително подробно мотивирано решение на съдиите Юлия Ковачева (председател), Соня Янкулова (докладчик) и Иван Раденков е нарушено не само правото на защита на Тодорова, като не ѝ е дадена възможност да изложи аргументите си, но и правото на справедлив процес.

 

В подкрепа на това свое заключение ВАС подробно анализира медийните изказвания на Караиванова, направени преди приключването на проверката в СГС.

 

"Главният инспектор в деня на издаване на заповедта за проверката изрично заявил, че "данъкоплатецът им (на съдиите) плаща заплатите най-напред, за да си напишат делата, а в извънработно време, нека пишат декларации и позиции. Затова ще проверим кои са си написали мотивите към присъдите в сроковете, посочени в закона, колко ги бавят и какви са причините за това." Точният и недвусмислен изказ на Главния инспектор в контекста на липсата по делото на предизвикалите проверката сигнали не оставя възможност на съда да направи извод различен от директно казаното", посочват върховните съдии.

 

Те цитират и други две доста категорични изявления на Караиванова, направени тринайсет дни преди края на срока за изготвяне на акта за резултатите от проверката: "Да бъдат така добри и тези, които участват във форуми, дават непрекъснато идеи и как да се промени конституцията, как да се промени начинът на избиране, да си напишат първо делата и след това в извънработно време да дават идеи... А някои от ръководителите, които се подписват под много остри декларации, имат с години ненаписани мотиви", както и "Конкретно те си знаят. Нека излязат резултатите и ще ги посочим конкретно."

 

"Видно, тази трайно отстоявана позиция на Главния инспектор, която с оглед на законовата му компетентност по чл. 60 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) да осъществява общо организационно и главното – методическо ръководство на дейността на Инспектората, както и с оглед на изготвените от него документи – неразделна част от проверката, дава основание да се постави под съмнение спазването на принципите на обективност и законосъобразност при извършване на проверката в наказателно отделение на Софийски градски съд, което рефлектира върху правото на справедлив процес", заключва ВАС.

 

Посочва се и, че от всички общо 57 дела, забавени от Тодорова, само 14 не са били с изтекла давност, към момента на налагането на наказанието на Тодорова

"Дисциплинарният орган като е допуснал да наложи наказание и за погасени по давност нарушения (става въпрос за нарушени срокове по чл. 308 и 340, ал. 1 НПК, не за доказано нарушение на разумен срок за постановяване на съдебните актове) е нарушил закона", приемат единодушно съдиите Ковачева, Янкулова и Раденков.

 

ВАС приема и довода на Тодорова, която оспорва законността на дисциплинарния състав на ВСС, предложил я за наказание. Мотивът ѝ е, че той е съставен от двама прокурори и един следовател, което директно нарушава философията на новия ЗСВ кадровата политика по отношение на съдиите да бъде фактически отделена от тази, засягаща прокурорите и следователите.

 

"Висшият съдебен съвет е имал две възможности – да избере чрез жребий дисциплинарен съвет от целия си състав или да избере чрез жребий състав само измежду членовете си, които са били преди членството си в Съвета, съдии. Законосъобразно е това решение, което е най-благоприятно за държавата и обществото. Преценката за това кое е най-благоприятно за обществото и държавата съдът прави на база съответствието на решението с целта на закона и общите принципи на правото. Целта, която всеки закон си поставя, съгласно чл. 28, ал. 2, т. 2 от Закона за нормативните актове, се формулира в мотивите му. В случая в мотивите на закона законодателят ясно е формулирал целта – "разделение между съдии и прокурори в работата на ВСС при приемане на решения по кадрови въпроси", подчертават върховните съдии.

Освен тези свои аргументи ВАС изтъква категорично още, че ВСС е взел решението си да намали заплатата на Тодорова заради забавените от нея дела, без изобщо да приложи критерия за преценка на срочността за решаване на едно дело – т. нар. "разумен срок".

"Този извод е следствие на липсата на ясни, предварително определени и публично оповестени, критерии за оценка на сложността на делата и оценка на поведението на съдията, обективирани в изискванията за неговата натовареност. Той е следствие и на недоказаната причинна връзка между безспорно установения факт на неизготвяне на съдебни актове в процесуалните срокове и виновно поведение на съдията", уточняват тримата съдии.

Решението на ВАС не е окончателно и подлежи на обжалване пред 5-членен състав на съда.

Споделяне

Още по темата

Още от България